لوگو شاهین پرواز
 • خانه
 • تورهای فاقد اعتبار
نام هتل درجه هتل خدمات
نرخ اتاق
(2 تخته)
نرخ اتاق
(1 تخته)
نرخ کودک
(با تخت)
نرخ کودک
(بدون تخت)
موقعیت مکانی توضیحات
25 الی 28 اسفند درجه هتل H.B

800000 تومان

700000 تومان

800000 تومان

450000 تومان

ستون اول نرخ اتاق دو تخته معمولی، و ستون دوم نرخ اتاق سه تخته لوکس می باشد.
28 اسفند الی 1 فروردین درجه هتل H.B

900000 تومان

800000 تومان

900000 تومان

450000 تومان

ستون اول نرخ اتاق دو تخته معمولی، و ستون دوم نرخ اتاق سه تخته لوکس می باشد.
28 اسفند الی 4 فروردین درجه هتل H.B

2150000 تومان

1850000 تومان

2150000 تومان

580000 تومان

ستون اول نرخ اتاق دو تخته معمولی، و ستون دوم نرخ اتاق سه تخته لوکس می باشد.
1 الی 4 فروردین درجه هتل H.B

1650000 تومان

1450000 تومان

1650000 تومان

680000 تومان

ستون اول نرخ اتاق دو تخته معمولی، و ستون دوم نرخ اتاق سه تخته لوکس می باشد.
29 اسفند الی 4 فروردین درجه هتل H.B

2150000 تومان

1850000 تومان

2150000 تومان

680000 تومان

ستون اول نرخ اتاق دو تخته معمولی، و ستون دوم نرخ اتاق سه تخته لوکس می باشد.
4الی 7 فروردین درجه هتل H.B

1500000 تومان

1350000 تومان

1500000 تومان

580000 تومان

ستون اول نرخ اتاق دو تخته معمولی، و ستون دوم نرخ اتاق سه تخته لوکس می باشد.
4 الی 8 فروردین درجه هتل H.B

1900000 تومان

1750000 تومان

1900000 تومان

580000 تومان

ستون اول نرخ اتاق دو تخته معمولی، و ستون دوم نرخ اتاق سه تخته لوکس می باشد.
7 الی 10 فروردین درجه هتل H.B

1500000 تومان

1350000 تومان

1500000 تومان

580000 تومان

ستون اول نرخ اتاق دو تخته معمولی، و ستون دوم نرخ اتاق سه تخته لوکس می باشد.
7 الی 11 فروردین درجه هتل H.B

1900000 تومان

1750000 تومان

1900000 تومان

580000 تومان

ستون اول نرخ اتاق دو تخته معمولی، و ستون دوم نرخ اتاق سه تخته لوکس می باشد.
8 الی 11 فروردین درجه هتل H.B

1500000 تومان

1350000 تومان

1500000 تومان

580000 تومان

ستون اول نرخ اتاق دو تخته معمولی، و ستون دوم نرخ اتاق سه تخته لوکس می باشد.
10 الی 13 فروردین درجه هتل H.B

1500000 تومان

1350000 تومان

1500000 تومان

580000 تومان

ستون اول نرخ اتاق دو تخته معمولی، و ستون دوم نرخ اتاق سه تخته لوکس می باشد.
10 الی 14 فروردین درجه هتل H.B

1810000 تومان

1650000 تومان

1810000 تومان

580000 تومان

ستون اول نرخ اتاق دو تخته معمولی، و ستون دوم نرخ اتاق سه تخته لوکس می باشد.
11 الی 14 فروردین درجه هتل H.B

1400000 تومان

1250000 تومان

1400000 تومان

480000 تومان

ستون اول نرخ اتاق دو تخته معمولی، و ستون دوم نرخ اتاق سه تخته لوکس می باشد.
13 الی 16 فروردین درجه هتل H.B

790000 تومان

690000 تومان

790000 تومان

480000 تومان

ستون اول نرخ اتاق دو تخته معمولی، و ستون دوم نرخ اتاق سه تخته لوکس می باشد.
14 الی 17 فروردین درجه هتل H.B

790000 تومان

690000 تومان

790000 تومان

480000 تومان

ستون اول نرخ اتاق دو تخته معمولی، و ستون دوم نرخ اتاق سه تخته لوکس می باشد.
25 الی 28 اسفند
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

H.B

نرخ اتاق 2 تخته

800000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

700000 تومان

کودک با تخت

800000 تومان

کودک بدون تخت

450000 تومان

موقعیت
توضیحات
28 اسفند الی 1 فروردین
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

H.B

نرخ اتاق 2 تخته

900000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

800000 تومان

کودک با تخت

900000 تومان

کودک بدون تخت

450000 تومان

موقعیت
توضیحات
28 اسفند الی 4 فروردین
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

H.B

نرخ اتاق 2 تخته

2150000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

1850000 تومان

کودک با تخت

2150000 تومان

کودک بدون تخت

580000 تومان

موقعیت
توضیحات
1 الی 4 فروردین
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

