لوگو شاهین پرواز
  • gallery-full-05.jpg gallery-full-05.jpg
  • max.jpg max.jpg

آمریکا مجوز فروش 30 بویئنگ به ایران را تا یک ماه آینده صادر می کند

مدیر شرکت آسمان خرید 30 فروند هواپیما بویئنگ مکس را برای خط هوایی آسمان خبر داده است و گفته است که خزانه داری آمریکاقرار است قرار داد30 فروند بوئینگ مکس را تا 30روز آینده امضا کند

1396/3/21

مدیر شرکت آسمان خرید 60 فروند هواپیما بویئنگ مکس را برای خط هوایی آسمان خبر داده است و گفته است که خزانه داری آمریکاقرار است قرار داد30 فروند بوئینگ مکس را تا 30روز آینده امضا کند

به شرکت بوئینگ حدود 3 هزارو 700 فروند هواپیما سفارش داده شده است که هواپیمایی آسمان 60 فروند و 80 ایرلاینی هست که به این شرکت درخواست هواپیما داده است و نیز این هواپیماها در مرحله نخست 30 فروند و در مرحله بعدی 30فروند دیگر داده می شود

گروه تحقیق و توسعه شاهین پرواز

www.shahinparvaz.com