09904548723 : پشتیبانی

021-88507575

نام هتل درجه هتل خدمات
نرخ اتاق
(2 تخته)
نرخ اتاق
(1 تخته)
نرخ کودک
(با تخت)
نرخ کودک
(بدون تخت)
موقعیت مکانی توضیحات
19 آبان/فرانسه(8روز)/7 شب پاریس درجه هتل B.B

1490 تومان

2290 تومان

1390 تومان

490 تومان

نرخ دوتخته و یک تخته +2290000 /نرخ کودک با تخت و بدون تخت+1990000
سوئیس(8روز)/2شب ژنو+2شب برن+1 شب اینترلاکن+2شب زوریخ درجه هتل B.B

2090 تومان

2990 تومان

1990 تومان

990 تومان

نرخ دوتخته و یک تخته +2390000 /نرخ کودک با تخت و بدون تخت+2190000
11آبان/سوئیس-فرانسه(9روز)/4شب زوریخ+4شب پاریس درجه هتل B.B

1990 تومان

2690 تومان

1790 تومان

790 تومان

نرخ دوتخته و یک تخته +2390000 /نرخ کودک با تخت و بدون تخت+2190000
11آبان/فرانسه-ایتالیا(9روز)/4شب پاریس+4شب رم درجه هتل B.B

1990 تومان

2890 تومان

1890 تومان

790 تومان

نرخ دوتخته و یک تخته +2290000/نرخ کودک با تخت و بدون تخت+2090000
16آبان/فرانسه-هلند(10روز)/5شب پاریس+4شب آمستردام درجه هتل B.B

2090 تومان

2990 تومان

1990 تومان

890 تومان

نرخ دوتخته و یک تخته +2290000/نرخ کودک با تخت و بدون تخت+2090000
17آبان/اسپانیا-ایتالیا(8روز)/4شب بارسلون+3 شب رم درجه هتل B.B

1490 تومان

2290 تومان

1390 تومان

790 تومان

نرخ دوتخته و یک تخته +1990000/نرخ کودک با تخت و بدون تخت+1790000
21آبان/اسپانیا-فرانسه(9روز)/4شب بارسلون+4شب پاریس درجه هتل B.B

1990 تومان

2890 تومان

1890 تومان

790 تومان

نرخ دوتخته و یک تخته +1990000/نرخ کودک با تخت و بدون تخت+1790000
17 آبان/ایتالیا(8روز)/2شب ونیز+2شب فلورانس+3شب رم درجه هتل B.B

2090 تومان

2990 تومان

1990 تومان

790 تومان

نرخ دوتخته و یک تخته +2390000/نرخ کودک با تخت و بدون تخت+2290000
11آبان/سوئیس-اتریش(9روز)/4شب زوریخ+4 شب وین درجه هتل B.B

1890 تومان

2690 تومان

1690 تومان

690 تومان

نرخ دوتخته و یک تخته +2390000 /نرخ کودک با تخت و بدون تخت+2190000
17آبان/استرلیا(13روز)/3شب ملبورن+4شب گلدکست+5شب سیدنی درجه هتل B.B

3690 تومان

5490 تومان

3390 تومان

1590 تومان

نرخ دوتخته و یک تخته +4990000/نرخ کودک با تخت و بدون تخت+4690000
11آبان/مجارستان-اسکواکی-اتریش-چک(10روز)/3شب بوداپست-براتیلاوا-3شب وین-3شب چک درجه هتل B.B

1990 تومان

2990 تومان

1890 تومان

790 تومان

نرخ دوتخته و یک تخته +2290000/نرخ کودک با تخت و بدون تخت+2090000
16آبان/سوئیس-فرانسه-ایتالیا-اسپانیا(14روز)/4شب زوریخ+3شب پاریس+3شب رم+3شب بارسلون درجه هتل B.B

2890 تومان

3990 تومان

2690 تومان

990 تومان

نرخ دوتخته و یک تخته +2390000 /نرخ کودک با تخت و بدون تخت+2190000
17آبان/ایتالیا-فرانسه(12روز)/2شب ونیز+2شب فلورانس+3شب رم+4شب پاریس درجه هتل B.B

2590 تومان

3690 تومان

2390 تومان

990 تومان

نرخ دوتخته و یک تخته +2390000/نرخ کودک با تخت و بدون تخت+2190000
17 آبان/ایتالیا(10روز)/3شب رم+2شب فلورانس+2شب ونیز+2شب میلان درجه هتل B.B

