09904548723 : پشتیبانی

021-88507575

نام هتل درجه هتل خدمات
نرخ اتاق
(2 تخته)
نرخ اتاق
(1 تخته)
نرخ کودک
(با تخت)
نرخ کودک
(بدون تخت)
موقعیت مکانی توضیحات
پارمیدا - 24 الی 27 اسفند درجه هتل H.B
850000 750000 850000 400000 ستون نرخ اتاق 1 تخته، نرخ اتاق سه تخته می باشد.
پارمیدا - 25 الی 28 اسفند درجه هتل H.B
850000 750000 850000 400000 ستون نرخ اتاق 1 تخته، نرخ اتاق سه تخته می باشد.
پارمیدا - 27 الی 30 اسفند درجه هتل H.B
1050000 950000 1050000 450000 ستون نرخ اتاق 1 تخته، نرخ اتاق سه تخته می باشد.
پارمیدا - 28 اسفند الی 1 فروردین درجه هتل H.B
1200000 1100000 1200000 450000 ستون نرخ اتاق 1 تخته، نرخ اتاق سه تخته می باشد.
پارمیدا - 30 اسفند الی 4 فروردین درجه هتل H.B
2150000 1850000 2150000 690000 ستون نرخ اتاق 1 تخته، نرخ اتاق سه تخته می باشد.
پارمیدا - 1 الی 4 فروردین درجه هتل H.B
1840000 1580000 1840000 690000 ستون نرخ اتاق 1 تخته، نرخ اتاق سه تخته می باشد.
پارمیدا - 4 الی 7 فروردین درجه هتل H.B
1640000 1380000 1640000 590000 ستون نرخ اتاق 1 تخته، نرخ اتاق سه تخته می باشد.
پارمیدا - 4 الی 8 فروردین درجه هتل H.B
1950000 1650000 1950000 590000 ستون نرخ اتاق 1 تخته، نرخ اتاق سه تخته می باشد.
پارمیدا - 7 الی 10 فروردین درجه هتل H.B
1640000 1380000 1640000 590000 ستون نرخ اتاق 1 تخته، نرخ اتاق سه تخته می باشد.
پارمیدا - 7 الی 11 فروردین درجه هتل H.B
1950000 1650000 1950000 590000 ستون نرخ اتاق 1 تخته، نرخ اتاق سه تخته می باشد.
پارمیدا - 8 الی 11 فروردین درجه هتل H.B
1640000 1380000 1640000 590000 ستون نرخ اتاق 1 تخته، نرخ اتاق سه تخته می باشد.
پارمیدا - 10 الی 13 فروردین درجه هتل H.B
1640000 1380000 1640000 590000 ستون نرخ اتاق 1 تخته، نرخ اتاق سه تخته می باشد.
پارمیدا - 10 الی 14 فروردین درجه هتل H.B
1950000 1650000 1950000 590000 ستون نرخ اتاق 1 تخته، نرخ اتاق سه تخته می باشد.
پارمیدا - 11 الی 14 فروردین درجه هتل H.B
1640000 1380000 1640000 590000 ستون نرخ اتاق 1 تخته، نرخ اتاق سه تخته می باشد.
پارمیدا - 13 الی 16 فروردین درجه هتل H.B
850000 750000 850000 400000 ستون نرخ اتاق 1 تخته، نرخ اتاق سه تخته می باشد.
پارمیدا - 14 الی 17 فروردین درجه هتل H.B
850000 750000 850000 400000 ستون نرخ اتاق 1 تخته، نرخ اتاق سه تخته می باشد.
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

H.B

نرخ اتاق 2 تخته
850000
نرخ اتاق 1 تخته
750000
کودک با تخت
850000
کودک بدون تخت
400000
موقعیت مکانی
توضیحات
ستون نرخ اتاق 1 تخته، نرخ اتاق سه تخته می باشد.
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

H.B

نرخ اتاق 2 تخته
850000
نرخ اتاق 1 تخته
750000
کودک با تخت
850000
کودک بدون تخت
400000
موقعیت مکانی
توضیحات
ستون نرخ اتاق 1 تخته، نرخ اتاق سه تخته می باشد.
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

H.B

نرخ اتاق 2 تخته
1050000
نرخ اتاق 1 تخته
950000
کودک با تخت
1050000
کودک بدون تخت
450000
موقعیت مکانی
توضیحات
ستون نرخ اتاق 1 تخته، نرخ اتاق سه تخته می باشد.
نرخ اتاق 2 تخته
1200000
نرخ اتاق 1 تخته
1100000
کودک با تخت
1200000
کودک بدون تخت
450000
موقعیت مکانی
توضیحات
ستون نرخ اتاق 1 تخته، نرخ اتاق سه تخته می باشد.
نرخ اتاق 2 تخته
2150000
نرخ اتاق 1 تخته
1850000
کودک با تخت
2150000
کودک بدون تخت
690000
موقعیت مکانی
توضیحات
ستون نرخ اتاق 1 تخته، نرخ اتاق سه تخته می باشد.
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

H.B

نرخ اتاق 2 تخته
1840000
نرخ اتاق 1 تخته
1580000
کودک با تخت
1840000
کودک بدون تخت
690000
موقعیت مکانی
توضیحات
ستون نرخ اتاق 1 تخته، نرخ اتاق سه تخته می باشد.
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

H.B

نرخ اتاق 2 تخته
1640000
نرخ اتاق 1 تخته
1380000
کودک با تخت
1640000
کودک بدون تخت
590000
موقعیت مکانی
توضیحات
ستون نرخ اتاق 1 تخته، نرخ اتاق سه تخته می باشد.
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

