رقص محلی کردستان

در استان کردستان رقص کردی اهمیت خاصی دارد وجزوه آیین‌های نمایشی کردها بشمار می آید که بیشتر درشهر سنندج و مریوان برگزار میشود .

رقص ههڵپهڕکێ این رقص کردی به صورت دسته جمعی انجام میشود .

این رقص به شکل : نیم دایره که از رقصندگان زن و مرد (گه‌نم و جۆ = گندم و جو) که دست‌هایشان به هم گره خورده و از چپ به راست در حرکت هستند اجرا می‌شود. اولین نفر از سمت راست با دستمالی که در دست دارد به هدایت و هماهنگی رقصندگان میپردازد ، به هدایتگر گروه که ازسمت رایت نفر اول است ، سرچوپی کش و به آخرین نفر گروه گاوانی نیز میگویند.

رقص دو دستماله

این نوع رقص هم مانند رقص هه ل په ر ک ی انجام میشود و فقط هدایتگر گروه با دوستمال رنگی برای شورو هیجان رقص به هدایت گروه میپردازد .

www.shahinparvaz.com

نویسنده : گروه تحقیق و توسعه شاهین پرواز سما 1396/3/9

ثبت دیدگاه

کد امنیتی

نظرات کاربران