لوگو شاهین پرواز
نام هتل درجه هتل خدمات
نرخ اتاق
(2 تخته)
نرخ اتاق
(1 تخته)
نرخ کودک
(با تخت)
نرخ کودک
(بدون تخت)
موقعیت مکانی توضیحات
Sani kualaumpur درجه هتل B.B

1740000 تومان

1950000 تومان

1390000 تومان

1290000 تومان

Sandpiper درجه هتل B.B

1740000 تومان

1950000 تومان

1390000 تومان

1290000 تومان

My Hotel At Bukit Bintang درجه هتل B.B

1740000 تومان

1950000 تومان

1390000 تومان

1290000 تومان

Flamingo By The Lake درجه هتل B.B

1890000 تومان

2150000 تومان

1450000 تومان

1330000 تومان

Grand Seasons درجه هتل B.B

2050000 تومان

2460000 تومان

1620000 تومان

1410000 تومان

ROYAL Kuala Lumpur درجه هتل B.B

2180000 تومان

2680000 تومان

1690000 تومان

1450000 تومان

Royale Bintang درجه هتل B.B

2180000 تومان

2680000 تومان

1690000 تومان

1450000 تومان

Metro 360 درجه هتل B.B

2180000 تومان

2680000 تومان

1690000 تومان

1450000 تومان

Dorsett Regency درجه هتل B.B

2280000 تومان

2910000 تومان

1790000 تومان

1490000 تومان

Novotel درجه هتل B.B

2280000 تومان

2910000 تومان

1790000 تومان

1490000 تومان

Swiss Garden درجه هتل B.B

2280000 تومان

2910000 تومان

1790000 تومان

1490000 تومان

Concorde KualLumpur درجه هتل B.B

2340000 تومان

2970000 تومان

1830000 تومان

1510000 تومان

Corus درجه هتل B.B

2340000 تومان

2970000 تومان

1830000 تومان

1510000 تومان

Mercure درجه هتل B.B

2390000 تومان

3050000 تومان

1850000 تومان

1550000 تومان

Impiana KLCC درجه هتل B.B

2390000 تومان

3050000 تومان

1850000 تومان

1550000 تومان

Berjaya Times Square درجه هتل B.B

2420000 تومان

3090000 تومان

1890000 تومان

1590000 تومان

Istana درجه هتل B.B

2460000 تومان

3190000 تومان

1950000 تومان

1620000 تومان

Royale Chulan درجه هتل B.B

2520000 تومان

3320000 تومان

1990000 تومان

1650000 تومان

Park Royal درجه هتل B.B

2520000 تومان

3320000 تومان

1990000 تومان

1650000 تومان

Pullman Bangsar درجه هتل B.B

2570000 تومان

3410000 تومان

2050000 تومان

1690000 تومان

Doubletree By Hilton Kul درجه هتل B.B

2590000 تومان

3490000 تومان

2090000 تومان

1750000 تومان

Sheraton Imperial درجه هتل B.B

2630000 تومان

3550000 تومان

2090000 تومان

1790000 تومان

Grand Millennium Kuala Lumpur درجه هتل B.B

2690000 تومان

3660000 تومان

2150000 تومان

1850000 تومان

InterContinental درجه هتل B.B

2690000 تومان

3660000 تومان

2150000 تومان

1850000 تومان

Majestic درجه هتل B.B

2940000 تومان

4130000 تومان

2390000 تومان

1890000 تومان

The Westin Kualalampur درجه هتل B.B

2940000 تومان

4130000 تومان

2390000 تومان

1890000 تومان

JW Marriott درجه هتل B.B

3460000 تومان

5090000 تومان

2830000 تومان

1990000 تومان

Shangri La Kualalampur درجه هتل B.B

3460000 تومان

5090000 تومان

2830000 تومان

1990000 تومان

Ritz Carlton درجه هتل B.B

3630000 تومان

5450000 تومان

2990000 تومان

2090000 تومان

Sani kualaumpur
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

1740000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

1950000 تومان

کودک با تخت

1390000 تومان

کودک بدون تخت

1290000 تومان

موقعیت
توضیحات
Sandpiper
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

1740000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

1950000 تومان

کودک با تخت

1390000 تومان

کودک بدون تخت

1290000 تومان

موقعیت
توضیحات
My Hotel At Bukit Bintang
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

1740000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

1950000 تومان

کودک با تخت

1390000 تومان

کودک بدون تخت

1290000 تومان

موقعیت
توضیحات
Flamingo By The Lake
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

1890000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

2150000 تومان

کودک با تخت

1450000 تومان

کودک بدون تخت

1330000 تومان

موقعیت
توضیحات
Grand Seasons
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

2050000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

2460000 تومان

کودک با تخت

1620000 تومان

کودک بدون تخت

1410000 تومان

موقعیت
توضیحات
ROYAL Kuala Lumpur
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

2180000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

2680000 تومان

کودک با تخت

1690000 تومان

کودک بدون تخت

1450000 تومان

موقعیت
توضیحات
Royale Bintang
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

2180000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

2680000 تومان

کودک با تخت

1690000 تومان

کودک بدون تخت

1450000 تومان

موقعیت
توضیحات
Metro 360
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

2180000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

2680000 تومان

کودک با تخت

1690000 تومان

کودک بدون تخت

1450000 تومان

موقعیت
توضیحات
Dorsett Regency
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

