لوگو شاهین پرواز
 • خانه
 • تورهای فاقد اعتبار
نام هتل درجه هتل خدمات
نرخ اتاق
(2 تخته)
نرخ اتاق
(1 تخته)
نرخ کودک
(با تخت)
نرخ کودک
(بدون تخت)
موقعیت مکانی توضیحات
هلیا - 25 الی 28 اسفند درجه هتل H.B

900000 تومان

800000 تومان

900000 تومان

500000 تومان

ستون نرخ اتاق 1 تخته، نرخ اتاق سه تخته می باشد.
هلیا - 28 اسفند الی 1 فروردین درجه هتل H.B

1050000 تومان

950000 تومان

1050000 تومان

480000 تومان

ستون نرخ اتاق 1 تخته، نرخ اتاق سه تخته می باشد.
هلیا - 28اسفند الی 4 فروردین درجه هتل H.B

2250000 تومان

1950000 تومان

2250000 تومان

580000 تومان

ستون نرخ اتاق 1 تخته، نرخ اتاق سه تخته می باشد.
هلیا - 1 الی 4 فروردین درجه هتل H.B

1750000 تومان

1580000 تومان

1750000 تومان

680000 تومان

ستون نرخ اتاق 1 تخته، نرخ اتاق سه تخته می باشد.
هلیا - 29 الی 4 فروردین درجه هتل H.B

2250000 تومان

1950000 تومان

2250000 تومان

680000 تومان

ستون نرخ اتاق 1 تخته، نرخ اتاق سه تخته می باشد.
هلیا - 4 الی 7 فروردین درجه هتل H.B

1600000 تومان

1450000 تومان

1600000 تومان

580000 تومان

ستون نرخ اتاق 1 تخته، نرخ اتاق سه تخته می باشد.
هلیا - 4 الی 8 فروردین درجه هتل H.B

2000000 تومان

1850000 تومان

2000000 تومان

580000 تومان

ستون نرخ اتاق 1 تخته، نرخ اتاق سه تخته می باشد.
هلیا - 7 الی 10 فروردین درجه هتل H.B

1600000 تومان

1410000 تومان

1600000 تومان

580000 تومان

ستون نرخ اتاق 1 تخته، نرخ اتاق سه تخته می باشد.
هلیا - 7 الی 11 فروردین درجه هتل H.B

2000000 تومان

1850000 تومان

2000000 تومان

580000 تومان

ستون نرخ اتاق 1 تخته، نرخ اتاق سه تخته می باشد.
هلیا - 8 الی 11 فروردین درجه هتل H.B

1600000 تومان

1410000 تومان

1600000 تومان

580000 تومان

ستون نرخ اتاق 1 تخته، نرخ اتاق سه تخته می باشد.
هلیا - 10 الی 13 فروردین درجه هتل H.B

1600000 تومان

1410000 تومان

1600000 تومان

580000 تومان

ستون نرخ اتاق 1 تخته، نرخ اتاق سه تخته می باشد.
هلیا - 10 الی 14 فروردین درجه هتل H.B

1910000 تومان

1750000 تومان

1910000 تومان

580000 تومان

ستون نرخ اتاق 1 تخته، نرخ اتاق سه تخته می باشد.
هلیا - 11الی 14فروردین درجه هتل H.B

1500000 تومان

1350000 تومان

1500000 تومان

480000 تومان

ستون نرخ اتاق 1 تخته، نرخ اتاق سه تخته می باشد.
هلیا - 13 الی 16 فروردین درجه هتل H.B

890000 تومان

790000 تومان

890000 تومان

480000 تومان

ستون نرخ اتاق 1 تخته، نرخ اتاق سه تخته می باشد.
هلیا - 14 الی 17 فروردین درجه هتل H.B

890000 تومان

790000 تومان

890000 تومان

480000 تومان

ستون نرخ اتاق 1 تخته، نرخ اتاق سه تخته می باشد.
هلیا - 25 الی 28 اسفند
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

H.B

نرخ اتاق 2 تخته

900000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

800000 تومان

کودک با تخت

900000 تومان

کودک بدون تخت

500000 تومان

موقعیت
توضیحات
هلیا - 28 اسفند الی 1 فروردین
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

H.B

نرخ اتاق 2 تخته

1050000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

950000 تومان

کودک با تخت

1050000 تومان

کودک بدون تخت

480000 تومان

موقعیت
توضیحات
هلیا - 28اسفند الی 4 فروردین
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

H.B

نرخ اتاق 2 تخته

2250000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

1950000 تومان

کودک با تخت

2250000 تومان

کودک بدون تخت

580000 تومان

موقعیت
توضیحات
هلیا - 1 الی 4 فروردین
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

H.B

نرخ اتاق 2 تخته

1750000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

1580000 تومان

کودک با تخت

1750000 تومان

کودک بدون تخت

680000 تومان

موقعیت
توضیحات
هلیا - 29 الی 4 فروردین
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

