09904548723 : پشتیبانی

021-88507575

نام هتل درجه هتل خدمات
نرخ اتاق
(2 تخته)
نرخ اتاق
(1 تخته)
نرخ کودک
(با تخت)
نرخ کودک
(بدون تخت)
موقعیت مکانی توضیحات
Royal Towers Resort درجه هتل U.ALL
1490000 1680000 1250000 1095000
Grand Park Lara درجه هتل U.ALL
1840000 2180000 1450000 1095000
Ramada Resort Lara درجه هتل U.ALL
1860000 2160000 1460000 1095000
Limak Limra درجه هتل U.ALL
1970000 2310000 1510000 1095000
Wind of Lara درجه هتل ALL
1950000 2300000 1490000 1095000
Ramada Plaza Antalya درجه هتل U.ALL
2000000 2360000 1500000 1095000
Club Sera درجه هتل U.ALL
2080000 2470000 1530000 1095000
Orange County درجه هتل U.ALL
2090000 2940000 1550000 1095000
Kervansaray Lara درجه هتل U.ALL
2090000 2500000 1530000 1095000
Miracle resort درجه هتل U.ALL
2200000 2690000 1570000 1095000
Baia Lara درجه هتل U.ALL
2190000 2710000 1580000 1095000
Sherwood Breezes درجه هتل U.ALL
2230000 2780000 1600000 1095000
venezia palace درجه هتل U.ALL
2230000 2780000 1600000 1095000
Adalya Elite Lara درجه هتل U.ALL
2280000 2870000 1610000 1095000
Royal Holiday Palace درجه هتل U.ALL
2420000 3060000 1660000 1095000
Royal Wings درجه هتل U.ALL
2420000 3060000 1660000 1095000
WOW Kremlin Palace درجه هتل U.ALL
2510000 3190000 1690000 1095000
WOW Topkapi درجه هتل U.ALL
2510000 3190000 1690000 1095000
Ela Quality درجه هتل U.ALL
2600000 3350000 1740000 1095000
Titanic Beach Lara درجه هتل U.ALL
2630000 3370000 1730000 1095000
Rixos Sun gate درجه هتل U.ALL
2630000 3390000 1750000 1095000
Titanic Deluxe درجه هتل U.ALL
2720000 3540000 1780000 1095000
Calista درجه هتل U.ALL
2950000 3870000 1850000 1095000
Rixos Premium درجه هتل U.ALL
2950000 4230000 1850000 1095000
Delphin Imperial درجه هتل U.ALL
2970000 3880000 1840000 1095000
Mardan Palace درجه هتل U.ALL
3290000 4370000 1950000 1095000
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته
1490000
نرخ اتاق 1 تخته
1680000
کودک با تخت
1250000
کودک بدون تخت
1095000
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته
1840000
نرخ اتاق 1 تخته
2180000
کودک با تخت
1450000
کودک بدون تخت
1095000
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته
1860000
نرخ اتاق 1 تخته
2160000
کودک با تخت
1460000
کودک بدون تخت
1095000
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته
1970000
نرخ اتاق 1 تخته
2310000
کودک با تخت
1510000
کودک بدون تخت
1095000
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

