لوگو شاهین پرواز
 • خانه
 • تورهای فاقد اعتبار
نام هتل درجه هتل خدمات
نرخ اتاق
(2 تخته)
نرخ اتاق
(1 تخته)
نرخ کودک
(با تخت)
نرخ کودک
(بدون تخت)
موقعیت مکانی توضیحات
Grand Hotel/Royal Palace hotel درجه هتل B.B

1660000 تومان

1975000 تومان

1550000 تومان

1300000 تومان

Asterion Palace/ Nitsa Tbilisi hotel درجه هتل B.B

1800000 تومان

2250000 تومان

1600000 تومان

1300000 تومان

Hotel Marsel/ Eurasia درجه هتل B.B

1800000 تومان

2250000 تومان

1600000 تومان

1300000 تومان

Hotel Kavela/ Lords Tbilisi hotel درجه هتل B.B

1850000 تومان

2350000 تومان

1725000 تومان

1300000 تومان

Kopala Tskneti hotel / Lux Tbilisi hotel درجه هتل B.B

1850000 تومان

2350000 تومان

1600000 تومان

1300000 تومان

Rio درجه هتل B.B

1850000 تومان

2350000 تومان

1600000 تومان

1300000 تومان

Hotel Gremi درجه هتل B.B

1910000 تومان

2475000 تومان

1600000 تومان

1300000 تومان

Asterion Palace درجه هتل B.B

1975000 تومان

2600000 تومان

1725000 تومان

1300000 تومان

English Home Hotel Tbilisi درجه هتل B.B

1975000 تومان

2600000 تومان

1725000 تومان

1300000 تومان

Vanilla Sky Georgia درجه هتل B.B

2040000 تومان

2725000 تومان

1600000 تومان

1300000 تومان

Hotel Beaumonde Garden درجه هتل B.B

2100000 تومان

2850000 تومان

1725000 تومان

1300000 تومان

Iveria Inn hotel/ Iliani Tbilisi hotel/ Cruise hotel درجه هتل B.B

2160000 تومان

2975000 تومان

1850000 تومان

1300000 تومان

Urban Boutique Hotel درجه هتل B.B

2160000 تومان

2975000 تومان

1850000 تومان

1300000 تومان

Primavera hotel درجه هتل B.B

2250000 تومان

3100000 تومان

2100000 تومان

1300000 تومان

Betlem hotel درجه هتل B.B

2250000 تومان

3100000 تومان

1850000 تومان

1300000 تومان

Dolabauri Tbilisi hotel/ Vedzisi hotel درجه هتل B.B

2350000 تومان

3350000 تومان

1975000 تومان

1300000 تومان

Ameri Plaza Tbilisi/ Cron Palace hotel درجه هتل B.B

2350000 تومان

3350000 تومان

1975000 تومان

1300000 تومان

Coral-Boutique-Hotel/ Hotel Orion Old Town درجه هتل B.B

2410000 تومان

3475000 تومان

2100000 تومان

1300000 تومان

Wine Palace Hotel/ Art Boutique Hotel درجه هتل B.B

2475000 تومان

3600000 تومان

2100000 تومان

1300000 تومان

Grako Metekhi Hotel/ Astoria hotel درجه هتل B.B

2540000 تومان

3600000 تومان

2100000 تومان

1300000 تومان

KMM Hotel درجه هتل B.B

2540000 تومان

3725000 تومان

1975000 تومان

1300000 تومان

City Center Hotel درجه هتل B.B

2590000 تومان

3825000 تومان

2100000 تومان

1300000 تومان

Museum Tbilisi hotel درجه هتل B.B

2600000 تومان

3850000 تومان

2100000 تومان

1300000 تومان

Preference Hualing hotel درجه هتل B.B

2725000 تومان

4100000 تومان

2250000 تومان

1300000 تومان

Ambasadori hotel درجه هتل B.B

2725000 تومان

4100000 تومان

1300000 تومان

Iota Hotel Tbilisi درجه هتل B.B

3075000 تومان

4800000 تومان

2600000 تومان

1300000 تومان

Holiday Inn Tbilisi hotel درجه هتل B.B

3540000 تومان

5725000 تومان

2600000 تومان

1300000 تومان

The Biltmore Hotel Tbilisi درجه هتل B.B

4140000 تومان

6925000 تومان

2850000 تومان

1300000 تومان

Grand Hotel/Royal Palace hotel
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

