09904548723 : پشتیبانی

021-88507575

نام هتل درجه هتل خدمات
نرخ اتاق
(2 تخته)
نرخ اتاق
(1 تخته)
نرخ کودک
(با تخت)
نرخ کودک
(بدون تخت)
موقعیت مکانی توضیحات
پارمیدا - 25 الی 28 اسفند درجه هتل H.B

950000 تومان

850000 تومان

950000 تومان

370000 تومان

ستون نرخ اتاق 1 تخته، نرخ اتاق سه تخته می باشد.
پارمیدا - 28 اسفند الی 1 فروردین درجه هتل H.B

1150000 تومان

1050000 تومان

1150000 تومان

520000 تومان

ستون نرخ اتاق 1 تخته، نرخ اتاق سه تخته می باشد.
پارمیدا - 28 اسفند الی 4 فروردین درجه هتل H.B

2350000 تومان

2050000 تومان

2350000 تومان

690000 تومان

ستون نرخ اتاق 1 تخته، نرخ اتاق سه تخته می باشد.
پارمیدا - 29 اسفند الی 4 فروردین درجه هتل H.B

2250000 تومان

1950000 تومان

2250000 تومان

650000 تومان

ستون نرخ اتاق 1 تخته، نرخ اتاق سه تخته می باشد.
پارمیدا - 1 الی 4 فروردین درجه هتل H.B

1940000 تومان

1680000 تومان

1940000 تومان

650000 تومان

ستون نرخ اتاق 1 تخته، نرخ اتاق سه تخته می باشد.
پارمیدا - 4 الی 7 فروردین درجه هتل H.B

1690000 تومان

1430000 تومان

1690000 تومان

550000 تومان

ستون نرخ اتاق 1 تخته، نرخ اتاق سه تخته می باشد.
پارمیدا - 4 الی 8 فروردین درجه هتل H.B

2000000 تومان

1700000 تومان

2000000 تومان

550000 تومان

ستون نرخ اتاق 1 تخته، نرخ اتاق سه تخته می باشد.
پارمیدا - 7 الی 10 فروردین درجه هتل H.B

1690000 تومان

1430000 تومان

1690000 تومان

550000 تومان

ستون نرخ اتاق 1 تخته، نرخ اتاق سه تخته می باشد.
پارمیدا - 7 الی 11 فروردین درجه هتل H.B

2000000 تومان

1700000 تومان

2000000 تومان

550000 تومان

ستون نرخ اتاق 1 تخته، نرخ اتاق سه تخته می باشد.
پارمیدا - 8 الی 11 فروردین درجه هتل H.B

1690000 تومان

1430000 تومان

1690000 تومان

550000 تومان

ستون نرخ اتاق 1 تخته، نرخ اتاق سه تخته می باشد.
پارمیدا - 10 الی 13 فروردین درجه هتل H.B

1690000 تومان

1430000 تومان

1690000 تومان

550000 تومان

ستون نرخ اتاق 1 تخته، نرخ اتاق سه تخته می باشد.
پارمیدا - 10 الی 14 فروردین درجه هتل H.B

2000000 تومان

1700000 تومان

2000000 تومان

550000 تومان

ستون نرخ اتاق 1 تخته، نرخ اتاق سه تخته می باشد.
پارمیدا - 11 الی 14 فروردین درجه هتل H.B

1690000 تومان

1430000 تومان

1690000 تومان

550000 تومان

ستون نرخ اتاق 1 تخته، نرخ اتاق سه تخته می باشد.
پارمیدا - 13 الی 16 فروردین درجه هتل H.B

950000 تومان

850000 تومان

950000 تومان

390000 تومان

ستون نرخ اتاق 1 تخته، نرخ اتاق سه تخته می باشد.
پارمیدا - 14 الی 17 فروردین درجه هتل H.B

950000 تومان

850000 تومان

950000 تومان

390000 تومان

ستون نرخ اتاق 1 تخته، نرخ اتاق سه تخته می باشد.
پارمیدا - 25 الی 28 اسفند
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

H.B

نرخ اتاق 2 تخته

950000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

850000 تومان

کودک با تخت

950000 تومان

کودک بدون تخت

370000 تومان

موقعیت
توضیحات
پارمیدا - 28 اسفند الی 1 فروردین
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

H.B

نرخ اتاق 2 تخته

1150000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

1050000 تومان

کودک با تخت

1150000 تومان

کودک بدون تخت

520000 تومان

موقعیت
توضیحات
پارمیدا - 28 اسفند الی 4 فروردین
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

H.B

نرخ اتاق 2 تخته

2350000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

2050000 تومان

کودک با تخت

2350000 تومان

کودک بدون تخت

690000 تومان

موقعیت
توضیحات
پارمیدا - 29 اسفند الی 4 فروردین
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

H.B

نرخ اتاق 2 تخته

2250000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

1950000 تومان

کودک با تخت

2250000 تومان

کودک بدون تخت

650000 تومان

موقعیت
توضیحات
پارمیدا - 1 الی 4 فروردین
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