2190 تومان

3190 تومان

1990 تومان

890 تومان

نرخ دوتخته و یک تخته +2390000 /نرخ کودک با تخت و بدون تخت+2190000
10آبان/فرانسه-اسپانیا-ایتالیا(11روز)/4شب پاریس+3شب بارسلون+3شب رم درجه هتل B.B

2490 تومان

3590 تومان

2290 تومان

990 تومان

نرخ دوتخته و یک تخته +2390000 /نرخ کودک با تخت و بدون تخت+2190000
14آبان/اسپانیا-پرتغال(9روز)/4شب بارسلون+3شب لیسبون درجه هتل B.B

1890 تومان

2690 تومان

1690 تومان

890 تومان

نرخ دوتخته و یک تخته +1990000/نرخ کودک با تخت و بدون تخت+1790000
17آبان/سوئیس-هلند(8روز)/4شب زوریخ+3شب آمستردام درجه هتل B.B

1890 تومان

2690 تومان

1790 تومان

790 تومان

نرخ دوتخته و یک تخته +2390000 /نرخ کودک با تخت و بدون تخت+2190000
19 آبان/فرانسه(8روز)/7 شب پاریس
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

1490 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

2290 تومان

کودک با تخت

1390 تومان

کودک بدون تخت

490 تومان

موقعیت
توضیحات
سوئیس(8روز)/2شب ژنو+2شب برن+1 شب اینترلاکن+2شب زوریخ
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

2090 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

2990 تومان

کودک با تخت

1990 تومان

کودک بدون تخت

990 تومان

موقعیت
توضیحات
11آبان/سوئیس-فرانسه(9روز)/4شب زوریخ+4شب پاریس
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

1990 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

2690 تومان

کودک با تخت

1790 تومان

کودک بدون تخت

790 تومان

موقعیت
توضیحات
11آبان/فرانسه-ایتالیا(9روز)/4شب پاریس+4شب رم
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

1990 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

2890 تومان

کودک با تخت

1890 تومان

کودک بدون تخت

790 تومان

موقعیت
توضیحات
16آبان/فرانسه-هلند(10روز)/5شب پاریس+4شب آمستردام
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

2090 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

2990 تومان

کودک با تخت

1990 تومان

کودک بدون تخت

890 تومان

موقعیت
توضیحات
17آبان/اسپانیا-ایتالیا(8روز)/4شب بارسلون+3 شب رم
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

1490 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

2290 تومان

کودک با تخت

1390 تومان

کودک بدون تخت

790 تومان

موقعیت
توضیحات
21آبان/اسپانیا-فرانسه(9روز)/4شب بارسلون+4شب پاریس
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

1990 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

2890 تومان

کودک با تخت

1890 تومان

کودک بدون تخت

790 تومان

موقعیت
توضیحات
17 آبان/ایتالیا(8روز)/2شب ونیز+2شب فلورانس+3شب رم
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

2090 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

2990 تومان

کودک با تخت

1990 تومان

کودک بدون تخت

790 تومان

موقعیت
توضیحات
11آبان/سوئیس-اتریش(9روز)/4شب زوریخ+4 شب وین
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

1890 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

2690 تومان

کودک با تخت

1690 تومان

کودک بدون تخت

690 تومان

موقعیت
توضیحات
17آبان/استرلیا(13روز)/3شب ملبورن+4شب گلدکست+5شب سیدنی
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

3690 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

5490 تومان

کودک با تخت

3390 تومان

کودک بدون تخت

1590 تومان

موقعیت
توضیحات
11آبان/مجارستان-اسکواکی-اتریش-چک(10روز)/3شب بوداپست-براتیلاوا-3شب وین-3شب چک
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

1990 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

2990 تومان

کودک با تخت

1890 تومان

کودک بدون تخت

790 تومان

موقعیت
توضیحات
16آبان/سوئیس-فرانسه-ایتالیا-اسپانیا(14روز)/4شب زوریخ+3شب پاریس+3شب رم+3شب بارسلون
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

2890 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

3990 تومان

کودک با تخت

2690 تومان

کودک بدون تخت

990 تومان

موقعیت
توضیحات
17آبان/ایتالیا-فرانسه(12روز)/2شب ونیز+2شب فلورانس+3شب رم+4شب پاریس
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

