09904548723 : پشتیبانی

021-88507575

نام هتل درجه هتل خدمات
نرخ اتاق
(2 تخته)
نرخ اتاق
(1 تخته)
نرخ کودک
(با تخت)
نرخ کودک
(بدون تخت)
موقعیت مکانی توضیحات
Royal Towers Resort درجه هتل U.ALL
1490000 1680000 1250000 1190000 kemer
Grand Park Lara درجه هتل U.ALL
1820000 2050000 1510000 1190000 lara
Ramada Resort Lara درجه هتل U.ALL
1960000 2260000 1580000 1190000 lara
Kervansaray Kundu درجه هتل U.ALL
2030000 2260000 1580000 1190000 kundu
Wind of Lara درجه هتل U.ALL
2050000 2400000 1590000 1190000 lara
Limak Limra درجه هتل U.ALL
2070000 2410000 1610000 1190000 kemer
Ramada Plaza Antalya درجه هتل U.ALL
2100000 2460000 1600000 1190000 lara
Kervansaray Lara درجه هتل U.ALL
2140000 2600000 1620000 1190000 lara
Club Sera درجه هتل U.ALL
2160000 2570000 1630000 1190000 lara
Orange County درجه هتل U.ALL
2250000 3060000 1670000 1190000 kemer
Adalya Elite Lara درجه هتل U.ALL
2280000 2740000 1670000 1190000 lara
WOW Kremlin Palace درجه هتل U.ALL
2300000 3290000 1670000 1190000 lara
Baia Lara درجه هتل U.ALL
2330000 2810000 1680000 1190000 lara
Royal Wings درجه هتل U.ALL
2330000 2810000 1680000 1190000 lara
Royal Holiday Palace درجه هتل U.ALL
2330000 2910000 1680000 1190000 belek
Sherwood Breezes درجه هتل U.ALL
2490000 2810000 1730000 1190000 lara
Miracle resort درجه هتل U.ALL
2510000 3090000 1740000 1190000 lara
Titanic Beach Lara درجه هتل U.ALL
2630000 3470000 1780000 1190000 KEMER
Mardan Palace درجه هتل U.ALL
2740000 3710000 1820000 1190000 belek
Ela Quality درجه هتل U.ALL
2760000 3450000 1840000 1190000 belek
Rixos Sun gate درجه هتل U.ALL
2780000 3490000 1850000 1190000 KEMER
Titanic Deluxe درجه هتل U.ALL
2900000 3640000 1880000 1190000 belek
Calista درجه هتل U.ALL
3110000 3970000 1950000 1190000 belek
Rixos Premium درجه هتل U.ALL
3110000 4810000 1950000 1190000 belek
Delphin Imperial درجه هتل U.ALL
3110000 4990000 2350000 1190000 lara
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته
1490000
نرخ اتاق 1 تخته
1680000
کودک با تخت
1250000
کودک بدون تخت
1190000
موقعیت مکانی
توضیحات
kemer
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته
1820000
نرخ اتاق 1 تخته
2050000
کودک با تخت
1510000
کودک بدون تخت
1190000
موقعیت مکانی
توضیحات
lara
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته
1960000
نرخ اتاق 1 تخته
2260000
کودک با تخت
1580000
کودک بدون تخت
1190000
موقعیت مکانی
توضیحات
lara
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته
2030000
نرخ اتاق 1 تخته
2260000
کودک با تخت
1580000
کودک بدون تخت
1190000
موقعیت مکانی
توضیحات
kundu
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته
2050000
نرخ اتاق 1 تخته
2400000
کودک با تخت
1590000
کودک بدون تخت
1190000
موقعیت مکانی
توضیحات
lara
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته
2070000
نرخ اتاق 1 تخته
2410000
کودک با تخت
1610000
کودک بدون تخت
1190000
موقعیت مکانی
توضیحات
kemer
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته
2100000
نرخ اتاق 1 تخته
2460000
کودک با تخت
1600000
کودک بدون تخت
1190000
موقعیت مکانی
توضیحات
lara
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته
2140000
نرخ اتاق 1 تخته
2600000
کودک با تخت
1620000
کودک بدون تخت
1190000
موقعیت مکانی
توضیحات
lara
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته
2160000
نرخ اتاق 1 تخته
2570000
کودک با تخت
1630000
کودک بدون تخت
1190000
موقعیت مکانی
توضیحات
lara
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته
2250000
نرخ اتاق 1 تخته
3060000
کودک با تخت
1670000
کودک بدون تخت
1190000
موقعیت مکانی
توضیحات
kemer
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته
2280000
نرخ اتاق 1 تخته
2740000
کودک با تخت
1670000
کودک بدون تخت
1190000
موقعیت مکانی
توضیحات
lara
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته
2300000
نرخ اتاق 1 تخته
3290000
کودک با تخت
1670000
کودک بدون تخت
1190000
موقعیت مکانی
توضیحات
lara
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته
2330000
نرخ اتاق 1 تخته
2810000
کودک با تخت
1680000
کودک بدون تخت
1190000
موقعیت مکانی
توضیحات
lara
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته
2330000
نرخ اتاق 1 تخته
2810000
کودک با تخت
1680000
کودک بدون تخت
1190000
موقعیت مکانی
توضیحات
lara
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته
2330000
نرخ اتاق 1 تخته
2910000
کودک با تخت
1680000
کودک بدون تخت
1190000
موقعیت مکانی
توضیحات
belek
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته
2490000
نرخ اتاق 1 تخته
2810000
کودک با تخت
1730000
کودک بدون تخت
1190000
موقعیت مکانی
توضیحات
lara
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته
2510000
نرخ اتاق 1 تخته
3090000
کودک با تخت
1740000
کودک بدون تخت
1190000
موقعیت مکانی
توضیحات
lara
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته
2630000
نرخ اتاق 1 تخته
3470000
کودک با تخت
1780000
کودک بدون تخت
1190000
موقعیت مکانی
توضیحات
KEMER
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته
2740000
نرخ اتاق 1 تخته
3710000
کودک با تخت
1820000
کودک بدون تخت
1190000
موقعیت مکانی
توضیحات
belek
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته
2760000
نرخ اتاق 1 تخته
3450000
کودک با تخت
1840000
کودک بدون تخت
1190000
موقعیت مکانی
توضیحات
belek
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته
2780000
نرخ اتاق 1 تخته
3490000
کودک با تخت
1850000
کودک بدون تخت
1190000
موقعیت مکانی
توضیحات
KEMER
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته
2900000
نرخ اتاق 1 تخته
3640000
کودک با تخت
1880000
کودک بدون تخت
1190000
موقعیت مکانی
توضیحات
belek
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته
3110000
نرخ اتاق 1 تخته
3970000
کودک با تخت
1950000
کودک بدون تخت
1190000
موقعیت مکانی
توضیحات
belek
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته
3110000
نرخ اتاق 1 تخته
4810000
کودک با تخت
1950000
کودک بدون تخت
1190000
موقعیت مکانی
توضیحات
belek
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته
3110000
نرخ اتاق 1 تخته
4990000
کودک با تخت
2350000
کودک بدون تخت
1190000
موقعیت مکانی
توضیحات
lara

