لوگو شاهین پرواز
نام هتل درجه هتل خدمات
نرخ اتاق
(2 تخته)
نرخ اتاق
(1 تخته)
نرخ کودک
(با تخت)
نرخ کودک
(بدون تخت)
موقعیت مکانی توضیحات
Sani kualaumpur درجه هتل B.B

6,810,000 تومان

7,770,000 تومان

6,100,000 تومان

5,140,000 تومان

Metropol Hotel درجه هتل B.B

6,810,000 تومان

7,770,000 تومان

6,100,000 تومان

5,140,000 تومان

Pacific Express hotel درجه هتل B.B

6,810,000 تومان

7,770,000 تومان

6,100,000 تومان

5,140,000 تومان

Arenaa Hotel درجه هتل B.B

6,810,000 تومان

7,770,000 تومان

6,100,000 تومان

5,140,000 تومان

Sandpiper Hotel Kuala Lumpur درجه هتل B.B

6,810,000 تومان

7,770,000 تومان

6100000 تومان

5,140,000 تومان

Silka Maytower Hotel درجه هتل B.B

6,870,000 تومان

7,890,000 تومان

6,160,000 تومان

5,140,000 تومان

Flamingo By The Lake درجه هتل B.B

6,900,000 تومان

7,890,000 تومان

6,100,000 تومان

5,190,000 تومان

cosmo hotel kuala lumpur درجه هتل B.B

7,290,000 تومان

8,840,000 تومان

6,460,000 تومان

5,300,000 تومان

Hotel Vivatel Kuala Lumpur درجه هتل B.B

7,290,000 تومان

8,740,000 تومان

6,580,000 تومان

5,300,000 تومان

Holiday Inn Express Kuala Lumpur درجه هتل B.B

7,350,000 تومان

8,860,000 تومان

6,280,000 تومان

5,310,000 تومان

Travelodge Bukit Bintang درجه هتل B.B

2340000 تومان

9,230,000 تومان

6,640,000 تومان

5,310,000 تومان

MOV Hotel درجه هتل B.B

7,590,000 تومان

9,350,000 تومان

5,340,000 تومان

Hilton Garden Inn Kuala Lumpur Jalan Tuanku Abdul Rahman North درجه هتل B.B

7,590,000 تومان

9,160,000 تومان

5,310,000 تومان

Tamu Hotel & Suites Kuala Lumpur درجه هتل B.B

7,650,000 تومان

9,590,000 تومان

5,300,000 تومان

The Royale Chulan Kuala Lumpur درجه هتل B.B

7,710,000 تومان

9,590,000 تومان

6,990,000 تومان

5,340,000 تومان

Sunway Putra Hotel درجه هتل B.B

7,770,000 تومان

9,710,000 تومان

6,990,000 تومان

5,340,000 تومان

Seri Pacific Hotel درجه هتل B.B

7,770,000 تومان

9,710,000 تومان

7,010,000 تومان

5,340,000 تومان

ROYAL Kuala Lumpur درجه هتل B.B

7,770,000 تومان

9,710,000 تومان

6,990,000 تومان

5,340,000 تومان

ibis Kuala Lumpur City Centre Hotel درجه هتل B.B

7,890,000 تومان

9,950,000 تومان

7,010,000 تومان

5,380,000 تومان

Mercure Kuala Lumpur Shaw Parade Hotel درجه هتل B.B

8,020,000 تومان

10,190,000 تومان

6,880,000 تومان

5,410,000 تومان

Impiana KLCC hotel درجه هتل B.B

8,070,000 تومان

10,440,000 تومان

7,070,000 تومان

5,410,000 تومان

Concorde Hotel Kuala Lumpur درجه هتل B.B

8,090,000 تومان

10,440,000 تومان

7,070,000 تومان

5,410,000 تومان

Dorsett Regency Kuala Lumpur درجه هتل B.B

8,140,000 تومان

10,440,000 تومان

7,130,000 تومان

5,410,000 تومان

Hotel Maya Kuala Lumpur درجه هتل B.B

8,320,000 تومان

10,800,000 تومان

7,250,000 تومان

5,490,000 تومان

Royale Chulan Bukit Bintang درجه هتل B.B

8,370,000 تومان

10,920,000 تومان

7,190,000 تومان

5,480,000 تومان

Istana Hotel درجه هتل B.B

8,380,000 تومان

10,920,000 تومان

7,310,000 تومان

5,470,000 تومان

Fraser Residence Kuala Lumpur درجه هتل B.B

8,440,000 تومان

10,920,000 تومان

7,310,000 تومان

5,420,000 تومان

Melia Kuala Lumpur درجه هتل B.B

8,560,000 تومان

11,100,000 تومان

7,610,000 تومان

5,430,000 تومان

Berjaya Times Square Hotel درجه هتل B.B

8,580,000 تومان

11,400,000 تومان

5,530,000 تومان

Grand Millennium Kuala Lumpur درجه هتل B.B

8,740,000 تومان

11,670,000 تومان

7,590,000 تومان

5,520,000 تومان

PARKROYAL Kuala Lumpur درجه هتل B.B

8,800,000 تومان

11,580,000 تومان

7,730,000 تومان

5,530,000 تومان

GTower hotel درجه هتل B.B

8,800,000 تومان

11,710,000 تومان

7,850,000 تومان

5,530,000 تومان

DoubleTree by Hilton Hotel Kuala Lumpur درجه هتل B.B

8,980,000 تومان

11,950,000 تومان

8,030,000 تومان

5,530,000 تومان

InterContinental Kuala Lumpur درجه هتل B.B

9,350,000 تومان

12,900,000 تومان

8,190,000 تومان

5,600,000 تومان

Sheraton Imperial Kuala Lumpur Hotel درجه هتل B.B

9,490,000 تومان

13,130,000 تومان

8,300,000 تومان

5,600,000 تومان

The Westin Kuala Lumpur درجه هتل B.B

9,710,000 تومان

13,040,000 تومان

8,520,000 تومان

5,550,000 تومان

Hilton Hotel Kuala Lumpur درجه هتل B.B

10,980,000 تومان

13,580,000 تومان

9,910,000 تومان

5,610,000 تومان

Banyan Tree Kuala Lumpur درجه هتل B.B

13,880,000 تومان

21,630,000 تومان

12,690,000 تومان

5,740,000 تومان

