لوگو شاهین پرواز
  • خانه
  • تورهای فاقد اعتبار
نام هتل درجه هتل خدمات هتل
هر نفر در اتاق دوتخته هر نفر در اتاق یک تخته 6 تا 12 سال با تخت 2 تا 6 سال بدون تخت موقعیت توضیحات
525,000 تومان
850,000 تومان
520,000 تومان
475,000 تومان
540,000 تومان
900,000 تومان
530,000 تومان
475,000 تومان
560,000 تومان
900,000 تومان
550,000 تومان
475,000 تومان
560,000 تومان
900,000 تومان
550,000 تومان
475,000 تومان
580,000 تومان
1,000,000 تومان
570,000 تومان
475,000 تومان
580,000 تومان
1,000,000 تومان
570,000 تومان
475,000 تومان
630,000 تومان
1,100,000 تومان
620,000 تومان
475,000 تومان
645,000 تومان
1,100,000 تومان
640,000 تومان
475,000 تومان
695,000 تومان
1,100,000 تومان
690,000 تومان
475,000 تومان
700,000 تومان
1,100,000 تومان
690,000 تومان
475,000 تومان
730,000 تومان
1,200,000 تومان
720,000 تومان
475,000 تومان
730,000 تومان
1,300,000 تومان
720,000 تومان
475,000 تومان
745,000 تومان
1,400,000 تومان
740,000 تومان
475,000 تومان
840,000 تومان
1,600,000 تومان
1,830,000 تومان
475,000 تومان
910,000 تومان
1,600,000 تومان
900,000 تومان
475,000 تومان
920,000 تومان
1,800,000 تومان
900,000 تومان
475,000 تومان
955,000 تومان
1,700,000 تومان
950,000 تومان
475,000 تومان
960,000 تومان
1,700,000 تومان
950,000 تومان
475,000 تومان
980,000 تومان
3,000,000 تومان
970,000 تومان
475,000 تومان
1,590,000 تومان
3,000,000 تومان
1,580,000 تومان
475,000 تومان
درجه هتل
1
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

525,000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

850,000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

520,000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

475,000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
3
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

540,000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

900,000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

530,000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

475,000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
3
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

560,000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

900,000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

550,000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

475,000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
3
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

560,000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

900,000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

550,000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

475,000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
3
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

580,000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

1,000,000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

570,000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

475,000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
3
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

580,000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

1,000,000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

570,000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

475,000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

630,000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

1,100,000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

620,000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

475,000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

645,000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

1,100,000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

640,000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

475,000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

695,000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

1,100,000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

690,000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

475,000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

700,000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

1,100,000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

690,000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

475,000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

730,000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

1,200,000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

720,000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

475,000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

730,000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

1,300,000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

720,000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

475,000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

745,000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

1,400,000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

740,000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

475,000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

840,000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

1,600,000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

1,830,000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

475,000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

910,000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

1,600,000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

900,000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

475,000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

920,000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

1,800,000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

900,000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

475,000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

955,000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

1,700,000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

950,000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

475,000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

960,000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

1,700,000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

950,000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

475,000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

980,000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

3,000,000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

970,000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

475,000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

1,590,000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

3,000,000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

1,580,000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

475,000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات

نام تور برنامه ریزی شده

تور کیش ۶ مهر ۹۸

نوع تور

ساحل هنر و فرهنگ شهر و خرید

مدت اقامت

۲ شب و ۳روز

تاریخ اعتبار

۶ مهر ۹۸

مناسب برای

خانواده همراه با کودکان زوج ها افراد مجرد جوانان

هزینه

اقتصادی

خدمات

صبحانه بیمه مسافرتی

سطح سختی

آسان

محل اقامت

هتل

حمل و نقل

هواپیما

نوع پرواز

چارتر

کلاس پرواز

کلاس اقتصادی

نوع بلیط

بلیط رفت و برگشت

شروع قیمت ها از

525,000تومان

شهر مقصد

کیش

خط هوایی

Iran Air Tours

خدمات آژانس


بلیط رفت و برگشت

اقامت

استقبال فرودگاهی

گشت جزیره

ورودی سافاری و سینما 7 بعدی رایگان

لیزر شو

*** 30% معادل 40.000 تومان تخفیف اوشن پارک آبی کیش ***


مدارک شناسایی معتبر

: Air Line

Iran Air Tours