نام تور برنامه ریزی شده

تور آنتالیا 11 فروردین 96

نوع تور

هنر و فرهنگ شهر و خرید ساحل تعطیلات جامع

روزهای رفت

چهارشنبه جمعه

روزهای برگشت

چهارشنبه پنجشنبه

مدت اقامت

6شب و7 روز

تاریخ اعتبار

11 فروردین

مناسب برای

خانواده همراه با کودکان زوج ها سالخوردگان افراد مجرد جوانان معلولین متخصصان

هزینه

اقتصادی

خدمات

بیمه مسافرتی ترانسفر فرودگاهی صبحانه نهار شام

سطح سختی

آسان

محل اقامت

هتل

حمل و نقل

هواپیما

نوع پرواز

چارتر

کلاس پرواز

کلاس اقتصادی

نوع بلیط

بلیط رفت و برگشت

شروع قیمت ها از

1490000تومان

کشور مقصد

ترکیه

شهر مقصد

آنتالیا

خط هوایی

Corendon Airlines


نرخ کودک زیر 2 سال 200.000 تومان می باشد

پرداخت 50 درصد از مبلغ کل تور در زمان ثبت نام الزامی می باشد

در هتل رویال هالیدی کودک بالای 9 سال بزرگسال حساب می گردد.

بلیط رفت و برگشت هواپیمایی کرندون - 6 شب7 روز اقامت در هتل طبق سرویس هتل - بیمه مسافرتی سامان - راهنمای فارسی زبان

: Air Line

Corendon Airlines

Copyright © 2015 . shahinparvaz.com . All Rights Reserved