H.B

نرخ اتاق 2 تخته
1950000
نرخ اتاق 1 تخته
1650000
کودک با تخت
1950000
کودک بدون تخت
590000
موقعیت مکانی
توضیحات
ستون نرخ اتاق 1 تخته، نرخ اتاق سه تخته می باشد.
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

H.B

نرخ اتاق 2 تخته
1640000
نرخ اتاق 1 تخته
1380000
کودک با تخت
1640000
کودک بدون تخت
590000
موقعیت مکانی
توضیحات
ستون نرخ اتاق 1 تخته، نرخ اتاق سه تخته می باشد.
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

H.B

نرخ اتاق 2 تخته
1950000
نرخ اتاق 1 تخته
1650000
کودک با تخت
1950000
کودک بدون تخت
590000
موقعیت مکانی
توضیحات
ستون نرخ اتاق 1 تخته، نرخ اتاق سه تخته می باشد.
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

H.B

نرخ اتاق 2 تخته
1640000
نرخ اتاق 1 تخته
1380000
کودک با تخت
1640000
کودک بدون تخت
590000
موقعیت مکانی
توضیحات
ستون نرخ اتاق 1 تخته، نرخ اتاق سه تخته می باشد.
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

H.B

نرخ اتاق 2 تخته
1640000
نرخ اتاق 1 تخته
1380000
کودک با تخت
1640000
کودک بدون تخت
590000
موقعیت مکانی
توضیحات
ستون نرخ اتاق 1 تخته، نرخ اتاق سه تخته می باشد.
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

H.B

نرخ اتاق 2 تخته
1950000
نرخ اتاق 1 تخته
1650000
کودک با تخت
1950000
کودک بدون تخت
590000
موقعیت مکانی
توضیحات
ستون نرخ اتاق 1 تخته، نرخ اتاق سه تخته می باشد.
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

H.B

نرخ اتاق 2 تخته
1640000
نرخ اتاق 1 تخته
1380000
کودک با تخت
1640000
کودک بدون تخت
590000
موقعیت مکانی
توضیحات
ستون نرخ اتاق 1 تخته، نرخ اتاق سه تخته می باشد.
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

H.B

نرخ اتاق 2 تخته
850000
نرخ اتاق 1 تخته
750000
کودک با تخت
850000
کودک بدون تخت
400000
موقعیت مکانی
توضیحات
ستون نرخ اتاق 1 تخته، نرخ اتاق سه تخته می باشد.
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

H.B

نرخ اتاق 2 تخته
850000
نرخ اتاق 1 تخته
750000
کودک با تخت
850000
کودک بدون تخت
400000
موقعیت مکانی
توضیحات
ستون نرخ اتاق 1 تخته، نرخ اتاق سه تخته می باشد.

نام تور برنامه ریزی شده

تور کیش ویژه نوروز 96، هتل پارمیدا

نوع تور

ساحل شهر و خرید

روزهای رفت

دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنجشنبه جمعه شنبه یکشنبه

روزهای برگشت

دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنجشنبه جمعه شنبه یکشنبه

مدت اقامت

3 شب و 4 روز

تاریخ اعتبار

24 اسفند تا 14 فروردین

مناسب برای

خانواده همراه با کودکان زوج ها سالخوردگان معلولین افراد مجرد جوانان متخصصان

هزینه

اقتصادی

خدمات

صبحانه نهار اینترنت رایگان ترانسفر فرودگاهی

سطح سختی

آسان

محل اقامت

هتل

حمل و نقل

هواپیما

نوع پرواز

چارتر

نوع بلیط

بلیط رفت و برگشت

شروع قیمت ها از

850000تومان

کشور مقصد

ایران

شهر مقصد

کیش

خط هوایی

Zagros airlines Kish Air


تاریخ تور: از 24 اسفند الی 14 فروردین همه روزه حرکت دارد.

نرخ تور برای کودک زیر 2 سال 150/000 تومان می باشد.

نوع پرواز: زاگرس و کیش ایر.

ساعت پرواز:

6 به 14 - 14 یا 17 به 18 یا 20

خدمات تور:

بلیط رفت وبرگشت، استقبال فرودگاهی، صبحانه بوفه رایگان، نهار بوفه رایگان، استخر و جکوزی، تخفیف خدمات گردشگری و دریایی، اینترنت رایگان، زمین تنیس رایگان

برای اطلاع از نرخ اتاق 4 تخته و سوئیت با کانتر مربوطه تماس بگیرید **کودک بالای 5 سال جهت پذیرش در هتل بزرگسال محسوب می شود * * تحویل اتاق ساعت 14:00 و تخلیه اتاق ساعت 12:00 می باشد **

: Air Line

Zagros airlines
Kish Air
 • تور کیش ویژه نوروز 96، هتل هلیا

  ,3 شب و 4 روز

  24 اسفند تا 14 فروردین

  قیمت : ,800000تومان

  Kish Air
 • تور کیش ویژه نوروز 96، هتل سیمرغ

  ,3 شب و 4 روز

  24 اسفند تا 14 فروردین

  قیمت : ,625000تومان

  Kish Air
 • تور کیش ویژه نوروز 96، هتل شایان

  ,3 شب و 4 روز

  24 اسفند تا 14 فروردین

  قیمت : ,890000تومان

  Kish Air
 • تور کیش ویژه نوروز 96، هتل شایگان

  ,3 شب و 4 روز

  26 اسفند تا 15 فروردین

  قیمت : ,1015000تومان

  Zagros airlines

Copyright © 2015 . shahinparvaz.com . All Rights Reserved