لوگو شاهین پرواز
  • seyedi2.jpg seyedi2.jpg

جابجايي بيش از سه ميليون و 700هزار مسافر در فرودگاه‎هاي کشور در مرداد 98

معاونت برنامه‎ریزی، نظارت و امور اقتصادی شرکت فرودگاه‎ها و ناوبری هوایی ایران از جابه جایی سه میلیون و 759 هزار و 719 مسافر در فرودگاه‎های تحت مالکیت شرکت فرودگاه‎ها و ناوبری هوایی ایران طی مرداد ماه امسال خبر داد.

۱ مهر ۱۳۹۸

حمیدرضا سیدی گفت: فرودگاه‎های تحت مالکیت این شرکت در مرداد 98، با انجام 31 هزار و 335 فروند نشست و برخاست توانسته است این تعداد مسافر را به همراه بیش از 33 میلیون و 82 هزار کیلوگرم بار و مرسولات پستی جابه جا کند.

وی افزود: بر همین اساس در مرداد 98، فرودگاه مهرآباد با 10 هزار و 448 فروند بیشترین نشست و برخاست را به خود اختصاص داده و با جابه‎جایی بیش از یک میلیون و 222هزار مسافر پرترافیک‎ترین فرودگاه بوده است و فرودگاه مشهد با 7007 فروند نشست و برخاست و اعزام و پذیرش بیش از یک میلیون مسافر، دومین فرودگاه پرترافیک کشور و فرودگاه شیراز با 2623 فروند نشست و برخاست و اعزام و پذیرش بیش از 264 هزار در جایگاه سومین فرودگاه کشور قرار دارد.

سیدی با بیا اینکه در میان فرودگاه های تحت مالکیت شرکت، فرودگاه مشهد با ارسال و پذیرش بیش از 10 میلیون کیلوگرم بار در رتبه نخست ارسال و جابه جایی بار قرار دارد، ادامه داد: فرودگاه مهرآباد با ارسال و پذیرش بیش از هشت میلیون و 629 هزار کیلوگرم بار و فرودگاه شیراز با ارسال و پذیرش بیش از دو میلیون و 900 هزار در رتبه‎ بعدی است.

به گفته ی معاونت برنامه‎ریزی، نظارت و امور اقتصادی شرکت فرودگاه‎ها و ناوبری هوایی ایران طبق آمار، سهم پروازهای داخلی از کل پروازهای مرداد 98، نشست و برخاست 28 هزار و 855 فروند نشست و برخاست هواپیماست که طی آن بیش از سه میلیون و397 هزار مسافر و بیش از 26 میلیون کیلوگرم بار منتقل شده‎است.

سیدی همچنین با اشاره به اینکه تمام پروازهای فرودگاه مهرآباد داخلی است و از این جهت علاوه بر رتبه نخست در کل پروازها، رتبه نخست در پروازهای داخلی را نیز دارد گفت: پس از مهرآباد، آن فرودگاه مشهد با 5746 فروند نشست و برخاست، اعزام و پذیرش بیش از 820 هزار مسافر و ارسال و پذیرش بیش از شش میلیون و 700 هزار کیلوگرم بار در جایگاه دوم و فرودگاه شیراز با 2229 فروند نشست و برخاست، اعزام و پذیرش بیش از 215هزار مسافر و ارسال و پذیرش بیش از یک میلیون و 600 هزار کیلوگرم بار در جایگاه سوم قرار دارد.

وی اظهار داشت: همچنین طبق این آمار سهم پروازهای خارجی مرداد 98، در فرودگاه‎های بین‎المللی تحت مالکیت شرکت فرودگاه‎ها نیز، نشست و برخاست 2480 فروند هواپیما است که طی آن بیش از 362هزار مسافر اعزام و پذیرش و نزدیک به هفت میلیون کیلوگرم بار ارسال و پذیرش شده‎است.

معاونت برنامه‎ریزی، نظارت و امور اقتصادی شرکت فرودگاه‎ها و ناوبری هوایی ایران در پایان به تشریح آمار پروازهای خارجی پرداخت و گفت: در این بخش فرودگاه مشهد با نشست و برخاست 1261 فروند هواپیما، اعزام و پذیرش بیش از 211 هزار مسافر و ارسال و پذیرش بیش از سه میلیون کیلوگرم بار و مرسولات، در رتبه نخست قرار گرفته است و پس از آن فرودگاه شیراز با 394 فروند نشست و برخاست، اعزام و پذیرش بیش از 49 هزار مسافر و جابه جایی بیش از یک میلیون و 200 هزار کیلوگرم بار در رتبه دوم و فرودگاه اصفهان با 234 نشست و برخاست، جابجایی 29 هزار و 665 نفر مسافر و ارسال و پذیرش 670 هزار و 228 کیلوگرم بار رتبه سوم را به خود اختصاص دادند

جابجايي بيش از سه ميليون و 700هزار مسافر در فرودگاه‎هاي کشور

شرکت فرودگاه‌ها و ناوبری هوایی کشور

https://www.airport.ir/news/81955/جابجايي-بيش-از-سه-ميليون-و-700هزار-مسافر-در-فرودگاه‎هاي-کشور-در-مرداد-98