W Kuala Lumpur درجه هتل B.B

15,210,000 تومان

24,350,000 تومان

14,140,000 تومان

5,860,000 تومان

Sani kualaumpur
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

6,810,000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

7,770,000 تومان

کودک با تخت

6,100,000 تومان

کودک بدون تخت

5,140,000 تومان

موقعیت
توضیحات
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

6,810,000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

7,770,000 تومان

کودک با تخت

6,100,000 تومان

کودک بدون تخت

5,140,000 تومان

موقعیت
توضیحات
Pacific Express hotel
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

6,810,000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

7,770,000 تومان

کودک با تخت

6,100,000 تومان

کودک بدون تخت

5,140,000 تومان

موقعیت
توضیحات
Arenaa Hotel
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

6,810,000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

7,770,000 تومان

کودک با تخت

6,100,000 تومان

کودک بدون تخت

5,140,000 تومان

موقعیت
توضیحات
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

6,810,000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

7,770,000 تومان

کودک با تخت

6100000 تومان

کودک بدون تخت

5,140,000 تومان

موقعیت
توضیحات
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

6,870,000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

7,890,000 تومان

کودک با تخت

6,160,000 تومان

کودک بدون تخت

5,140,000 تومان

موقعیت
توضیحات
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

6,900,000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

7,890,000 تومان

کودک با تخت

6,100,000 تومان

کودک بدون تخت

5,190,000 تومان

موقعیت
توضیحات
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

7,290,000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

8,840,000 تومان

کودک با تخت

6,460,000 تومان

کودک بدون تخت

5,300,000 تومان

موقعیت
توضیحات
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

7,290,000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

8,740,000 تومان

کودک با تخت

6,580,000 تومان

کودک بدون تخت

5,300,000 تومان

موقعیت
توضیحات
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

7,350,000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

8,860,000 تومان

کودک با تخت

6,280,000 تومان

کودک بدون تخت

5,310,000 تومان

موقعیت
توضیحات
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

2340000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

9,230,000 تومان

کودک با تخت

6,640,000 تومان

کودک بدون تخت

5,310,000 تومان

موقعیت
توضیحات
MOV Hotel
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

7,590,000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

9,350,000 تومان

کودک با تخت

کودک بدون تخت

5,340,000 تومان

موقعیت
توضیحات
نرخ اتاق 2 تخته

7,590,000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

9,160,000 تومان

کودک با تخت

کودک بدون تخت

5,310,000 تومان

موقعیت
توضیحات
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

7,650,000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

9,590,000 تومان

کودک با تخت

کودک بدون تخت

5,300,000 تومان

موقعیت
توضیحات
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

7,710,000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

9,590,000 تومان

کودک با تخت

6,990,000 تومان

کودک بدون تخت

5,340,000 تومان

موقعیت
توضیحات
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

7,770,000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

9,710,000 تومان

کودک با تخت

6,990,000 تومان

کودک بدون تخت

5,340,000 تومان

موقعیت
توضیحات
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

7,770,000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

9,710,000 تومان

کودک با تخت

7,010,000 تومان

کودک بدون تخت

5,340,000 تومان

موقعیت
توضیحات
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

7,770,000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

9,710,000 تومان

کودک با تخت

6,990,000 تومان

کودک بدون تخت

5,340,000 تومان

موقعیت
توضیحات
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

7,890,000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

9,950,000 تومان

کودک با تخت

7,010,000 تومان

کودک بدون تخت

5,380,000 تومان

موقعیت
توضیحات
Mercure Kuala Lumpur Shaw Parade Hotel
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

