09904548723 : پشتیبانی

021-88507575

دستگیری مسافری که قصد قاچاق داشت

جاسازی ٣٧ گوشی آیفون و ٧٠٠٠ عدد ممورى در بدن یک مسافر که امروز توسط ماموران گمرک فرودگاه شیراز کشف شد

1396/1/29

مرد 35 ساله که قصد قاچاق 37 عدد گوشی آیفون و 7000 عدد مموری را داشت در فرودگاه آیت الله دستغیب شیراز گرفته شد این مرد در فرودگاه به صورت آرام و آهسته راه میرفته که با هوشیاری پرسنل گمرک فرودگاه این فرد مورد بررسی قرار گرفته و در آخر دستگیر شده است این فرد با جاسازی 37 عدد گوشی آیفون و 7000 عدد فلش مموری و تعدادی قطعات موبایل که در پاها و دور کمر خود بسته دستگیر شد و به مراجع قانونی تحویل داده شد در یک ارزشگیری اولیه مبلغ یک میلیاردو70 میلیون ریال ارزش این محموله بوده است

دستگیری مسافری که قصد قاچاق از دبی به تهران را داشت

Copyright © 2015 . shahinparvaz.com . All Rights Reserved