لوگو شاهین پرواز
 • خانه
 • تورهای فاقد اعتبار
نام هتل درجه هتل خدمات
نرخ اتاق
(2 تخته)
نرخ اتاق
(1 تخته)
نرخ کودک
(با تخت)
نرخ کودک
(بدون تخت)
موقعیت مکانی توضیحات
PACIFIC EXPRESS درجه هتل B.B

3745000 تومان

5670000 تومان

3490000 تومان

2660000 تومان

FLAMINGO درجه هتل B.B

4240000 تومان

6150000 تومان

3740000 تومان

2730000 تومان

SUNWAY VELOCITY درجه هتل B.B

4395000 تومان

6550000 تومان

3930000 تومان

2730000 تومان

COSMO درجه هتل B.B

4420000 تومان

6550000 تومان

3950000 تومان

2730000 تومان

GRAND SEASON درجه هتل B.B

4680000 تومان

7110000 تومان

4240000 تومان

2800000 تومان

ROYAL BINTANG درجه هتل B.B

4690000 تومان

7030000 تومان

4290000 تومان

2800000 تومان

FEDERAL درجه هتل B.B

4810000 تومان

7550000 تومان

4430000 تومان

2850000 تومان

SUNWAY PUTRA درجه هتل B.B

5020000 تومان

7750000 تومان

4550000 تومان

2870000 تومان

PACIFIC REGENCY درجه هتل B.B

5150000 تومان

8060000 تومان

4750000 تومان

2880000 تومان

NOVOTEL درجه هتل B.B

5315000 تومان

8310000 تومان

4880000 تومان

2950000 تومان

CORUS درجه هتل B.B

5460000 تومان

8610000 تومان

5050000 تومان

2970000 تومان

CONCORDE درجه هتل B.B

5550000 تومان

8690000 تومان

5160000 تومان

2990000 تومان

BERJAYA TIMES SQUAR درجه هتل B.B

5910000 تومان

9240000 تومان

3100000 تومان

MAYA درجه هتل B.B

6200000 تومان

10040000 تومان

5730000 تومان

3120000 تومان

ROYAL CHULAN درجه هتل B.B

6260000 تومان

10060000 تومان

5870000 تومان

3120000 تومان

PULLMAN درجه هتل B.B

6260000 تومان

10060000 تومان

5870000 تومان

3120000 تومان

RENAISSANCE درجه هتل B.B

6400000 تومان

10330000 تومان

5970000 تومان

3140000 تومان

SHERATON/GRAND MILLENNUM درجه هتل B.B

6840000 تومان

11150000 تومان

6390000 تومان

3190000 تومان

INTERCONTINENTAL درجه هتل B.B

7050000 تومان

11550000 تومان

6590000 تومان

3280000 تومان

JW MARIOTT درجه هتل B.B

8660000 تومان

14650000 تومان

8100000 تومان

3490000 تومان

SHANGRILA درجه هتل B.B

8840000 تومان

14900000 تومان

3580000 تومان

درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

3745000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

5670000 تومان

کودک با تخت

3490000 تومان

کودک بدون تخت

2660000 تومان

موقعیت
توضیحات
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

4240000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

6150000 تومان

کودک با تخت

3740000 تومان

کودک بدون تخت

2730000 تومان

موقعیت
توضیحات
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

4395000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

6550000 تومان

کودک با تخت

3930000 تومان

کودک بدون تخت

2730000 تومان

موقعیت
توضیحات
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

4420000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

6550000 تومان

کودک با تخت

3950000 تومان

کودک بدون تخت

2730000 تومان

موقعیت
توضیحات
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

4680000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

7110000 تومان

کودک با تخت

4240000 تومان

کودک بدون تخت

2800000 تومان

موقعیت
توضیحات
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

4690000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

7030000 تومان

کودک با تخت

4290000 تومان

کودک بدون تخت

2800000 تومان

موقعیت
توضیحات
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

4810000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

7550000 تومان

کودک با تخت

4430000 تومان

کودک بدون تخت

2850000 تومان

موقعیت
توضیحات
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

5020000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

7750000 تومان

کودک با تخت

4550000 تومان

کودک بدون تخت

2870000 تومان

موقعیت
توضیحات
PACIFIC REGENCY
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

