09904548723 : پشتیبانی

021-88507575

نام هتل درجه هتل خدمات
نرخ اتاق
(2 تخته)
نرخ اتاق
(1 تخته)
نرخ کودک
(با تخت)
نرخ کودک
(بدون تخت)
موقعیت مکانی توضیحات
فرانسه 8 روز 7 شب پاریس/17 آذر ایران ایر درجه هتل B.B

1490 تومان

2290 تومان

1390 تومان

490 تومان

نرخ دوتخته و یک تخته +2290000 /نرخ کودک با تخت و بدون تخت+1990000
سوئیس اتریش 8 روزه 4شب زوریخ+3شب وین//9 آذر اتریشی درجه هتل B.B

1490 تومان

2290 تومان

1390 تومان

990 تومان

نرخ دوتخته و یک تخته +1990000/نرخ کودک با تخت و بدون تخت+1790000
فرانسه ایتالیا 9 روزه 4شب پاریس + 4 شب رم/14 آذر آلیتالیا درجه هتل B.B

1990 تومان

2890 تومان

1890 تومان

790 تومان

نرخ دوتخته و یک تخته +2290000/نرخ کودک با تخت و بدون تخت+2090000
فرانسه هلند 10 روز 5شب پاریس+4شب آمستردام/14 آذر ایران ایر درجه هتل B.B

2090 تومان

2990 تومان

1990 تومان

790 تومان

نرخ دوتخته و یک تخته +2290000/نرخ کودک با تخت و بدون تخت+2090000
اسپانیا 8 روز 3شب ماردید+4شب بارسلون/9 آذر ماهان درجه هتل B.B

نرخ دوتخته و یک تخته +7990000/نرخ کودک با تخت و بدون تخت+1059000
اسپانیا فرانسه 11 روز 4شب بارسلون+3شب مادرید+ 3شب پاریس/12 آذر ماهان درجه هتل B.B

2290 تومان

3290 تومان

2190 تومان

790 تومان

نرخ دوتخته و یک تخته +1990000/نرخ کودک با تخت و بدون تخت+1790000
ایتالیا-سوئیس-فرانسه 11 روز 3شب میلان+3شب زوریخ+ 4شب پاریس/14 آذر ایران ایر درجه هتل B.B

2290 تومان

3290 تومان

2190 تومان

790 تومان

نرخ دوتخته و یک تخته +2390000/نرخ کودک با تخت و بدون تخت+2190000
ایتالیا فرانسه 12 روز 2شب ونیز+ 2شب فلورانس+3شب رم+ 4شب پاریس/7 آذر آلیتالیا درجه هتل B.B

2390 تومان

3390 تومان

2190 تومان

790 تومان

نرخ دوتخته و یک تخته +2390000/نرخ کودک با تخت و بدون تخت+2190000
ایتالیا 10 روز 3شب رم+2شب فلورانس+ 2شب ونیز+2 شب میلان/15 آذر ایران ایر درجه هتل B.B

2090 تومان

3090 تومان

1890 تومان

690 تومان

نرخ دوتخته و یک تخته +2390000/نرخ کودک با تخت و بدون تخت+2190000
فرانسه اسپانیا ایتالیا 11 روز 4شب پاریس+ 3شب بارسلون +3شب رم/9 آذر آلیتالیا درجه هتل B.B

2390 تومان

2390 تومان

2190 تومان

1590 تومان

نرخ دوتخته و یک تخته +2390000/نرخ کودک با تخت و بدون تخت+2190000
اسپانیا سوئیس 9 روز 4شب بارسلون+ 4شب زوریخ/10 آذر آلیتالیا درجه هتل B.B

1890 تومان

2690 تومان

1690 تومان

990 تومان

نرخ دوتخته و یک تخته +2290000/نرخ کودک با تخت و بدون تخت+2090000
سوئیس فرانسه 8 روز 4شب زوریخ+ 3شب پاریس/9 آذر آلیتالیا درجه هتل B.B

1490 تومان

2290 تومان

1390 تومان

790 تومان

نرخ دوتخته و یک تخته +1990000/نرخ کودک با تخت و بدون تخت+1790000
اسپانیا فرانسه 9 روز 4شب بارسلون + 4شب پاریس/9 آذر آلیتالیا درجه هتل B.B

1990 تومان

2990 تومان

1890 تومان

790 تومان

نرخ دوتخته و یک تخته +2390000/نرخ کودک با تخت و بدون تخت+2190000
ایتالیا 8 روز 2شب ونیز+ 2شب فلورانس+ 3شب رم/7 آذر آلیتالیا درجه هتل B.B

