لوگو شاهین پرواز
  • ur-coo-caspian-airlines-mcdonnell-douglas-md-83_PlanespottersNet_711079.jpg ur-coo-caspian-airlines-mcdonnell-douglas-md-83_PlanespottersNet_711079.jpg

فرود اضطراری هواپیمای کاسپین

فرود اضطراری هواپیمای عسلویه به کرمانشاه با نقص فنی دچار شد و در فرودگاه عسلویه به زمین نشست

هواپیما MD 80 هواپیمایی کاسپین در مسیر عسلویه به کرمانشاه دچار نقص فنی شد

مسافران پرواز در پرواز خبر از خاموش شدن یکی از موتورهای هواپیما داده اند اما در خبرهای دیگر نقل شده است که پس از برخواستن هواپیما از زمین شیشه کابین خلبان شکسته و برای حفظ امنیت و ایمنی بیشتر خلبان این هواپیمارا در فرودگاه عسلویه به زمین نشاند

www.shahinparvaz.com

گروه تحقیق و توسعه شاهین پرواز

1396/2/11

فرود اضطراری،هواپیمایی کاسپین، شاهین پرواز سما )