لوگو شاهین پرواز
  • 58553_806.jpg 58553_806.jpg
  • 12328415_884123958365744_683267938_n.jpg 12328415_884123958365744_683267938_n.jpg

دهها شغل سخت داخل یک شغل

10 خرداد مصادف با 31 مه روز مهماندار می باشد

10 خرداد

دهها شغل سخت داخل یک شغل

10 خرداد روز مهماندار را به همه مهمانداران عزیز تبریک عرض می کنیم و گروه شاهین پرواز سما به همه مهمانداران ایران زمین خسته نباشید عرض می کند وسلامتی و سفرهای بی خطررا برایشان آرزومندیم.

گروه تحقیق و توسعه شاهین پرواز سما

www.shahinparvaz.com