1990 تومان

2790 تومان

1790 تومان

890 تومان

نرخ دوتخته و یک تخته +2390000/نرخ کودک با تخت و بدون تخت+2190000
اسپانیا ایتالیا 8 روز 4شب بارسلون+3شب رم/9 آذر آلیتالیا درجه هتل B.B

1490 تومان

2290 تومان

1390 تومان

790 تومان

نرخ دوتخته و یک تخته +1990000/نرخ کودک با تخت و بدون تخت+1790000
سوئیس هلند 8 روز 4شب زوریخ + 3شب آمستردام/14 آذر ترکیش درجه هتل B.B

1890 تومان

2690 تومان

1790 تومان

790 تومان

نرخ دوتخته و یک تخته +2390000/نرخ کودک با تخت و بدون تخت+2190000
سوئیس 8 روز 2شب ژنو+2شب برن + 1شب اینترلاکن + 2شب زوریخ/14 آذر آلیتالیا درجه هتل B.B

1990 تومان

2690 تومان

1890 تومان

790 تومان

نرخ دوتخته و یک تخته +2390000/نرخ کودک با تخت و بدون تخت+2190000
فرانسه 8 روز 7 شب پاریس/17 آذر ایران ایر
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

1490 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

2290 تومان

کودک با تخت

1390 تومان

کودک بدون تخت

490 تومان

موقعیت
توضیحات
سوئیس اتریش 8 روزه 4شب زوریخ+3شب وین//9 آذر اتریشی
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

1490 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

2290 تومان

کودک با تخت

1390 تومان

کودک بدون تخت

990 تومان

موقعیت
توضیحات
فرانسه ایتالیا 9 روزه 4شب پاریس + 4 شب رم/14 آذر آلیتالیا
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

1990 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

2890 تومان

کودک با تخت

1890 تومان

کودک بدون تخت

790 تومان

موقعیت
توضیحات
فرانسه هلند 10 روز 5شب پاریس+4شب آمستردام/14 آذر ایران ایر
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

2090 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

2990 تومان

کودک با تخت

1990 تومان

کودک بدون تخت

790 تومان

موقعیت
توضیحات
اسپانیا 8 روز 3شب ماردید+4شب بارسلون/9 آذر ماهان
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

نرخ اتاق 1 تخته

کودک با تخت

کودک بدون تخت

موقعیت
توضیحات
اسپانیا فرانسه 11 روز 4شب بارسلون+3شب مادرید+ 3شب پاریس/12 آذر ماهان
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

2290 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

3290 تومان

کودک با تخت

2190 تومان

کودک بدون تخت

790 تومان

موقعیت
توضیحات
ایتالیا-سوئیس-فرانسه 11 روز 3شب میلان+3شب زوریخ+ 4شب پاریس/14 آذر ایران ایر
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

2290 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

3290 تومان

کودک با تخت

2190 تومان

کودک بدون تخت

790 تومان

موقعیت
توضیحات
ایتالیا فرانسه 12 روز 2شب ونیز+ 2شب فلورانس+3شب رم+ 4شب پاریس/7 آذر آلیتالیا
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

2390 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

3390 تومان

کودک با تخت

2190 تومان

کودک بدون تخت

790 تومان

موقعیت
توضیحات
ایتالیا 10 روز 3شب رم+2شب فلورانس+ 2شب ونیز+2 شب میلان/15 آذر ایران ایر
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

2090 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

3090 تومان

کودک با تخت

1890 تومان

کودک بدون تخت

690 تومان

موقعیت
توضیحات
فرانسه اسپانیا ایتالیا 11 روز 4شب پاریس+ 3شب بارسلون +3شب رم/9 آذر آلیتالیا
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

2390 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

2390 تومان

کودک با تخت

2190 تومان

کودک بدون تخت

1590 تومان

موقعیت
توضیحات
اسپانیا سوئیس 9 روز 4شب بارسلون+ 4شب زوریخ/10 آذر آلیتالیا
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

1890 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

2690 تومان

کودک با تخت

1690 تومان

کودک بدون تخت

990 تومان

موقعیت
توضیحات
سوئیس فرانسه 8 روز 4شب زوریخ+ 3شب پاریس/9 آذر آلیتالیا
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

1490 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

2290 تومان

کودک با تخت

1390 تومان

کودک بدون تخت

790 تومان

موقعیت
توضیحات
اسپانیا فرانسه 9 روز 4شب بارسلون + 4شب پاریس/9 آذر آلیتالیا
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

1990 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

2990 تومان

کودک با تخت

1890 تومان

کودک بدون تخت

790 تومان

موقعیت
توضیحات
ایتالیا 8 روز 2شب ونیز+ 2شب فلورانس+ 3شب رم/7 آذر آلیتالیا
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

