09904548723 : پشتیبانی

021-88507575

نام هتل درجه هتل خدمات
نرخ اتاق
(2 تخته)
نرخ اتاق
(1 تخته)
نرخ کودک
(با تخت)
نرخ کودک
(بدون تخت)
موقعیت مکانی توضیحات
Sani kualaumpur درجه هتل B.B
1740000 1950000 1390000 1290000
Sandpiper درجه هتل B.B
1740000 1950000 1390000 1290000
My Hotel At Bukit Bintang درجه هتل B.B
1740000 1950000 1390000 1290000
Flamingo By The Lake درجه هتل B.B
1890000 2150000 1450000 1330000
Grand Seasons درجه هتل B.B
2050000 2460000 1620000 1410000
ROYAL Kuala Lumpur درجه هتل B.B
2180000 2680000 1690000 1450000
Royale Bintang درجه هتل B.B
2180000 2680000 1690000 1450000
Metro 360 درجه هتل B.B
2180000 2680000 1690000 1450000
Dorsett Regency درجه هتل B.B
2280000 2910000 1790000 1490000
Novotel درجه هتل B.B
2280000 2910000 1790000 1490000
Swiss Garden درجه هتل B.B
2280000 2910000 1790000 1490000
Concorde KualLumpur درجه هتل B.B
2340000 2970000 1830000 1510000
Corus درجه هتل B.B
2340000 2970000 1830000 1510000
Mercure درجه هتل B.B
2390000 3050000 1850000 1550000
Impiana KLCC درجه هتل B.B
2390000 3050000 1850000 1550000
Berjaya Times Square درجه هتل B.B
2420000 3090000 1890000 1590000
Istana درجه هتل B.B
2460000 3190000 1950000 1620000
Royale Chulan درجه هتل B.B
2520000 3320000 1990000 1650000
Park Royal درجه هتل B.B
2520000 3320000 1990000 1650000
Pullman Bangsar درجه هتل B.B
2570000 3410000 2050000 1690000
Doubletree By Hilton Kul درجه هتل B.B
2590000 3490000 2090000 1750000
Sheraton Imperial درجه هتل B.B
2630000 3550000 2090000 1790000
Grand Millennium Kuala Lumpur درجه هتل B.B
2690000 3660000 2150000 1850000
InterContinental درجه هتل B.B
2690000 3660000 2150000 1850000
Majestic درجه هتل B.B
2940000 4130000 2390000 1890000
The Westin Kualalampur درجه هتل B.B
2940000 4130000 2390000 1890000
JW Marriott درجه هتل B.B
3460000 5090000 2830000 1990000
Shangri La Kualalampur درجه هتل B.B
3460000 5090000 2830000 1990000
Ritz Carlton درجه هتل B.B
3630000 5450000 2990000 2090000
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
1740000
نرخ اتاق 1 تخته
1950000
کودک با تخت
1390000
کودک بدون تخت
1290000
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
1740000
نرخ اتاق 1 تخته
1950000
کودک با تخت
1390000
کودک بدون تخت
1290000
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
1740000
نرخ اتاق 1 تخته
1950000
کودک با تخت
1390000
کودک بدون تخت
1290000
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
1890000
نرخ اتاق 1 تخته
2150000
کودک با تخت
1450000
کودک بدون تخت
1330000
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
2050000
نرخ اتاق 1 تخته
2460000
کودک با تخت
1620000
کودک بدون تخت
1410000
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
2180000
نرخ اتاق 1 تخته
2680000
کودک با تخت
1690000
کودک بدون تخت
1450000
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
2180000
نرخ اتاق 1 تخته
2680000
کودک با تخت
1690000
کودک بدون تخت
1450000
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
2180000
نرخ اتاق 1 تخته
2680000
کودک با تخت
1690000
کودک بدون تخت
1450000
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
2280000
نرخ اتاق 1 تخته
2910000
کودک با تخت
1790000
کودک بدون تخت
1490000
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
2280000
نرخ اتاق 1 تخته
2910000
کودک با تخت
1790000
کودک بدون تخت
1490000
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
2280000
نرخ اتاق 1 تخته
2910000
کودک با تخت
1790000
کودک بدون تخت
1490000
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
2340000
نرخ اتاق 1 تخته
2970000
کودک با تخت
1830000
کودک بدون تخت
1510000
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
2340000
نرخ اتاق 1 تخته
2970000
کودک با تخت
1830000
کودک بدون تخت
1510000
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
2390000
نرخ اتاق 1 تخته
3050000
کودک با تخت
1850000
کودک بدون تخت
1550000
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
2390000
نرخ اتاق 1 تخته
3050000
کودک با تخت
1850000
کودک بدون تخت
1550000
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
2420000
نرخ اتاق 1 تخته
3090000
کودک با تخت
1890000
کودک بدون تخت
1590000
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
2460000
نرخ اتاق 1 تخته
3190000
کودک با تخت
1950000
کودک بدون تخت
1620000
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
2520000
نرخ اتاق 1 تخته
3320000
کودک با تخت
1990000
کودک بدون تخت
1650000
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
2520000
نرخ اتاق 1 تخته
3320000
کودک با تخت
1990000
کودک بدون تخت
1650000
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
2570000
نرخ اتاق 1 تخته
3410000
کودک با تخت
2050000
کودک بدون تخت
1690000
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
2590000
نرخ اتاق 1 تخته
3490000
کودک با تخت
2090000
کودک بدون تخت
1750000
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
2630000
نرخ اتاق 1 تخته
3550000
کودک با تخت
2090000
کودک بدون تخت
1790000
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
2690000
نرخ اتاق 1 تخته
3660000
کودک با تخت
2150000
کودک بدون تخت
1850000
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
2690000
نرخ اتاق 1 تخته
3660000
کودک با تخت
2150000
کودک بدون تخت
1850000
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
2940000
نرخ اتاق 1 تخته
4130000
کودک با تخت
2390000
کودک بدون تخت
1890000
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
2940000
نرخ اتاق 1 تخته
4130000
کودک با تخت
2390000
کودک بدون تخت
1890000
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
3460000
نرخ اتاق 1 تخته
5090000
کودک با تخت
2830000
کودک بدون تخت
1990000
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
3460000
نرخ اتاق 1 تخته
5090000
کودک با تخت
2830000
کودک بدون تخت
1990000
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
3630000
نرخ اتاق 1 تخته
5450000
کودک با تخت
2990000
کودک بدون تخت
2090000
موقعیت مکانی
توضیحات

