09904548723 : پشتیبانی

021-88507575

  • VlootC-live.jpg VlootC-live.jpg

قطر بهترین هواپیمایی جهان

در روز دوم نمایشگاه هوایی پاریس مقام نخست و جایزه اسکای مکس را به هواپیمایی قطر اعطا کردند […]

1396/4/10

در روز دوم نمایشگاه هوایی پاریس مقام نخست وجایزه اسکای مکس را به هواپیمایی قطر اعطا کردند

شرکت قطر با سبقت گرفتن از شرکت امارات رتبه اول و شرکت امارات رتبه دوم را در جهان دریافت کردند

مدیر عامل شرکت قطر گفته است که این رتبه جهانی و این جایزه متعلق به من و ایرلاینم نیست بلکه متعلق به کشورم می باشد

و همچنین در این سخنرانی محاصر ایرلاین و کشور خود را توسط کشورهای عربی گفته است و گفته است که قطر تحت محاصره گرگ های بزرگ می باشد

شاهین پرواز سماء

www.shahinparvaz.com

Copyright © 2015 . shahinparvaz.com . All Rights Reserved