لوگو شاهین پرواز
  • 6867b64b-0673-424c-ac4d-815bee3265fd.jpg 6867b64b-0673-424c-ac4d-815bee3265fd.jpg
  • An-aerial-view-of-the-Imam-Khomeini-International-Airport-in-southern-Tehran.jpg An-aerial-view-of-the-Imam-Khomeini-International-Airport-in-southern-Tehran.jpg

طرح fast travel در فرودگاه امام خمینی

همکاری های شرکت بین المللی یاتا با فرودگاه امام خمینی برای اجرای طرح مسافرت سریع

1396/3/2

مدیر همکاری های بین المللی شهر فرودگاه امام خمینی خبر از همکاری های سازمان جهانی (یاتا)برای طرح fast travel خبر داده است این طرح برای کم کردن زمان ایستایی مسافر در فرودگاه می باشد این طرح به منظور این است که مسافر از تاکسی پیاده شده و از گیت پاسپورت عبور کرده و سریع وارد پرواز شود بدون اینکه در فرودگاه معطلی داشته باشد

گروه تحقیق و توسعه شاهین پرواز

www.shahinparvaz.com