لوگو شاهین پرواز
نام هتل درجه هتل خدمات هتل
هر نفر در اتاق دوتخته هر نفر در اتاق یک تخته 6 تا 12 سال با تخت 2 تا 6 سال بدون تخت موقعیت توضیحات
11350000 تومان
12790000 تومان
11350000 تومان
10350000 تومان
arena
3
B.B
11420000 تومان
12940000 تومان
11420000 تومان
10390000 تومان
flamingo
3
B.B
11590000 تومان
13290000 تومان
11590000 تومان
10450000 تومان
oakwood
4
B.B
11890000 تومان
13890000 تومان
11890000 تومان
10590000 تومان
mercure
4
B.B
12190000 تومان
14190000 تومان
12190000 تومان
10690000 تومان
ibis
4
B.B
12290000 تومان
14690000 تومان
12290000 تومان
10750000 تومان
concord
4
B.B
12450000 تومان
14990000 تومان
12450000 تومان
10790000 تومان
ibis
4
B.B
jazhotel
4
B.B
12490000 تومان
15050000 تومان
12490000 تومان
10850000 تومان
evergreen
4
B.B
12550000 تومان
15190000 تومان
12550000 تومان
10850000 تومان
impiana
4
B.B
12630000 تومان
15350000 تومان
12630000 تومان
10890000 تومان
maya
5
B.B
12830000 تومان
15750000 تومان
12830000 تومان
10950000 تومان
13430000 تومان
16950000 تومان
13430000 تومان
11190000 تومان
maya
5
B.B
13490000 تومان
17050000 تومان
13490000 تومان
11250000 تومان
14150000 تومان
18390000 تومان
14150000 تومان
11490000 تومان
lexis
5
B.B
14290000 تومان
18890000 تومان
14290000 تومان
11450000 تومان
sheraton
5
B.B
hard rock
5
B.B
14390000 تومان
18890000 تومان
14390000 تومان
11590000 تومان
15270000 تومان
20650000 تومان
15270000 تومان
11950000 تومان
درجه هتل
3
خدمات
B.B
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

11350000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

12790000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

11350000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

10350000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
3
خدمات
B.B
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

11420000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

12940000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

11420000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

10390000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
3
خدمات
B.B
درجه هتل
3
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

11590000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

13290000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

11590000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

10450000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
B.B
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

11890000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

13890000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

11890000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

10590000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
B.B
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

12190000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

14190000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

12190000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

10690000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
B.B
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

12290000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

14690000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

12290000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

10750000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
B.B
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

12450000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

14990000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

12450000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

10790000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
B.B
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

12490000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

15050000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

12490000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

10850000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
B.B
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

12550000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

15190000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

12550000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

10850000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
B.B
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

12630000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

15350000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

12630000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

10890000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
B.B
درجه هتل
5
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

12830000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

15750000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

12830000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

10950000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
B.B
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

13430000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

16950000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

13430000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

11190000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
B.B
درجه هتل
5
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

13490000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

17050000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

13490000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

11250000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
B.B
درجه هتل
5
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

14150000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

18390000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

14150000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

11490000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
B.B
درجه هتل
5
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

14290000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

18890000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

14290000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

11450000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
B.B
درجه هتل
5
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

14390000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

18890000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

14390000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

11590000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
B.B
درجه هتل
5
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

15270000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

20650000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

15270000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

11950000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات

نام تور برنامه ریزی شده

تور کوالالامپور + پنانگ نوروز 99

مناسب برای

خانواده همراه با کودکان زوج ها سالخوردگان معلولین افراد مجرد جوانان متخصصان

محل اقامت

هتل

حمل و نقل

هواپیما

نوع پرواز

چارتر

کلاس پرواز

کلاس اقتصادی

نوع بلیط

بلیط رفت و برگشت

شروع قیمت ها از

11350000تومان

شهر مقصد

کوالالامپور پنانگ

خط هوایی

Mahan Air


پرواز ماهان- اقامت هتل با صبحانه- ترنسفر فرودگاه - سیم کارت- گشت شهری در کوالا و پنانگ- راهنمای فارسی زبان


نرخ کودک زیر دو سال 1200000 تومان و بدون کمیسیون می باشد

: Air Line

Mahan Air