لوگو شاهین پرواز
  • 20160508054500.jpg 20160508054500.jpg
  • ira_shi_bt1394_b15.jpg ira_shi_bt1394_b15.jpg
  • IranCaves_1_1_3714_(www.IranCaves.com).jpg IranCaves_1_1_3714_(www.IranCaves.com).jpg

غارهای شیراز

غار حیدر بیگ

غار حیدر بیگ در استان فارس و در شمال شرقی شهر شیراز قرارگرفته است .در داخل این غار چاهی قراردارد

هنگامی که در داخل غار هستین صدای ریزش اب سکوت این غار را بر هم میزند که بسیار لذت بخش میباشد

راه دسترسی به داخل غار حیدر بیک اسان نیست و حتما باید ازوسایل فنی استفاده کنید .

غار شاپور

این غار دراستان فارس و درروستای سرسبز شاپور به فاصله 400متری این روستا قرار گرفته است در دهانه این غار مجسمه شاپور که مربوط به 1700سال است قراردارد ،شهر شاپوربعنوان پایتخت در دوران ساسانیان بوده .

غار گبر شیراز

این غار در استان فارس و در جاده استهبال –شیراز قرارگرفته است.این غار متعلق به زرتشتیان بوده .هنگامی که وارد این غارزیبا میشوید از تمامی سقف ان اب خنک میچکد که منظره ای زیبا را به وجود اورده اند ، راه دسترسی به این غار اسان است .

در انتهای این غار خمره و صخره ای که توسط رسوبات اهکی به وجود امده مشاهده میشود که خود ان نیز جزوه استالاکتیت و استالاگمیت های این غار بحساب می اید .

www.shahinparvaz.com

گروه تحقیق و توسعه شاهین پرواز

1396/3/27