H.B

نرخ اتاق 2 تخته

1650000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

1450000 تومان

کودک با تخت

1650000 تومان

کودک بدون تخت

680000 تومان

موقعیت
توضیحات
29 اسفند الی 4 فروردین
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

H.B

نرخ اتاق 2 تخته

2150000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

1850000 تومان

کودک با تخت

2150000 تومان

کودک بدون تخت

680000 تومان

موقعیت
توضیحات
4الی 7 فروردین
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

H.B

نرخ اتاق 2 تخته

1500000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

1350000 تومان

کودک با تخت

1500000 تومان

کودک بدون تخت

580000 تومان

موقعیت
توضیحات
4 الی 8 فروردین
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

H.B

نرخ اتاق 2 تخته

1900000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

1750000 تومان

کودک با تخت

1900000 تومان

کودک بدون تخت

580000 تومان

موقعیت
توضیحات
7 الی 10 فروردین
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

H.B

نرخ اتاق 2 تخته

1500000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

1350000 تومان

کودک با تخت

1500000 تومان

کودک بدون تخت

580000 تومان

موقعیت
توضیحات
7 الی 11 فروردین
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

H.B

نرخ اتاق 2 تخته

1900000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

1750000 تومان

کودک با تخت

1900000 تومان

کودک بدون تخت

580000 تومان

موقعیت
توضیحات
8 الی 11 فروردین
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

H.B

نرخ اتاق 2 تخته

1500000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

1350000 تومان

کودک با تخت

1500000 تومان

کودک بدون تخت

580000 تومان

موقعیت
توضیحات
10 الی 13 فروردین
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

H.B

نرخ اتاق 2 تخته

1500000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

1350000 تومان

کودک با تخت

1500000 تومان

کودک بدون تخت

580000 تومان

موقعیت
توضیحات
10 الی 14 فروردین
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

H.B

نرخ اتاق 2 تخته

1810000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

1650000 تومان

کودک با تخت

1810000 تومان

کودک بدون تخت

580000 تومان

موقعیت
توضیحات
11 الی 14 فروردین
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

H.B

نرخ اتاق 2 تخته

1400000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

1250000 تومان

کودک با تخت

1400000 تومان

کودک بدون تخت

480000 تومان

موقعیت
توضیحات
13 الی 16 فروردین
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

H.B

نرخ اتاق 2 تخته

790000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

690000 تومان

کودک با تخت

790000 تومان

کودک بدون تخت

480000 تومان

موقعیت
توضیحات
14 الی 17 فروردین
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

H.B

نرخ اتاق 2 تخته

790000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

690000 تومان

کودک با تخت

790000 تومان

کودک بدون تخت

480000 تومان

موقعیت
توضیحات

نام تور برنامه ریزی شده

تور کیش ویژه نوروز 97، هتل سارا

نوع تور

ساحل شهر و خرید

روزهای رفت

دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنجشنبه جمعه شنبه یکشنبه

روزهای برگشت

دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنجشنبه جمعه شنبه یکشنبه

مدت اقامت

3 شب و 4 روز

تاریخ اعتبار

26 اسفند تا 15 فروردین

مناسب برای

خانواده همراه با کودکان زوج ها سالخوردگان معلولین افراد مجرد جوانان متخصصان

هزینه

اقتصادی

خدمات

صبحانه نهار

سطح سختی

آسان

محل اقامت

هتل

حمل و نقل

هواپیما

نوع پرواز

چارتر

کلاس پرواز

کلاس اقتصادی

نوع بلیط

بلیط رفت و برگشت

شروع قیمت ها از

895000تومان

کشور مقصد

ایران

شهر مقصد

کیش

خط هوایی

Kish Air Zagros airlines


تاریخ تور: از 26 اسفند الی 15 فروردین همه روزه حرکت دارد.

نرخ تور برای کودک زیر 2 سال 100/000 تومان می باشد.

نوع پرواز: زاگرس و کیش ایر و اترک.

در صورت درخواست تور 6 شب، قیمت دو تاریخ با هم جمع می شود و مبلغ 200/000 تومان از جمع دو تور کسر میگردد.

خدمات تور:

بلیط رفت وبرگشت، صبحانه، نهار بوفه رایگان.

@value

: Air Line

Kish Air
Zagros airlines
 • تور کیش ویژه نوروز 97، هتل پارمیدا

  ,3 شب و 4 روز

  24 اسفند تا 17 فروردین

  قیمت : ,950000تومان

  Kish Air
 • تور کیش ویژه نوروز 97، هتل هلیا

  ,3 شب و 4 روز

  24 اسفند تا 14 فروردین

  قیمت : ,900000تومان

  Kish Air
 • تور کیش ویژه نوروز 97، هتل سیمرغ

  ,3 شب و 4 روز

  24 اسفند تا 17 فروردین

  قیمت : ,699000تومان

  Kish Air
 • تور کیش ویژه نوروز 97، هتل شایان

  ,3 شب و 4 روز

  24 اسفند تا 17 فروردین

  قیمت : ,990000تومان

  Kish Air