لوگو شاهین پرواز
نام هتل درجه هتل خدمات هتل
هر نفر در اتاق دوتخته هر نفر در اتاق یک تخته هر نفر در اتاق سه تخته 6 تا 12 سال با تخت 2 تا 6 سال بدون تخت موقعیت توضیحات
695,000 تومان
790,000 تومان

695,000 تومان
640,000 تومان
730,000 تومان
820,000 تومان

730,000 تومان
640,000 تومان
735,000 تومان
830,000 تومان

735,000 تومان
640,000 تومان
735,000 تومان
830,000 تومان

735,000 تومان
640,000 تومان
740,000 تومان
840,000 تومان

740,000 تومان
640,000 تومان
800,000 تومان
960,000 تومان

800,000 تومان
640,000 تومان
850,000 تومان
1,070,000 تومان

850,000 تومان
640,000 تومان
870,000 تومان
1,110,000 تومان

870,000 تومان
640,000 تومان
890,000 تومان
1,140,000 تومان

890,000 تومان
640,000 تومان
890,000 تومان
1,140,000 تومان

890,000 تومان
640,000 تومان
985,000 تومان
1,340,000 تومان

985,000 تومان
640,000 تومان
990,000 تومان
1,350,000 تومان

990,000 تومان
640,000 تومان
1,135,000 تومان
1,630,000 تومان

1,135,000 تومان
640,000 تومان
1,290,000 تومان
1,940,000 تومان

1,290,000 تومان
640,000 تومان
درجه هتل
2
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

695,000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

790,000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

695,000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

640,000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
2
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

730,000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

820,000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

730,000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

640,000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
3
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

735,000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

830,000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

735,000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

640,000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
2
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

735,000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

830,000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

735,000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

640,000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
3
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

740,000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

840,000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

740,000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

640,000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

800,000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

960,000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

800,000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

640,000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

850,000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

1,070,000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

850,000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

640,000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

870,000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

1,110,000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

870,000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

640,000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

890,000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

1,140,000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

890,000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

640,000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

890,000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

1,140,000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

890,000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

640,000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

985,000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

1,340,000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

985,000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

640,000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

990,000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

1,350,000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

990,000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

640,000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

1,135,000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

1,630,000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

1,135,000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

640,000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
H.B
نرخ اتاق دو تخته

1,290,000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

1,940,000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

1,290,000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

640,000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات

نام تور برنامه ریزی شده

تور کیش ۳۱شهریور ۱۳۹۸

نوع تور

ساحل هنر و فرهنگ شهر و خرید

مدت اقامت

۲ شب و ۳روز

تاریخ اعتبار

۳۱شهریور ۹۸

مناسب برای

خانواده همراه با کودکان زوج ها افراد مجرد جوانان

هزینه

اقتصادی

خدمات

صبحانه بیمه مسافرتی

سطح سختی

آسان

محل اقامت

هتل

حمل و نقل

هواپیما

نوع پرواز

چارتر

کلاس پرواز

کلاس اقتصادی

نوع بلیط

بلیط رفت و برگشت

شروع قیمت ها از

695,000تومان

شهر مقصد

کیش

خط هوایی

Zagros airlines

خدمات آژانس
بلیت رفت و برگشت

اقامت - صبحانه

بیمه

استقبال فرودگاهی

گشت جزیره


مدارک شناسایی معتبر

: Air Line

Zagros airlines