لوگو شاهین پرواز
نام هتل درجه هتل خدمات هتل
هر نفر در اتاق دوتخته هر نفر در اتاق یک تخته 6 تا 12 سال با تخت 2 تا 6 سال بدون تخت موقعیت توضیحات

نام تور برنامه ریزی شده

تور گوا زمستان 93 | قیمت تور هند جزایر گوا

کشور مقصد

هندوستان

شهر مقصد

گوا

: Air Line