لوگو شاهین پرواز
 • خانه
 • تورهای فاقد اعتبار
نام هتل درجه هتل خدمات هتل
هر نفر در اتاق دوتخته هر نفر در اتاق یک تخته 6 تا 12 سال با تخت 2 تا 6 سال بدون تخت موقعیت توضیحات
3745000 تومان
5670000 تومان
3490000 تومان
2660000 تومان
FLAMINGO
3
B.B
4240000 تومان
6150000 تومان
3740000 تومان
2730000 تومان
4395000 تومان
6550000 تومان
3930000 تومان
2730000 تومان
COSMO
4
B.B
4420000 تومان
6550000 تومان
3950000 تومان
2730000 تومان
4680000 تومان
7110000 تومان
4240000 تومان
2800000 تومان
4690000 تومان
7030000 تومان
4290000 تومان
2800000 تومان
FEDERAL
4
B.B
4810000 تومان
7550000 تومان
4430000 تومان
2850000 تومان
5020000 تومان
7750000 تومان
4550000 تومان
2870000 تومان
5150000 تومان
8060000 تومان
4750000 تومان
2880000 تومان
NOVOTEL
4
B.B
5315000 تومان
8310000 تومان
4880000 تومان
2950000 تومان
CORUS
4
B.B
5460000 تومان
8610000 تومان
5050000 تومان
2970000 تومان
CONCORDE
4
B.B
5550000 تومان
8690000 تومان
5160000 تومان
2990000 تومان
5910000 تومان
9240000 تومان

3100000 تومان
MAYA
5
B.B
6200000 تومان
10040000 تومان
5730000 تومان
3120000 تومان
6260000 تومان
10060000 تومان
5870000 تومان
3120000 تومان
PULLMAN
5
B.B
6260000 تومان
10060000 تومان
5870000 تومان
3120000 تومان
6400000 تومان
10330000 تومان
5970000 تومان
3140000 تومان
6840000 تومان
11150000 تومان
6390000 تومان
3190000 تومان
7050000 تومان
11550000 تومان
6590000 تومان
3280000 تومان
8660000 تومان
14650000 تومان
8100000 تومان
3490000 تومان
SHANGRILA
5
B.B
8840000 تومان
14900000 تومان

3580000 تومان
درجه هتل
3
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

3745000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

5670000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

3490000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

2660000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
3
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

4240000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

6150000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

3740000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

2730000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

4395000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

6550000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

3930000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

2730000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

4420000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

6550000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

3950000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

2730000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

4680000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

7110000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

4240000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

2800000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

4690000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

7030000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

4290000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

2800000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

4810000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

7550000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

4430000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

2850000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

5020000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

7750000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

4550000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

2870000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

5150000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

8060000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

4750000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

2880000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

5315000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

8310000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

4880000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

2950000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

5460000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

8610000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

5050000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

2970000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

5550000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

8690000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

5160000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

2990000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

5910000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

9240000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

نرخ کودک 2 تا 6 سال

3100000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

6200000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

10040000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

5730000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

3120000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

6260000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

10060000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

5870000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

3120000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

6260000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

10060000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

5870000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

3120000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

6400000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

10330000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

5970000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

3140000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

6840000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

11150000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

6390000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

3190000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

7050000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

11550000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

6590000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

3280000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

8660000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

14650000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

8100000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

3490000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

8840000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

14900000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

نرخ کودک 2 تا 6 سال

3580000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات

نام تور برنامه ریزی شده

تور مالزی کوالالامپور ویژه آبان ماه

نوع تور

ساحل هنر و فرهنگ شهر و خرید

مدت اقامت

7 شب و 8 روز

تاریخ اعتبار

19 آبان و 23 آبان

مناسب برای

خانواده همراه با کودکان زوج ها سالخوردگان معلولین افراد مجرد جوانان متخصصان

هزینه

متوسط

خدمات

صبحانه بیمه مسافرتی سیم کارت ترانسفر فرودگاهی گشت شهری با نهار راهنمای تور

سطح سختی

آسان

محل اقامت

هتل

حمل و نقل

هواپیما

نوع پرواز

چارتر

کلاس پرواز

کلاس اقتصادی

نوع بلیط

بلیط رفت و برگشت

شروع قیمت ها از

3745000تومان

کشور مقصد

مالزی

شهر مقصد

کوالالامپور

خط هوایی

Mahan Air

خدمات تور:


بلیت رفت و برگشت با پرواز ماهان، اقامت در هتل با صبحانه، راهنمای فارسی زبان، ترانسفر فرودگاهی، بیمه مسافرتی.


به نفر سوم تخت اضافه سفری به نرخ دو تخته تعلق می گیرد.

: Air Line

Mahan Air
 • تور مالزی نوروز 99

  ,7 شب و 8 روز

  فروردین 99

  قیمت : ,10190000تومان

  Mahan Air
 • تور ترکیبی مالزی+سنگاپور ویژه نوروز96

  ,7 شب

  نوروز 96

  قیمت : ,5.190.000تومان

  Qatar Airways
 • تور مالزی کوالالامپور ویژه آبان ماه

  ,7 شب و 8 روز

  19 آبان و 23 آبان

  قیمت : ,3745000تومان

  Mahan Air