09904548723 : پشتیبانی

021-88507575

نام هتل درجه هتل خدمات
نرخ اتاق
(2 تخته)
نرخ اتاق
(1 تخته)
نرخ کودک
(با تخت)
نرخ کودک
(بدون تخت)
موقعیت مکانی توضیحات
هلیا - 24 الی 27 اسفند درجه هتل H.B
800000 700000 800000 400000 ستون نرخ اتاق 1 تخته، نرخ اتاق سه تخته می باشد.
هلیا - 25 الی 28 اسفند درجه هتل H.B
800000 700000 800000 400000 ستون نرخ اتاق 1 تخته، نرخ اتاق سه تخته می باشد.
هلیا - 27 الی 30 اسفند درجه هتل H.B
950000 850000 950000 450000 ستون نرخ اتاق 1 تخته، نرخ اتاق سه تخته می باشد.
هلیا - 28 اسفند الی 1 فروردین درجه هتل H.B
1100000 999000 1100000 450000 ستون نرخ اتاق 1 تخته، نرخ اتاق سه تخته می باشد.
هلیا - 1 الی 4 فروردین درجه هتل H.B
1640000 1480000 1640000 690000 ستون نرخ اتاق 1 تخته، نرخ اتاق سه تخته می باشد.
هلیا - 30 اسفند الی 4 فروردین درجه هتل H.B
2050000 1750000 2050000 690000 ستون نرخ اتاق 1 تخته، نرخ اتاق سه تخته می باشد.
هلیا - 4 الی 7 فروردین درجه هتل H.B
1560000 1360000 1560000 590000 ستون نرخ اتاق 1 تخته، نرخ اتاق سه تخته می باشد.
هلیا - 4 الی 8 فروردین درجه هتل H.B
1860000 1700000 1860000 590000 ستون نرخ اتاق 1 تخته، نرخ اتاق سه تخته می باشد.
هلیا - 7 الی 10 فروردین درجه هتل H.B
1560000 1360000 1560000 590000 ستون نرخ اتاق 1 تخته، نرخ اتاق سه تخته می باشد.
هلیا - 7 الی 11 فروردین درجه هتل H.B
1860000 1700000 1860000 590000 ستون نرخ اتاق 1 تخته، نرخ اتاق سه تخته می باشد.
هلیا - 8 الی 11 فروردین درجه هتل H.B
1560000 1360000 1560000 590000 ستون نرخ اتاق 1 تخته، نرخ اتاق سه تخته می باشد.
هلیا - 10 الی 13 فروردین درجه هتل H.B
1560000 1360000 1560000 590000 ستون نرخ اتاق 1 تخته، نرخ اتاق سه تخته می باشد.
هلیا - 10 الی 14 فروردین درجه هتل H.B
1860000 1700000 1860000 590000 ستون نرخ اتاق 1 تخته، نرخ اتاق سه تخته می باشد.
هلیا - 11 الی 14 فروردین درجه هتل H.B
1560000 1360000 1560000 590000 ستون نرخ اتاق 1 تخته، نرخ اتاق سه تخته می باشد.
هلیا - 13 الی 16 فروردین درجه هتل H.B
800000 700000 800000 400000 ستون نرخ اتاق 1 تخته، نرخ اتاق سه تخته می باشد.
هلیا - 14 الی 17 فروردین درجه هتل H.B
800000 700000 800000 400000 ستون نرخ اتاق 1 تخته، نرخ اتاق سه تخته می باشد.
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

H.B

نرخ اتاق 2 تخته
800000
نرخ اتاق 1 تخته
700000
کودک با تخت
800000
کودک بدون تخت
400000
موقعیت مکانی
توضیحات
ستون نرخ اتاق 1 تخته، نرخ اتاق سه تخته می باشد.
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

H.B

نرخ اتاق 2 تخته
800000
نرخ اتاق 1 تخته
700000
کودک با تخت
800000
کودک بدون تخت
400000
موقعیت مکانی
توضیحات
ستون نرخ اتاق 1 تخته، نرخ اتاق سه تخته می باشد.
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

H.B

نرخ اتاق 2 تخته
950000
نرخ اتاق 1 تخته
850000
کودک با تخت
950000
کودک بدون تخت
450000
موقعیت مکانی
توضیحات
ستون نرخ اتاق 1 تخته، نرخ اتاق سه تخته می باشد.
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

H.B

نرخ اتاق 2 تخته
1100000
نرخ اتاق 1 تخته
999000
کودک با تخت
1100000
کودک بدون تخت
450000
موقعیت مکانی
توضیحات
ستون نرخ اتاق 1 تخته، نرخ اتاق سه تخته می باشد.
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

H.B

نرخ اتاق 2 تخته
1640000
نرخ اتاق 1 تخته
1480000
کودک با تخت
1640000
کودک بدون تخت
690000
موقعیت مکانی
توضیحات
ستون نرخ اتاق 1 تخته، نرخ اتاق سه تخته می باشد.
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

H.B

نرخ اتاق 2 تخته
2050000
نرخ اتاق 1 تخته
1750000
کودک با تخت
2050000
کودک بدون تخت
690000
موقعیت مکانی
توضیحات
ستون نرخ اتاق 1 تخته، نرخ اتاق سه تخته می باشد.
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

H.B

نرخ اتاق 2 تخته
1560000
نرخ اتاق 1 تخته
1360000
کودک با تخت
1560000
کودک بدون تخت
590000
موقعیت مکانی
توضیحات
ستون نرخ اتاق 1 تخته، نرخ اتاق سه تخته می باشد.
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

