لوگو شاهین پرواز
نام هتل درجه هتل خدمات هتل
هر نفر در اتاق دوتخته هر نفر در اتاق یک تخته 6 تا 12 سال با تخت 2 تا 6 سال بدون تخت موقعیت توضیحات

نام تور برنامه ریزی شده

تور گوا تابستان 94 | تور هند جزایر گوا | قیمت تور جزایر گوا

کشور مقصد

هندوستان

: Air Line