5150000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

8060000 تومان

کودک با تخت

4750000 تومان

کودک بدون تخت

2880000 تومان

موقعیت
توضیحات
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

5315000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

8310000 تومان

کودک با تخت

4880000 تومان

کودک بدون تخت

2950000 تومان

موقعیت
توضیحات
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

5460000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

8610000 تومان

کودک با تخت

5050000 تومان

کودک بدون تخت

2970000 تومان

موقعیت
توضیحات
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

5550000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

8690000 تومان

کودک با تخت

5160000 تومان

کودک بدون تخت

2990000 تومان

موقعیت
توضیحات
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

5910000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

9240000 تومان

کودک با تخت

کودک بدون تخت

3100000 تومان

موقعیت
توضیحات
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

6200000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

10040000 تومان

کودک با تخت

5730000 تومان

کودک بدون تخت

3120000 تومان

موقعیت
توضیحات
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

6260000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

10060000 تومان

کودک با تخت

5870000 تومان

کودک بدون تخت

3120000 تومان

موقعیت
توضیحات
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

6260000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

10060000 تومان

کودک با تخت

5870000 تومان

کودک بدون تخت

3120000 تومان

موقعیت
توضیحات
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

6400000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

10330000 تومان

کودک با تخت

5970000 تومان

کودک بدون تخت

3140000 تومان

موقعیت
توضیحات
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

6840000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

11150000 تومان

کودک با تخت

6390000 تومان

کودک بدون تخت

3190000 تومان

موقعیت
توضیحات
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

7050000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

11550000 تومان

کودک با تخت

6590000 تومان

کودک بدون تخت

3280000 تومان

موقعیت
توضیحات
JW MARIOTT
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

8660000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

14650000 تومان

کودک با تخت

8100000 تومان

کودک بدون تخت

3490000 تومان

موقعیت
توضیحات
SHANGRILA
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

8840000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

14900000 تومان

کودک با تخت

کودک بدون تخت

3580000 تومان

موقعیت
توضیحات

نام تور برنامه ریزی شده

تور مالزی کوالالامپور ویژه آبان ماه

نوع تور

ساحل هنر و فرهنگ شهر و خرید

مدت اقامت

7 شب و 8 روز

تاریخ اعتبار

19 آبان و 23 آبان

مناسب برای

خانواده همراه با کودکان زوج ها سالخوردگان معلولین افراد مجرد جوانان متخصصان

هزینه

متوسط

خدمات

صبحانه بیمه مسافرتی سیم کارت ترانسفر فرودگاهی گشت شهری با نهار راهنمای تور

سطح سختی

آسان

محل اقامت

هتل

حمل و نقل

هواپیما

نوع پرواز

چارتر

کلاس پرواز

کلاس اقتصادی

نوع بلیط

بلیط رفت و برگشت

شروع قیمت ها از

3745000تومان

کشور مقصد

مالزی

شهر مقصد

کوالالامپور

خط هوایی

Mahan Air

خدمات تور:
بلیت رفت و برگشت با پرواز ماهان، اقامت در هتل با صبحانه، راهنمای فارسی زبان، ترانسفر فرودگاهی، بیمه مسافرتی.
@value

: Air Line

Mahan Air
 • تور مالزی ویژه نوروز 96

  ,7 شب و 8 روز

  1 فروردین96

  قیمت : ,3.550.000تومان

  Oman Air
 • تور ترکیبی مالزی+سنگاپور ویژه نوروز96

  ,7 شب

  نوروز 96

  قیمت : ,5.190.000تومان

  Qatar Airways
 • تور مالزی کوالالامپور ویژه آبان ماه

  ,7 شب و 8 روز

  19 آبان و 23 آبان

  قیمت : ,3745000تومان

  Mahan Air