لوگو شاهین پرواز
 • 1_14536.jpg 1_14536.jpg
 • 971.jpg 971.jpg
 • 24922.jpg 24922.jpg
 • 25128.jpg 25128.jpg
 • 25129.jpg 25129.jpg
 • 45024.jpg 45024.jpg
 • 36509651.jpg 36509651.jpg
 • 14484221280.jpg 14484221280.jpg
 • rod-kor-1-sh94.jpg rod-kor-1-sh94.jpg
 • رود-شاپور.jpg رود-شاپور.jpg
 • فرو ریختن پل در جاده-ی شیراز-جهرم .jpg فرو ریختن پل در جاده-ی شیراز-جهرم .jpg
 • مشکلات رودخانه فهلیان (1).jpg مشکلات رودخانه فهلیان (1).jpg

رودخانه های شیراز

رودخانه شورلار

این رودخانه دراستان فارس و از بهم پیوستند چند نهر به وجود امده این نهر ها از کوهای سیاه و ملک تیروجم سرچمه میگیرند .از ویزگی های اب این رود خانه جنبه های درمانی ان است .

رودخانه فهلیان

یکی از رودخانه های مهم استان فارس که در شهرستان ممسنی قرار گرفته ، رودخانه فهلیان میباشد .

این رودخانه از بهم پیوستن دو رود شش پیر و شیر به به وجود امده است

رودخانه قره اغاچ

در استان فارس و از کوه تاسک در شهرستان دهستان سرچشمه میگیرد این رودخانه بعد طی نمودن چند مسیر از استان بوشهر وارد خلیج فارس میشود

رودخانه مارگون

این رودخانه در استان فارس و از رنج سپیدان سرچشمه میگیرد و به رودخانه کر میرسد

در این رودخانه ابشاری به همین نام قرار دارد که زیباترین ابشار ایران است .

رودخانه چوبخله

رودخانه چوبخله در استان فارس و از کوه یخچال کلاغ سرچشمه گرفته و از سهرستان سپیدان خارج میشود .

رودخانه شادکام

رودخانه ای در استان فارس بنام ساریان قرار داردکه یکی از معروف ترین رودخانه های این استان میباشد که در نزدیکی شهرستان اقلید در جریان است نام جدید ان رودخانه شاد کام است

این رودخانه از چشمه ای بنام ساریان که از ارتفاعات کوه المالیجه است سرچشمه گرفته و به دریاچه کافتر میریزد

رودخانه شش پیر

یکی از رودهای مهم استان فارس رود شش پیر میباشد که از کوهای جنوب شهرستان سپیدان سرچشمه گرفته و به سمت جنوب این استان میرود این رودخانه برای ابیاری کشاورزی بسیار مناسب میباشد بخصوص ابیاری کشاورزی شهرستان دهستان

رودخانه شور جهرم

در استان فارس قراردارد و از شاخه های متعددی سرچمه میگیرد .

رودخانه مهران شور

این رودخانه در استان فارس و از سه کوه بنام های کوه سیاه ،کوه پری و کوهای کاوبست سرچشمه گرفته واز قسمت جنوبی استان فارس خارج میشود از ویزگی های این رودخانه ان است که فقط در فصل هایی که باران میبارد پر اب میشود و برای کشاورزی بسیار مناسب است .

www.shahinparvaz.com

گروه تحقیق و توسعه شاهین پرواز

1396/3/24