H.B

نرخ اتاق 2 تخته

1940000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

1680000 تومان

کودک با تخت

1940000 تومان

کودک بدون تخت

650000 تومان

موقعیت
توضیحات
پارمیدا - 4 الی 7 فروردین
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

H.B

نرخ اتاق 2 تخته

1690000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

1430000 تومان

کودک با تخت

1690000 تومان

کودک بدون تخت

550000 تومان

موقعیت
توضیحات
پارمیدا - 4 الی 8 فروردین
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

H.B

نرخ اتاق 2 تخته

2000000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

1700000 تومان

کودک با تخت

2000000 تومان

کودک بدون تخت

550000 تومان

موقعیت
توضیحات
پارمیدا - 7 الی 10 فروردین
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

H.B

نرخ اتاق 2 تخته

1690000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

1430000 تومان

کودک با تخت

1690000 تومان

کودک بدون تخت

550000 تومان

موقعیت
توضیحات
پارمیدا - 7 الی 11 فروردین
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

H.B

نرخ اتاق 2 تخته

2000000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

1700000 تومان

کودک با تخت

2000000 تومان

کودک بدون تخت

550000 تومان

موقعیت
توضیحات
پارمیدا - 8 الی 11 فروردین
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

H.B

نرخ اتاق 2 تخته

1690000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

1430000 تومان

کودک با تخت

1690000 تومان

کودک بدون تخت

550000 تومان

موقعیت
توضیحات
پارمیدا - 10 الی 13 فروردین
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

H.B

نرخ اتاق 2 تخته

1690000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

1430000 تومان

کودک با تخت

1690000 تومان

کودک بدون تخت

550000 تومان

موقعیت
توضیحات
پارمیدا - 10 الی 14 فروردین
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

H.B

نرخ اتاق 2 تخته

2000000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

1700000 تومان

کودک با تخت

2000000 تومان

کودک بدون تخت

550000 تومان

موقعیت
توضیحات
پارمیدا - 11 الی 14 فروردین
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

H.B

نرخ اتاق 2 تخته

1690000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

1430000 تومان

کودک با تخت

1690000 تومان

کودک بدون تخت

550000 تومان

موقعیت
توضیحات
پارمیدا - 13 الی 16 فروردین
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

H.B

نرخ اتاق 2 تخته

950000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

850000 تومان

کودک با تخت

950000 تومان

کودک بدون تخت

390000 تومان

موقعیت
توضیحات
پارمیدا - 14 الی 17 فروردین
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

H.B

نرخ اتاق 2 تخته

950000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

850000 تومان

کودک با تخت

950000 تومان

کودک بدون تخت

390000 تومان

موقعیت
توضیحات

نام تور برنامه ریزی شده

تور کیش ویژه نوروز 97، هتل پارمیدا

نوع تور

ساحل شهر و خرید

روزهای رفت

دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنجشنبه جمعه شنبه یکشنبه

روزهای برگشت

دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنجشنبه جمعه شنبه یکشنبه

مدت اقامت

3 شب و 4 روز

تاریخ اعتبار

24 اسفند تا 17 فروردین

مناسب برای

خانواده همراه با کودکان زوج ها سالخوردگان معلولین افراد مجرد جوانان متخصصان

هزینه

اقتصادی

خدمات

صبحانه نهار اینترنت رایگان ترانسفر فرودگاهی

سطح سختی

آسان

محل اقامت

هتل

حمل و نقل

هواپیما

نوع پرواز

چارتر

نوع بلیط

بلیط رفت و برگشت

شروع قیمت ها از

950000تومان

کشور مقصد

ایران

شهر مقصد

کیش

خط هوایی

Zagros airlines Kish Air


تاریخ تور: از 24 اسفند الی 14 فروردین همه روزه حرکت دارد.

نرخ تور برای کودک زیر 2 سال 150/000 تومان می باشد.

نوع پرواز: زاگرس و کیش ایر.

ساعت پرواز:

6 به 14 - 14 یا 17 به 18 یا 20

خدمات تور:

بلیط رفت وبرگشت، استقبال فرودگاهی، صبحانه بوفه رایگان، نهار بوفه رایگان، استخر و جکوزی، تخفیف خدمات گردشگری و دریایی، اینترنت رایگان، زمین تنیس رایگان

@value

: Air Line

Zagros airlines
Kish Air
 • تور کیش ویژه نوروز 97، هتل هلیا

  ,3 شب و 4 روز

  24 اسفند تا 14 فروردین

  قیمت : ,900000تومان

  Kish Air
 • تور کیش ویژه نوروز 97، هتل سیمرغ

  ,3 شب و 4 روز

  24 اسفند تا 17 فروردین

  قیمت : ,699000تومان

  Kish Air
 • تور کیش ویژه نوروز 97، هتل شایان

  ,3 شب و 4 روز

  24 اسفند تا 17 فروردین

  قیمت : ,990000تومان

  Kish Air
 • تور کیش ویژه نوروز 96، هتل شایگان

  ,3 شب و 4 روز

  26 اسفند تا 15 فروردین

  قیمت : ,1015000تومان

  Zagros airlines

Copyright © 2015 . shahinparvaz.com . All Rights Reserved