H.B

نرخ اتاق 2 تخته
1860000
نرخ اتاق 1 تخته
1700000
کودک با تخت
1860000
کودک بدون تخت
590000
موقعیت مکانی
توضیحات
ستون نرخ اتاق 1 تخته، نرخ اتاق سه تخته می باشد.
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

H.B

نرخ اتاق 2 تخته
1560000
نرخ اتاق 1 تخته
1360000
کودک با تخت
1560000
کودک بدون تخت
590000
موقعیت مکانی
توضیحات
ستون نرخ اتاق 1 تخته، نرخ اتاق سه تخته می باشد.
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

H.B

نرخ اتاق 2 تخته
1860000
نرخ اتاق 1 تخته
1700000
کودک با تخت
1860000
کودک بدون تخت
590000
موقعیت مکانی
توضیحات
ستون نرخ اتاق 1 تخته، نرخ اتاق سه تخته می باشد.
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

H.B

نرخ اتاق 2 تخته
1560000
نرخ اتاق 1 تخته
1360000
کودک با تخت
1560000
کودک بدون تخت
590000
موقعیت مکانی
توضیحات
ستون نرخ اتاق 1 تخته، نرخ اتاق سه تخته می باشد.
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

H.B

نرخ اتاق 2 تخته
1560000
نرخ اتاق 1 تخته
1360000
کودک با تخت
1560000
کودک بدون تخت
590000
موقعیت مکانی
توضیحات
ستون نرخ اتاق 1 تخته، نرخ اتاق سه تخته می باشد.
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

H.B

نرخ اتاق 2 تخته
1860000
نرخ اتاق 1 تخته
1700000
کودک با تخت
1860000
کودک بدون تخت
590000
موقعیت مکانی
توضیحات
ستون نرخ اتاق 1 تخته، نرخ اتاق سه تخته می باشد.
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

H.B

نرخ اتاق 2 تخته
1560000
نرخ اتاق 1 تخته
1360000
کودک با تخت
1560000
کودک بدون تخت
590000
موقعیت مکانی
توضیحات
ستون نرخ اتاق 1 تخته، نرخ اتاق سه تخته می باشد.
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

H.B

نرخ اتاق 2 تخته
800000
نرخ اتاق 1 تخته
700000
کودک با تخت
800000
کودک بدون تخت
400000
موقعیت مکانی
توضیحات
ستون نرخ اتاق 1 تخته، نرخ اتاق سه تخته می باشد.
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

H.B

نرخ اتاق 2 تخته
800000
نرخ اتاق 1 تخته
700000
کودک با تخت
800000
کودک بدون تخت
400000
موقعیت مکانی
توضیحات
ستون نرخ اتاق 1 تخته، نرخ اتاق سه تخته می باشد.

نام تور برنامه ریزی شده

تور کیش ویژه نوروز 96، هتل هلیا

نوع تور

ساحل شهر و خرید

روزهای رفت

دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنجشنبه جمعه شنبه یکشنبه

روزهای برگشت

دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنجشنبه جمعه شنبه یکشنبه

مدت اقامت

3 شب و 4 روز

تاریخ اعتبار

24 اسفند تا 14 فروردین

مناسب برای

خانواده همراه با کودکان زوج ها سالخوردگان معلولین افراد مجرد جوانان متخصصان

هزینه

اقتصادی

خدمات

صبحانه نهار ترانسفر فرودگاهی

سطح سختی

آسان

محل اقامت

هتل

حمل و نقل

هواپیما

نوع پرواز

چارتر

کلاس پرواز

کلاس اقتصادی

نوع بلیط

بلیط رفت و برگشت

شروع قیمت ها از

800000تومان

کشور مقصد

ایران

شهر مقصد

کیش

خط هوایی

Zagros airlines Kish Air


تاریخ تور: از 24 اسفند الی 14 فروردین همه روزه حرکت دارد.

نرخ تور برای کودک زیر 2 سال 150/000 تومان می باشد.

نوع پرواز: زاگرس و کیش ایر.

ساعت پرواز:

6 به 14 - 14 یا 17 به 18 یا 20

خدمات تور:

بلیط رفت وبرگشت، استقبال فرودگاهی، صبحانه بوفه رایگان، نهار بوفه رایگان، تخفیف خدمات گردشگری و دریایی.

برای اطلاع از نرخ اتاق 4 تخته و سوئیت با کانتر مربوطه تماس بگیرید **کودک بالای 5 سال جهت پذیرش در هتل بزرگسال محسوب می شود * * تحویل اتاق ساعت 14:00 و تخلیه اتاق ساعت 12:00 می باشد **

: Air Line

Zagros airlines
Kish Air
 • تور کیش ویژه نوروز 96، هتل پارمیدا

  ,3 شب و 4 روز

  24 اسفند تا 14 فروردین

  قیمت : ,850000تومان

  Zagros airlines
 • تور کیش ویژه نوروز 96، هتل سیمرغ

  ,3 شب و 4 روز

  24 اسفند تا 14 فروردین

  قیمت : ,625000تومان

  Zagros airlines
 • تور کیش ویژه نوروز 96، هتل شایان

  ,3 شب و 4 روز

  24 اسفند تا 14 فروردین

  قیمت : ,890000تومان

  Zagros airlines
 • تور کیش ویژه نوروز 96، هتل شایگان

  ,3 شب و 4 روز

  26 اسفند تا 15 فروردین

  قیمت : ,1015000تومان

  Zagros airlines

Copyright © 2015 . shahinparvaz.com . All Rights Reserved