نام تور برنامه ریزی شده

تور مالزی بهار 96

نوع تور

هنر و فرهنگ شهر و خرید

روزهای رفت

جمعه

روزهای برگشت

جمعه

مدت اقامت

7 شب و 8 روز

تاریخ اعتبار

12 الی 19 خرداد

مناسب برای

خانواده همراه با کودکان زوج ها افراد مجرد جوانان

هزینه

اقتصادی

خدمات

صبحانه گشت شهری ترانسفر فرودگاهی بیمه مسافرتی راهنمای تور

سطح سختی

آسان

محل اقامت

هتل

حمل و نقل

هواپیما

نوع پرواز

چارتر

کلاس پرواز

کلاس اقتصادی

شروع قیمت ها از

1740000تومان

کشور مقصد

مالزی

شهر مقصد

کوالالامپور

خط هوایی

Mahan Air


رفت: 12 خرداد ساعت 22:30 با پرواز ماهان

برگشت: 19 خرداد ساعت 22:30 با پرواز ماهان

خدمات تور:

بلیط رفت و برگشت - ترانسفر فرودگاهی - 7شب و 8 روز اقامت در هتل - دو گشت شهری همراه با 5 کوپن تخفیف غذا - بیمه مسافرتی- لیدر فارسی زبان

نرخ تور برای کودک زیر 2 سال 190.000 تومان می باشد.

پرواز بصورت چارتر و غیر قابل استرداد می باشد.

: Air Line

Mahan Air
 • تور کوش آداسی 27 خرداد 96

  ,6 شب و 7 روز

  27 خرداد الی 2 تیر

  قیمت : ,1550000تومان

  Turkish Airlines
 • تور آنتالیا 6 مرداد 96

  ,6 شب و 7 روز

  6 مرداد

  قیمت : ,1990000تومان

  Corendon Airlines

Copyright © 2015 . shahinparvaz.com . All Rights Reserved