2280000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

2910000 تومان

کودک با تخت

1790000 تومان

کودک بدون تخت

1490000 تومان

موقعیت
توضیحات
Novotel
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

2280000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

2910000 تومان

کودک با تخت

1790000 تومان

کودک بدون تخت

1490000 تومان

موقعیت
توضیحات
Swiss Garden
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

2280000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

2910000 تومان

کودک با تخت

1790000 تومان

کودک بدون تخت

1490000 تومان

موقعیت
توضیحات
Concorde KualLumpur
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

2340000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

2970000 تومان

کودک با تخت

1830000 تومان

کودک بدون تخت

1510000 تومان

موقعیت
توضیحات
Corus
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

2340000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

2970000 تومان

کودک با تخت

1830000 تومان

کودک بدون تخت

1510000 تومان

موقعیت
توضیحات
Mercure
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

2390000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

3050000 تومان

کودک با تخت

1850000 تومان

کودک بدون تخت

1550000 تومان

موقعیت
توضیحات
Impiana KLCC
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

2390000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

3050000 تومان

کودک با تخت

1850000 تومان

کودک بدون تخت

1550000 تومان

موقعیت
توضیحات
Berjaya Times Square
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

2420000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

3090000 تومان

کودک با تخت

1890000 تومان

کودک بدون تخت

1590000 تومان

موقعیت
توضیحات
Istana
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

2460000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

3190000 تومان

کودک با تخت

1950000 تومان

کودک بدون تخت

1620000 تومان

موقعیت
توضیحات
Royale Chulan
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

2520000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

3320000 تومان

کودک با تخت

1990000 تومان

کودک بدون تخت

1650000 تومان

موقعیت
توضیحات
Park Royal
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

2520000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

3320000 تومان

کودک با تخت

1990000 تومان

کودک بدون تخت

1650000 تومان

موقعیت
توضیحات
Pullman Bangsar
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

2570000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

3410000 تومان

کودک با تخت

2050000 تومان

کودک بدون تخت

1690000 تومان

موقعیت
توضیحات
Doubletree By Hilton Kul
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

2590000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

3490000 تومان

کودک با تخت

2090000 تومان

کودک بدون تخت

1750000 تومان

موقعیت
توضیحات
Sheraton Imperial
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

2630000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

3550000 تومان

کودک با تخت

2090000 تومان

کودک بدون تخت

1790000 تومان

موقعیت
توضیحات
Grand Millennium Kuala Lumpur
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

2690000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

3660000 تومان

کودک با تخت

2150000 تومان

کودک بدون تخت

1850000 تومان

موقعیت
توضیحات
InterContinental
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

2690000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

3660000 تومان

کودک با تخت

2150000 تومان

کودک بدون تخت

1850000 تومان

موقعیت
توضیحات
Majestic
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

2940000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

4130000 تومان

کودک با تخت

2390000 تومان

کودک بدون تخت

1890000 تومان

موقعیت
توضیحات
The Westin Kualalampur
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

2940000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

4130000 تومان

کودک با تخت

2390000 تومان

کودک بدون تخت

1890000 تومان

موقعیت
توضیحات
JW Marriott
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

3460000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

5090000 تومان

کودک با تخت

2830000 تومان

کودک بدون تخت

1990000 تومان

موقعیت
توضیحات
Shangri La Kualalampur
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

3460000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

5090000 تومان

کودک با تخت

2830000 تومان

کودک بدون تخت

1990000 تومان

موقعیت
توضیحات
Ritz Carlton
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

3630000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

5450000 تومان

کودک با تخت

2990000 تومان

کودک بدون تخت

2090000 تومان

موقعیت
توضیحات

نام تور برنامه ریزی شده

تور مالزی بهار 96

نوع تور

هنر و فرهنگ شهر و خرید

روزهای رفت

جمعه

روزهای برگشت

جمعه

مدت اقامت

7 شب و 8 روز

تاریخ اعتبار

12 الی 19 خرداد

مناسب برای

خانواده همراه با کودکان زوج ها افراد مجرد جوانان

هزینه

اقتصادی

خدمات

صبحانه گشت شهری ترانسفر فرودگاهی بیمه مسافرتی راهنمای تور

سطح سختی

آسان

محل اقامت

هتل

حمل و نقل

هواپیما

نوع پرواز

چارتر

کلاس پرواز

کلاس اقتصادی

شروع قیمت ها از

1740000تومان

کشور مقصد

مالزی

شهر مقصد

کوالالامپور

خط هوایی

Mahan Air


رفت: 12 خرداد ساعت 22:30 با پرواز ماهان

برگشت: 19 خرداد ساعت 22:30 با پرواز ماهان

خدمات تور:

بلیط رفت و برگشت - ترانسفر فرودگاهی - 7شب و 8 روز اقامت در هتل - دو گشت شهری همراه با 5 کوپن تخفیف غذا - بیمه مسافرتی- لیدر فارسی زبان

@value

: Air Line

Mahan Air
 • تور کوش آداسی 27 خرداد 96

  ,6 شب و 7 روز

  27 خرداد الی 2 تیر

  قیمت : ,1550000تومان

  Turkish Airlines
 • تور آنتالیا 6 مرداد 96

  ,6 شب و 7 روز

  6 مرداد

  قیمت : ,1990000تومان

  Corendon Airlines