لوگو شاهین پرواز
نام هتل درجه هتل خدمات هتل
هر نفر در اتاق دوتخته هر نفر در اتاق یک تخته 6 تا 12 سال با تخت 2 تا 6 سال بدون تخت موقعیت توضیحات

نام تور برنامه ریزی شده

نرخ تور فرانسه هلند | تور ترکیبی فرانسه و هلند 93

شهر مقصد

پاریس آمستردام

: Air Line