2590 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

3690 تومان

کودک با تخت

2390 تومان

کودک بدون تخت

990 تومان

موقعیت
توضیحات
17 آبان/ایتالیا(10روز)/3شب رم+2شب فلورانس+2شب ونیز+2شب میلان
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

2190 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

3190 تومان

کودک با تخت

1990 تومان

کودک بدون تخت

890 تومان

موقعیت
توضیحات
10آبان/فرانسه-اسپانیا-ایتالیا(11روز)/4شب پاریس+3شب بارسلون+3شب رم
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

2490 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

3590 تومان

کودک با تخت

2290 تومان

کودک بدون تخت

990 تومان

موقعیت
توضیحات
14آبان/اسپانیا-پرتغال(9روز)/4شب بارسلون+3شب لیسبون
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

1890 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

2690 تومان

کودک با تخت

1690 تومان

کودک بدون تخت

890 تومان

موقعیت
توضیحات
17آبان/سوئیس-هلند(8روز)/4شب زوریخ+3شب آمستردام
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

1890 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

2690 تومان

کودک با تخت

1790 تومان

کودک بدون تخت

790 تومان

موقعیت
توضیحات

نام تور برنامه ریزی شده

تور اروپا ارزان قیمت بهمن 96، تور اروپا زمستان 96

مدت اقامت

تور اروپا زمستان 96 تور اروپا زمستان 96

تاریخ اعتبار

بهمن 96 |تور اروپا زمستان 96 - تور لحظه آخری

مناسب برای

خانواده همراه با کودکان زوج ها سالخوردگان معلولین افراد مجرد جوانان متخصصان

هزینه

متوسط

خدمات

صبحانه نهار شام بیمه مسافرتی گرفتن ویزا راهنمای محلی اینترنت رایگان راهنما بین شهری راهنما فرودگاه ترانسفر فرودگاهی ترانسفر نمایشگاهی اخذ ویزای توریستی اخذ ویزای شنگن

سطح سختی

آسان

محل اقامت

هتل

حمل و نقل

هواپیما

نوع پرواز

چارتر

کلاس پرواز

کلاس اقتصادی

نوع بلیط

بلیط رفت و برگشت

شروع قیمت ها از

2290000تومان 1490 یورو

خط هوایی

Alitalia


جهت اطلاعات بیشتر به دانلود پکیج مراجعه و یا با آژانس شاهین پرواز تماس بگیرید.***

02188507575

سئو
تور اروپا دی بهمن اسفند 96. پکیج تور اروپا زمستان 96 ویژه تور اروپا در ماه های دی، بهمن و اسفند می باشد. برای اطلاع از قیمت تور اروپا، ویزای شنگن، هتل های اروپا، بلیط اروپا و بطور کلی هرگونه اطلاعات راجع به تور اروپا با ما در ارتباط باشید. خدمات تور اروپا زمستان 96. بلیط رفت و برگشت هواپیما، اقامت در هتل های اروپا همراه با امکانات کامل .

تور اروپا ارزان، قیمت تور لوکس اروپا europe، تور نوروز اروپا، تور بهار اروپا، تور تابستان اروپا، تور پاییز و زمستان اروپا، تور اروپا نوروز 96، تور ترکیبی اروپا. ... کشورهای شمالی اروپا شامل نروژ، فنلاند و دانمارک از ماه دسامبر تا ماه مارس بسیار سرد هستند و بارش شدید برف را تجربه می‌کنند.

اروپا,تور اروپا,تورهای لحظه آخری اروپا,قیمت تور اروپا,تور اروپا آبان 96,نرخ تور اروپا آذر 96,تور اروپا آبان آذر ۹۶,قیمت تور اروپا پاييز آبان آذر ۹۶,رزرو تور اروپا آبان آذر 96.

تور اروپا,آفر تور اروپا پاییز 96,رزرو تور اروپا آذر ۹۶,تور اروپا آذر دی بهمن 96, آفر تور اروپا پاییز آذر ۹۶,رزرو تور اروپا آذر دی ۹۶,معرفی برترین تورهای اروپا, رزرو برترین هتل های اروپا,آفر تور اروپا, رزرو تور اروپا,معرفی تورهای ویژه اروپا.

@value

: Air Line

Alitalia

Copyright © 2015 . shahinparvaz.com . All Rights Reserved