لوگو شاهین پرواز
  • 9090.jpg 9090.jpg

ديدار مديرحمل و نقل كميسيون اتحاديه اروپا با رئيس هواپيمايي

مديركل حمل و نقل كميسيون اتحاديه اروپا در راس هياتي عالي رتبه با رئيس و مديران سازمان هواپيمايي كشوري ديدار كردند.

1395/1/22

مديركل حمل و نقل كميسيون اتحاديه اروپا در راس هياتي عالي رتبه با رئيس و مديران سازمان هواپيمايي كشوري ديدار كردند.

رضا جعفرزاده مدير روابط عمومي سازمان هواپيمايي كشوري گفت: در اين ديدار هولولي ضمن ابراز خرسندي از حضور خود و هيات همراهش در ايران زمينه همكاري هاي متقابل بين كميسيون اروپا وجمهوري اسلامي ايران در زمينه حمل و نقل را به ويژه در دوران پسا تحريم مناسب توصيف كرد.

وي افزود: علي عابدزاده معاون وزير راه و شهرسازي و رئيس سازمان هواپيمايي كشوري نيز ضمن استقبال از سفر هيات مذكور به كشورمان تاكيد كرد؛ جمهوري اسلامي ايران طي سالها تحريم از سوي كشورهاي غربي، صلابت و اقتدار خود را در زمينه حمل و نقل هوايي حفظ نموده و اكنون با برداشته شدن تحريم ها، فرصت مناسبي جهت سرمايه گذاري كشورهاي مختلف به ويژه كشورهاي عضو اتحاديه اروپاي در ايران فراهم شده است.

جعفرزاده اظهارداشت: در ادامه اين ديدار، موضوعات مختلفي از جمله امكان تنظيم موافقتنامه حمل و نقل هوايي Horizontal بين جمهوري اسلامي ايران و اتحاديه اروپا، وضعيت ايمني و امنيت صنعت هوانوردي كشور و نيز وضعيت شركت هاي هواپيمايي ايراني مورد بررسي و تبادل نظر قرار گرفت.

ديدار مديركل حمل و نقل كميسيون اتحاديه اروپا با رئيس سازمان هواپيمايي كشوري

www.shahinparvaz.com