ALL

نرخ اتاق 2 تخته
1950000
نرخ اتاق 1 تخته
2300000
کودک با تخت
1490000
کودک بدون تخت
1095000
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته
2000000
نرخ اتاق 1 تخته
2360000
کودک با تخت
1500000
کودک بدون تخت
1095000
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته
2080000
نرخ اتاق 1 تخته
2470000
کودک با تخت
1530000
کودک بدون تخت
1095000
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته
2090000
نرخ اتاق 1 تخته
2940000
کودک با تخت
1550000
کودک بدون تخت
1095000
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته
2090000
نرخ اتاق 1 تخته
2500000
کودک با تخت
1530000
کودک بدون تخت
1095000
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته
2200000
نرخ اتاق 1 تخته
2690000
کودک با تخت
1570000
کودک بدون تخت
1095000
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته
2190000
نرخ اتاق 1 تخته
2710000
کودک با تخت
1580000
کودک بدون تخت
1095000
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته
2230000
نرخ اتاق 1 تخته
2780000
کودک با تخت
1600000
کودک بدون تخت
1095000
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته
2230000
نرخ اتاق 1 تخته
2780000
کودک با تخت
1600000
کودک بدون تخت
1095000
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته
2280000
نرخ اتاق 1 تخته
2870000
کودک با تخت
1610000
کودک بدون تخت
1095000
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته
2420000
نرخ اتاق 1 تخته
3060000
کودک با تخت
1660000
کودک بدون تخت
1095000
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته
2420000
نرخ اتاق 1 تخته
3060000
کودک با تخت
1660000
کودک بدون تخت
1095000
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته
2510000
نرخ اتاق 1 تخته
3190000
کودک با تخت
1690000
کودک بدون تخت
1095000
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته
2510000
نرخ اتاق 1 تخته
3190000
کودک با تخت
1690000
کودک بدون تخت
1095000
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته
2600000
نرخ اتاق 1 تخته
3350000
کودک با تخت
1740000
کودک بدون تخت
1095000
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته
2630000
نرخ اتاق 1 تخته
3370000
کودک با تخت
1730000
کودک بدون تخت
1095000
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته
2630000
نرخ اتاق 1 تخته
3390000
کودک با تخت
1750000
کودک بدون تخت
1095000
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته
2720000
نرخ اتاق 1 تخته
3540000
کودک با تخت
1780000
کودک بدون تخت
1095000
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته
2950000
نرخ اتاق 1 تخته
3870000
کودک با تخت
1850000
کودک بدون تخت
1095000
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته
2950000
نرخ اتاق 1 تخته
4230000
کودک با تخت
1850000
کودک بدون تخت
1095000
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته
2970000
نرخ اتاق 1 تخته
3880000
کودک با تخت
1840000
کودک بدون تخت
1095000
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته
3290000
نرخ اتاق 1 تخته
4370000
کودک با تخت
1950000
کودک بدون تخت
1095000
موقعیت مکانی
توضیحات

نام تور برنامه ریزی شده

تور آنتالیا 18 فروردین 96

نوع تور

ساحل هنر و فرهنگ شهر و خرید

مدت اقامت

6 شب و 7 روز

تاریخ اعتبار

18 فروردين 1396

مناسب برای

خانواده همراه با کودکان زوج ها سالخوردگان معلولین افراد مجرد جوانان متخصصان

هزینه

اقتصادی

خدمات

صبحانه بیمه مسافرتی سه وعده غذایی و خدمات ویژه ترانسفر فرودگاهی

سطح سختی

آسان

محل اقامت

هتل

حمل و نقل

هواپیما

نوع پرواز

چارتر

کلاس پرواز

کلاس اقتصادی

نوع بلیط

بلیط رفت و برگشت

شروع قیمت ها از

1490000تومان

کشور مقصد

ترکیه

شهر مقصد

آنتالیا

خط هوایی

Corendon Airlines


- تور آنتالیا - 6 شب و 7 روز

- تاریخ رفت : 18 فروردین

تاریخ برگشت : 24 فروردین

- ساعت رفت : 06:00

- ساعت برگشت : 23:00

پرواز مستقیم آنتالیا - فرودگاه آنتالیا

بلیط رفت و برگشت هواپیمایی کرندون - 6 شب7 روز اقامت در هتل طبق سرویس هتل - بیمه مسافرتی سامان - راهنمای فارسی زبان

نرخ کودک زیر 2 سال 200.000 تومان می باشد پرداخت 50 درصد از مبلغ کل تور در زمان ثبت نام الزامی می باشد در هتل رویال هالیدی کودک بالای 9 سال بزرگسال حساب می گرد

: Air Line

Corendon Airlines
 • تور آنتالیا ویژه21 خرداد

  ,6 شب و 7 روز

  21 خرداد

  قیمت : ,1390000تومان

  Caspian airlines
 • تور آنتالیا 18 فروردین 96

  ,6 شب و 7 روز

  18 فروردين 1396

  قیمت : ,1490000تومان

  Corendon Airlines
 • تور آنتالیا بهار 96

  ,6 شب و 7 روز

  8 اردیبهشت

  قیمت : ,1160000تومان

  Qeshm Airlines

Copyright © 2015 . shahinparvaz.com . All Rights Reserved