لوگو شاهین پرواز
نام هتل درجه هتل خدمات هتل
هر نفر در اتاق دوتخته هر نفر در اتاق یک تخته هر نفر در اتاق سه تخته 6 تا 12 سال با تخت 2 تا 6 سال بدون تخت موقعیت توضیحات

نام تور برنامه ریزی شده

تور تایلند پاتایا تابستان 94 | قیمت تور 7 شب پاتایا با پرواز ماهان

شهر مقصد

پاتایا

: Air Line