1660000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

1975000 تومان

کودک با تخت

1550000 تومان

کودک بدون تخت

1300000 تومان

موقعیت
توضیحات
Asterion Palace/ Nitsa Tbilisi hotel
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

1800000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

2250000 تومان

کودک با تخت

1600000 تومان

کودک بدون تخت

1300000 تومان

موقعیت
توضیحات
Hotel Marsel/ Eurasia
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

1800000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

2250000 تومان

کودک با تخت

1600000 تومان

کودک بدون تخت

1300000 تومان

موقعیت
توضیحات
Hotel Kavela/ Lords Tbilisi hotel
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

1850000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

2350000 تومان

کودک با تخت

1725000 تومان

کودک بدون تخت

1300000 تومان

موقعیت
توضیحات
Kopala Tskneti hotel / Lux Tbilisi hotel
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

1850000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

2350000 تومان

کودک با تخت

1600000 تومان

کودک بدون تخت

1300000 تومان

موقعیت
توضیحات
Rio
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

1850000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

2350000 تومان

کودک با تخت

1600000 تومان

کودک بدون تخت

1300000 تومان

موقعیت
توضیحات
Hotel Gremi
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

1910000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

2475000 تومان

کودک با تخت

1600000 تومان

کودک بدون تخت

1300000 تومان

موقعیت
توضیحات
Asterion Palace
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

1975000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

2600000 تومان

کودک با تخت

1725000 تومان

کودک بدون تخت

1300000 تومان

موقعیت
توضیحات
English Home Hotel Tbilisi
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

1975000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

2600000 تومان

کودک با تخت

1725000 تومان

کودک بدون تخت

1300000 تومان

موقعیت
توضیحات
Vanilla Sky Georgia
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

2040000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

2725000 تومان

کودک با تخت

1600000 تومان

کودک بدون تخت

1300000 تومان

موقعیت
توضیحات
Hotel Beaumonde Garden
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

2100000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

2850000 تومان

کودک با تخت

1725000 تومان

کودک بدون تخت

1300000 تومان

موقعیت
توضیحات
Iveria Inn hotel/ Iliani Tbilisi hotel/ Cruise hotel
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

2160000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

2975000 تومان

کودک با تخت

1850000 تومان

کودک بدون تخت

1300000 تومان

موقعیت
توضیحات
Urban Boutique Hotel
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

2160000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

2975000 تومان

کودک با تخت

1850000 تومان

کودک بدون تخت

1300000 تومان

موقعیت
توضیحات
Primavera hotel
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

2250000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

3100000 تومان

کودک با تخت

2100000 تومان

کودک بدون تخت

1300000 تومان

موقعیت
توضیحات
Betlem hotel
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

2250000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

3100000 تومان

کودک با تخت

1850000 تومان

کودک بدون تخت

1300000 تومان

موقعیت
توضیحات
Dolabauri Tbilisi hotel/ Vedzisi hotel
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

2350000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

3350000 تومان

کودک با تخت

1975000 تومان

کودک بدون تخت

1300000 تومان

موقعیت
توضیحات
Ameri Plaza Tbilisi/ Cron Palace hotel
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

2350000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

3350000 تومان

کودک با تخت

1975000 تومان

کودک بدون تخت

1300000 تومان

موقعیت
توضیحات
Coral-Boutique-Hotel/ Hotel Orion Old Town
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