H.B

نرخ اتاق 2 تخته

2250000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

1950000 تومان

کودک با تخت

2250000 تومان

کودک بدون تخت

680000 تومان

موقعیت
توضیحات
هلیا - 4 الی 7 فروردین
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

H.B

نرخ اتاق 2 تخته

1600000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

1450000 تومان

کودک با تخت

1600000 تومان

کودک بدون تخت

580000 تومان

موقعیت
توضیحات
هلیا - 4 الی 8 فروردین
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

H.B

نرخ اتاق 2 تخته

2000000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

1850000 تومان

کودک با تخت

2000000 تومان

کودک بدون تخت

580000 تومان

موقعیت
توضیحات
هلیا - 7 الی 10 فروردین
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

H.B

نرخ اتاق 2 تخته

1600000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

1410000 تومان

کودک با تخت

1600000 تومان

کودک بدون تخت

580000 تومان

موقعیت
توضیحات
هلیا - 7 الی 11 فروردین
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

H.B

نرخ اتاق 2 تخته

2000000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

1850000 تومان

کودک با تخت

2000000 تومان

کودک بدون تخت

580000 تومان

موقعیت
توضیحات
هلیا - 8 الی 11 فروردین
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

H.B

نرخ اتاق 2 تخته

1600000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

1410000 تومان

کودک با تخت

1600000 تومان

کودک بدون تخت

580000 تومان

موقعیت
توضیحات
هلیا - 10 الی 13 فروردین
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

H.B

نرخ اتاق 2 تخته

1600000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

1410000 تومان

کودک با تخت

1600000 تومان

کودک بدون تخت

580000 تومان

موقعیت
توضیحات
هلیا - 10 الی 14 فروردین
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

H.B

نرخ اتاق 2 تخته

1910000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

1750000 تومان

کودک با تخت

1910000 تومان

کودک بدون تخت

580000 تومان

موقعیت
توضیحات
هلیا - 11الی 14فروردین
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

H.B

نرخ اتاق 2 تخته

1500000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

1350000 تومان

کودک با تخت

1500000 تومان

کودک بدون تخت

480000 تومان

موقعیت
توضیحات
هلیا - 13 الی 16 فروردین
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

H.B

نرخ اتاق 2 تخته

890000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

790000 تومان

کودک با تخت

890000 تومان

کودک بدون تخت

480000 تومان

موقعیت
توضیحات
هلیا - 14 الی 17 فروردین
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

H.B

نرخ اتاق 2 تخته

890000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

790000 تومان

کودک با تخت

890000 تومان

کودک بدون تخت

480000 تومان

موقعیت
توضیحات

نام تور برنامه ریزی شده

تور کیش ویژه نوروز 97، هتل هلیا

نوع تور

ساحل شهر و خرید

روزهای رفت

دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنجشنبه جمعه شنبه یکشنبه

روزهای برگشت

دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنجشنبه جمعه شنبه یکشنبه

مدت اقامت

3 شب و 4 روز

تاریخ اعتبار

24 اسفند تا 14 فروردین

مناسب برای

خانواده همراه با کودکان زوج ها سالخوردگان معلولین افراد مجرد جوانان متخصصان

هزینه

اقتصادی

خدمات

صبحانه نهار ترانسفر فرودگاهی

سطح سختی

آسان

محل اقامت

هتل

حمل و نقل

هواپیما

نوع پرواز

چارتر

کلاس پرواز

کلاس اقتصادی

نوع بلیط

بلیط رفت و برگشت

شروع قیمت ها از

900000تومان

کشور مقصد

ایران

شهر مقصد

کیش

خط هوایی

Zagros airlines Kish Air


تاریخ تور: از 24 اسفند الی 14 فروردین همه روزه حرکت دارد.

نرخ تور برای کودک زیر 2 سال 150/000 تومان می باشد.

نوع پرواز: زاگرس و کیش ایر.

ساعت پرواز:

6 به 14 - 14 یا 17 به 18 یا 20

خدمات تور:

بلیط رفت وبرگشت، استقبال فرودگاهی، صبحانه بوفه رایگان، نهار بوفه رایگان، تخفیف خدمات گردشگری و دریایی.

@value

: Air Line

Zagros airlines
Kish Air
 • تور کیش ویژه نوروز 97، هتل پارمیدا

  ,3 شب و 4 روز

  24 اسفند تا 17 فروردین

  قیمت : ,950000تومان

  Kish Air
 • تور کیش ویژه نوروز 97، هتل سیمرغ

  ,3 شب و 4 روز

  24 اسفند تا 17 فروردین

  قیمت : ,699000تومان

  Kish Air
 • تور کیش ویژه نوروز 97، هتل شایان

  ,3 شب و 4 روز

  24 اسفند تا 17 فروردین

  قیمت : ,990000تومان

  Kish Air
 • تور کیش ویژه نوروز 96، هتل شایگان

  ,3 شب و 4 روز

  26 اسفند تا 15 فروردین

  قیمت : ,1015000تومان

  Zagros airlines