لوگو شاهین پرواز
  • 16-4-4-1448235.jpg 16-4-4-1448235.jpg
  • 4347804_726.jpg 4347804_726.jpg
  • 15538363_1833894380191522_1390727530184441856_n.jpg 15538363_1833894380191522_1390727530184441856_n.jpg
  • gd.png gd.png
  • -تاریخ-طبیعی-همدان-کجاست-1378237159.jpg -تاریخ-طبیعی-همدان-کجاست-1378237159.jpg
  • جاهای-دیدنی-شیراز-موزه-تاریخی-طبیعی-شیراز-4.jpg جاهای-دیدنی-شیراز-موزه-تاریخی-طبیعی-شیراز-4.jpg
  • عمارت-سالار-سعید-35978-همگردی.jpg عمارت-سالار-سعید-35978-همگردی.jpg
  • عمارت-سالار-سعید-206334-همگردی.jpg عمارت-سالار-سعید-206334-همگردی.jpg

موزهای استان کردستان

موزه تاریخ طبیعی با مساحتی حدود 400متر مربع در استان کردستان ودر شهر سنندج واقع شده است .شامل بخش های مختلفی از جمله :

بخش جانوران مهرداران مانند پرندگان ، پستانداران ،دوزیستان ، خزندگان ، ماهیان

بخش جانورشناسی بی مهرگان مانند : نرم تنان و بند پایان

بخش گیاهان و بخش فسیل و دیرینه شناسی مانند: فسیل مهره داران و بی مهرگان و گیاهان و میکروفسیل

بخش سنگ و کانی

بخش اسکلت مانند اسکلت پرندگان و ماهیان میباشد .

موزه عمارت سالار سعید

یکی از موزه های تاریخی استان سنندج موزه عمارت سالار سعید میباشد که در شهر ستان سنندج واقع شده است . در این موزه اشیاتاریخی از نقاط مختلف ایران نگه داری میشود .این عمارت به دستور ملا لطف الله شیخ السلام اهل سنت در زمان ناصرالدین شاه بنا شده است .این عمارت دارای یک بخش اندرونی و یک بخش بیرونی میباشد . عمارت سالار سعید دارای بام شیروانی با نمایی از آجرو سنگ و چوب ساخته شده است .

در موزه باستان شناسی اشیاء ماقبل تاریخ تا دوره قاجارو در بخش مردم شناسی بیشتر آثار تاریخی به خانه کرد انتقال یافته است و بیشتر اشیای باستانی به نمایش گذاشته شده است و دارای چهار بخش که شامل بخش قبل از اسلام ، بخش دوم قبل از تاریخ که در این بخش اشیای سفالی مربوت به نواحی کردستان است نگهداری میشود بخش عصر تاریخی که در این بخش از مهمترین اشیای تپه زیویه یا تپه تاریخی مانند اشیای از جنس طلا مثل زیور آلات و اشیاء سفالی ، سرنیزه های، اشیاءسنگی مانند مهره ها ، حلقه ها و ... در این بخش نگهداری میشوند .و اخرین بخش ، بخش حوض خانه میباشد و اشیاء همچون مجسمه های برنزی و ظروف شیشه ای در آن قرار دارد.

www.shahinparvaz.com

گروه تحقیق و توسعه شاهین پرواز

1396/2/16