لوگو شاهین پرواز

لغو مجوز 84 دفتر خدمات مسافرت هوايي در سال 94

مشاور رسانه اي رئيس و مدير روابط عمومي سازمان هواپيمايي كشوري با اعلام اين خبر گفت : عدم رعايت قوانين و مقررات سازمان هواپيمايي موجب لغو مجوز اين دفاتر شده است.

1395/02/20

مشاور رسانه اي رئيس و مدير روابط عمومي سازمان هواپيمايي كشوري با اعلام اين خبر گفت : عدم رعايت قوانين و مقررات سازمان هواپيمايي موجب لغو مجوز اين دفاتر شده است.

جعفرزاده با بيان اينكه وظايف و نوع عملكرد دفاتر خدمات مسافرت هوايي به لحاظ ارتباط مستقيم با مردم بسيار حساس و خدمات شايسته اين بخش به خصوص در ايام پيك پروازي ويژه و سرويس دهي به مردم از نگاه اين سازمان پوشيده نيست گفت: همچنين چند محور اساسي چون عدم تمديد ضمانت نامه و عدم توجه به اخطارهاي سازمان هواپيمايي كشوري و عدم احراز شرايط راه اندازي پس از مدت تعيين شده بعد از تعليق تعدادي از دفاتر را عامل لغو مجوز دفاتر آنها دانست.

مدير روابط عمومي سازمان هواپيمايي كشوري همچنين با اعلام اين خبر كه در سال گذشته بازرسي هاي مستمر و موردي كارشناسان دفتر نظارت بر فرودگاهها، شركتهاي هواپيمايي و مؤسسات هوانوردي از دفاتر خدمات مسافرت هوايي تهران و شهرستانها به تعليق 321 دفتر خدمات مسافرت هوايي در سطح كشور گرديد گفت: در اين موارد نيز عدم حضور مديرعامل و مديرفني، تغيير مكان بدون تائيد سازمان هواپيمايي كشوري، گرانفروشي به مسافرين و صدور بليت No record (بدون اختصاص صندلي) نيز از جمله موارد تعليق اين دفاتر بوده است.

لغو مجوز 84 دفتر خدمات مسافرت هوايي در سال 94

www.shahinparvaz.com