لوگو شاهین پرواز
  • 4234527.jpg 4234527.jpg
  • atr-72-600-iranairlow.jpg atr-72-600-iranairlow.jpg

شروع پرواز تهران نوشهر ایران ایر

مدیر کل فرودگاه نوشهر گفته است که با خرید هواپیماهای جدید خریداری شده پس از برجام پرواز ایران ایر به فرودگاه نوشهر شروع می شود

1396/3/27

مدیر کل فرودگاه نوشهر گفته است که با خرید هواپیماهای جدید خریداری شده پس از برجام پرواز ایران ایر به فرودگاه نوشهر شروع می شود

اکبر فریفته گفته است که پروازهای ایران ایر در مسیر تهران-نوشهر هرهفته برای جمعه و شنبه هرهفته از ساعت 10:45 دقیقه از تهران راه افتاده و در ساعت 11:15 دقیقه به نوشهر می رسد

و ساعت برگشت این هواپیما از فرودگاه نوشهر به تهران در ساعت 11:15 دقیقه می باشد و هواپیما این مسیر پروازی از نوع ا تی آر 72 نفره می باشد

گروه تحقیق و توسعه شاهین پرواز سماء

www.shahinparvaz.com