فرود اضطراری هواپیمای کاسپین

فرود اضطراری هواپیمای عسلویه به کرمانشاه با نقص فنی دچار شد و در فرودگاه عسلویه به زمین نشست

هواپیما MD 80 هواپیمایی کاسپین در مسیر عسلویه به کرمانشاه دچار نقص فنی شد

مسافران پرواز در پرواز خبر از خاموش شدن یکی از موتورهای هواپیما داده اند اما در خبرهای دیگر نقل شده است که پس از برخواستن هواپیما از زمین شیشه کابین خلبان شکسته و برای حفظ امنیت و ایمنی بیشتر خلبان این هواپیمارا در فرودگاه عسلویه به زمین نشاند

www.shahinparvaz.com

فرود اضطراری،هواپیمایی کاسپین،شاهین پرواز سما )

نویسنده : گروه تحقیق و توسعه شاهین پرواز 1396/2/11

ثبت دیدگاه

کد امنیتی

نظرات کاربران