موزهای استان کردستان

موزه تاریخ طبیعی با مساحتی حدود 400متر مربع در استان کردستان ودر شهر سنندج واقع شده است .شامل بخش های مختلفی از جمله :

بخش جانوران مهرداران مانند پرندگان ، پستانداران ،دوزیستان ، خزندگان ، ماهیان

بخش جانورشناسی بی مهرگان مانند : نرم تنان و بند پایان

بخش گیاهان و بخش فسیل و دیرینه شناسی مانند: فسیل مهره داران و بی مهرگان و گیاهان و میکروفسیل

بخش سنگ و کانی

بخش اسکلت مانند اسکلت پرندگان و ماهیان میباشد .

موزه عمارت سالار سعید

یکی از موزه های تاریخی استان سنندج موزه عمارت سالار سعید میباشد که در شهر ستان سنندج واقع شده است . در این موزه اشیاتاریخی از نقاط مختلف ایران نگه داری میشود .این عمارت به دستور ملا لطف الله شیخ السلام اهل سنت در زمان ناصرالدین شاه بنا شده است .این عمارت دارای یک بخش اندرونی و یک بخش بیرونی میباشد . عمارت سالار سعید دارای بام شیروانی با نمایی از آجرو سنگ و چوب ساخته شده است .

در موزه باستان شناسی اشیاء ماقبل تاریخ تا دوره قاجارو در بخش مردم شناسی بیشتر آثار تاریخی به خانه کرد انتقال یافته است و بیشتر اشیای باستانی به نمایش گذاشته شده است و دارای چهار بخش که شامل بخش قبل از اسلام ، بخش دوم قبل از تاریخ که در این بخش اشیای سفالی مربوت به نواحی کردستان است نگهداری میشود بخش عصر تاریخی که در این بخش از مهمترین اشیای تپه زیویه یا تپه تاریخی مانند اشیای از جنس طلا مثل زیور آلات و اشیاء سفالی ، سرنیزه های، اشیاءسنگی مانند مهره ها ، حلقه ها و ... در این بخش نگهداری میشوند .و اخرین بخش ، بخش حوض خانه میباشد و اشیاء همچون مجسمه های برنزی و ظروف شیشه ای در آن قرار دارد.

www.shahinparvaz.com

نویسنده : گروه تحقیق و توسعه شاهین پرواز 1396/2/16

ثبت دیدگاه

کد امنیتی

نظرات کاربران