1990 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

2790 تومان

کودک با تخت

1790 تومان

کودک بدون تخت

890 تومان

موقعیت
توضیحات
اسپانیا ایتالیا 8 روز 4شب بارسلون+3شب رم/9 آذر آلیتالیا
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

1490 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

2290 تومان

کودک با تخت

1390 تومان

کودک بدون تخت

790 تومان

موقعیت
توضیحات
سوئیس هلند 8 روز 4شب زوریخ + 3شب آمستردام/14 آذر ترکیش
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

1890 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

2690 تومان

کودک با تخت

1790 تومان

کودک بدون تخت

790 تومان

موقعیت
توضیحات
سوئیس 8 روز 2شب ژنو+2شب برن + 1شب اینترلاکن + 2شب زوریخ/14 آذر آلیتالیا
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

1990 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

2690 تومان

کودک با تخت

1890 تومان

کودک بدون تخت

790 تومان

موقعیت
توضیحات

نام تور برنامه ریزی شده

تور اروپا ارزان قیمت دی 96، تور اروپا زمستان 96

نوع تور

ساحل هنر و فرهنگ شهر و خرید

مدت اقامت

تور اروپا زمستان 96 تور اروپا زمستان 96

تاریخ اعتبار

دی 96 |تور اروپا زمستان 96 - تور لحظه آخری

مناسب برای

خانواده همراه با کودکان زوج ها سالخوردگان معلولین افراد مجرد جوانان متخصصان

هزینه

اقتصادی

خدمات

صبحانه بیمه مسافرتی گرفتن ویزا گشت طبیعی گشت شهری

سطح سختی

آسان

محل اقامت

هتل

حمل و نقل

هواپیما

نوع پرواز

برنامه ریزی شده

کلاس پرواز

کلاس اقتصادی

نوع بلیط

بلیط رفت و برگشت

شروع قیمت ها از

2290000تومان 1490 یورو

خط هوایی

Alitalia Iran Air Mahan Air


جهت اطلاعات بیشتر به دانلود پکیج مراجعه و یا با آژانس شاهین پرواز تماس بگیرید.***

02188507575

سئو
تور اروپا دی بهمن اسفند 96. پکیج تور اروپا زمستان 96 ویژه تور اروپا در ماه های دی، بهمن و اسفند می باشد. برای اطلاع از قیمت تور اروپا، ویزای شنگن، هتل های اروپا، بلیط اروپا و بطور کلی هرگونه اطلاعات راجع به تور اروپا با ما در ارتباط باشید. خدمات تور اروپا زمستان 96. بلیط رفت و برگشت هواپیما، اقامت در هتل های اروپا همراه با امکانات کامل .

تور اروپا ارزان، قیمت تور لوکس اروپا europe، تور نوروز اروپا، تور بهار اروپا، تور تابستان اروپا، تور پاییز و زمستان اروپا، تور اروپا نوروز 96، تور ترکیبی اروپا. ... کشورهای شمالی اروپا شامل نروژ، فنلاند و دانمارک از ماه دسامبر تا ماه مارس بسیار سرد هستند و بارش شدید برف را تجربه می‌کنند.

اروپا,تور اروپا,تورهای لحظه آخری اروپا,قیمت تور اروپا,تور اروپا آبان 96,نرخ تور اروپا آذر 96,تور اروپا آبان آذر ۹۶,قیمت تور اروپا پاييز آبان آذر ۹۶,رزرو تور اروپا آبان آذر 96.

تور اروپا,آفر تور اروپا پاییز 96,رزرو تور اروپا آذر ۹۶,تور اروپا آذر دی بهمن 96, آفر تور اروپا پاییز آذر ۹۶,رزرو تور اروپا آذر دی ۹۶,معرفی برترین تورهای اروپا, رزرو برترین هتل های اروپا,آفر تور اروپا, رزرو تور اروپا,معرفی تورهای ویژه اروپا.

@value

: Air Line

Alitalia
Iran Air
Mahan Air
 • تور ترکیبی فرانسه و اسپانیا نوروز 97

  ,3 شب بارسلون + 4 شب پاریس

  قیمت : ,1581 یورو,,

 • تور اسپانیا 10 , 17 تیرماه 97

  ,5شب و 6 روز

  10 و 17 تیر ماه 97

  قیمت :

  Mahan Air
 • تور سوئیس لوزان 28 دی

  ,5 شب

  28 دی 96

  قیمت : ,1290 یورو,900000تومان

  Alitalia
 • تور لوکس اسپانیا + پرتغال

  ,6 شب و 7 روز

  ویژه پاییز و زمستان

  قیمت : ,هزینه پروازتومان,1150 دلار

  Alitalia

Copyright © 2015 . shahinparvaz.com . All Rights Reserved