2410000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

3475000 تومان

کودک با تخت

2100000 تومان

کودک بدون تخت

1300000 تومان

موقعیت
توضیحات
Wine Palace Hotel/ Art Boutique Hotel
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

2475000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

3600000 تومان

کودک با تخت

2100000 تومان

کودک بدون تخت

1300000 تومان

موقعیت
توضیحات
Grako Metekhi Hotel/ Astoria hotel
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

2540000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

3600000 تومان

کودک با تخت

2100000 تومان

کودک بدون تخت

1300000 تومان

موقعیت
توضیحات
KMM Hotel
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

2540000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

3725000 تومان

کودک با تخت

1975000 تومان

کودک بدون تخت

1300000 تومان

موقعیت
توضیحات
City Center Hotel
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

2590000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

3825000 تومان

کودک با تخت

2100000 تومان

کودک بدون تخت

1300000 تومان

موقعیت
توضیحات
Museum Tbilisi hotel
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

2600000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

3850000 تومان

کودک با تخت

2100000 تومان

کودک بدون تخت

1300000 تومان

موقعیت
توضیحات
Preference Hualing hotel
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

2725000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

4100000 تومان

کودک با تخت

2250000 تومان

کودک بدون تخت

1300000 تومان

موقعیت
توضیحات
Ambasadori hotel
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

2725000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

4100000 تومان

کودک با تخت

کودک بدون تخت

1300000 تومان

موقعیت
توضیحات
Iota Hotel Tbilisi
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

3075000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

4800000 تومان

کودک با تخت

2600000 تومان

کودک بدون تخت

1300000 تومان

موقعیت
توضیحات
Holiday Inn Tbilisi hotel
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

3540000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

5725000 تومان

کودک با تخت

2600000 تومان

کودک بدون تخت

1300000 تومان

موقعیت
توضیحات
The Biltmore Hotel Tbilisi
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

4140000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

6925000 تومان

کودک با تخت

2850000 تومان

کودک بدون تخت

1300000 تومان

موقعیت
توضیحات

نام تور برنامه ریزی شده

تور گرجستان نوروز 97

نوع تور

ساحل هنر و فرهنگ شهر و خرید

روزهای رفت

چهارشنبه

روزهای برگشت

دوشنبه

مدت اقامت

5 شب 6 روز

تاریخ اعتبار

27 اسفند 96

مناسب برای

خانواده همراه با کودکان زوج ها سالخوردگان معلولین افراد مجرد جوانان متخصصان

هزینه

اقتصادی

خدمات

صبحانه نهار شام بیمه مسافرتی گشت طبیعی گشت شهری ترانسفر فرودگاهی

سطح سختی

آسان

محل اقامت

هتل

حمل و نقل

هواپیما

نوع پرواز

چارتر

کلاس پرواز

کلاس اقتصادی

نوع بلیط

بلیط رفت و برگشت

شروع قیمت ها از

1755000تومان

کشور مقصد

گرجستان

شهر مقصد

تفلیس

خط هوایی

Zagros airlines


بلیط رفت و برگشت ، استقبال و ترانسفر فرودگاهی، اقامت در هتل با صبحانه، بیمه مسافرتی، راهنمای فارسی زبان ، به همراه 1 گشت شهری

کلیه قیمتهای درج شده در پکیج به تومان و به ازای هر نفر میباشد

تاریخ رفت 27 اسفند 9 و 10 و 11 و12 فروردین دارای 300.000 تومان کاهش نرخ می باشد.

تاربخ های 28 و 29 اسفند 1و 2 و 3 و 4 و 5 و 6 فروردین دارای 100.000 تومان افزایش نرخ می باشد.

@value

: Air Line

Zagros airlines
 • تور گرجستان نوروز 96

  ,5 شب و 6 روز

  6 فروردین

  قیمت : ,1690000تومان

  Ata air
 • تور گرجستان نوروز 97

  ,5 شب 6 روز

  27 اسفند 96

  قیمت : ,1755000تومان

  Zagros airlines