8,020,000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

10,190,000 تومان

کودک با تخت

6,880,000 تومان

کودک بدون تخت

5,410,000 تومان

موقعیت
توضیحات
Impiana KLCC hotel
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

8,070,000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

10,440,000 تومان

کودک با تخت

7,070,000 تومان

کودک بدون تخت

5,410,000 تومان

موقعیت
توضیحات
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

8,090,000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

10,440,000 تومان

کودک با تخت

7,070,000 تومان

کودک بدون تخت

5,410,000 تومان

موقعیت
توضیحات
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

8,140,000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

10,440,000 تومان

کودک با تخت

7,130,000 تومان

کودک بدون تخت

5,410,000 تومان

موقعیت
توضیحات
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

8,320,000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

10,800,000 تومان

کودک با تخت

7,250,000 تومان

کودک بدون تخت

5,490,000 تومان

موقعیت
توضیحات
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

8,370,000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

10,920,000 تومان

کودک با تخت

7,190,000 تومان

کودک بدون تخت

5,480,000 تومان

موقعیت
توضیحات
Istana Hotel
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

8,380,000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

10,920,000 تومان

کودک با تخت

7,310,000 تومان

کودک بدون تخت

5,470,000 تومان

موقعیت
توضیحات
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

8,440,000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

10,920,000 تومان

کودک با تخت

7,310,000 تومان

کودک بدون تخت

5,420,000 تومان

موقعیت
توضیحات
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

8,560,000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

11,100,000 تومان

کودک با تخت

7,610,000 تومان

کودک بدون تخت

5,430,000 تومان

موقعیت
توضیحات
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

8,580,000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

11,400,000 تومان

کودک با تخت

کودک بدون تخت

5,530,000 تومان

موقعیت
توضیحات
Grand Millennium Kuala Lumpur
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

8,740,000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

11,670,000 تومان

کودک با تخت

7,590,000 تومان

کودک بدون تخت

5,520,000 تومان

موقعیت
توضیحات
PARKROYAL Kuala Lumpur
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

8,800,000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

11,580,000 تومان

کودک با تخت

7,730,000 تومان

کودک بدون تخت

5,530,000 تومان

موقعیت
توضیحات
GTower hotel
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

8,800,000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

11,710,000 تومان

کودک با تخت

7,850,000 تومان

کودک بدون تخت

5,530,000 تومان

موقعیت
توضیحات
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

8,980,000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

11,950,000 تومان

کودک با تخت

8,030,000 تومان

کودک بدون تخت

5,530,000 تومان

موقعیت
توضیحات
InterContinental Kuala Lumpur
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

9,350,000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

12,900,000 تومان

کودک با تخت

8,190,000 تومان

کودک بدون تخت

5,600,000 تومان

موقعیت
توضیحات
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

9,490,000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

13,130,000 تومان

کودک با تخت

8,300,000 تومان

کودک بدون تخت

5,600,000 تومان

موقعیت
توضیحات
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

9,710,000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

13,040,000 تومان

کودک با تخت

8,520,000 تومان

کودک بدون تخت

5,550,000 تومان

موقعیت
توضیحات
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

10,980,000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

13,580,000 تومان

کودک با تخت

9,910,000 تومان

کودک بدون تخت

5,610,000 تومان

موقعیت
توضیحات
Banyan Tree Kuala Lumpur
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

13,880,000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

21,630,000 تومان

کودک با تخت

12,690,000 تومان

کودک بدون تخت

5,740,000 تومان

موقعیت
توضیحات
W Kuala Lumpur
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

15,210,000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

24,350,000 تومان

کودک با تخت

14,140,000 تومان

کودک بدون تخت

5,860,000 تومان

موقعیت
توضیحات

نام تور برنامه ریزی شده

تور مالزی تابستان 98

نوع تور

هنر و فرهنگ شهر و خرید

مدت اقامت

7 شب و 8 روز

تاریخ اعتبار

27 و 28 مرداد 98

مناسب برای

خانواده همراه با کودکان زوج ها افراد مجرد جوانان

هزینه

اقتصادی

خدمات

صبحانه گشت شهری ترانسفر فرودگاهی بیمه مسافرتی راهنمای تور سیم کارت

سطح سختی

آسان

محل اقامت

هتل

حمل و نقل

هواپیما

نوع پرواز

چارتر

کلاس پرواز

کلاس اقتصادی

شروع قیمت ها از

6270000تومان

کشور مقصد

مالزی

شهر مقصد

کوالالامپور

خط هوایی

Mahan Air

@value

: Air Line

Mahan Air
 • تور کوش آداسی 27 خرداد 96

  ,6 شب و 7 روز

  27 خرداد الی 2 تیر

  قیمت : ,1550000تومان

  Turkish Airlines
 • تور آنتالیا 6 مرداد 96

  ,6 شب و 7 روز

  6 مرداد

  قیمت : ,1990000تومان

  Corendon Airlines