لوگو شاهین پرواز
  • 230689.jpg 230689.jpg

هواپیمایی امارات حامی رقیب پرسپولیس شد

به گزارش روزنامه المدینه عربستان تیم الاهلی با مسئولان هواپیمایی امارات برای اسپانسر شدن هواپیمایی امارات برای الاهلی صحبت کرده اند و به توافق رسیدن[…]

1396/4/11

به گزارش روزنامه المدینه عربستان تیم الاهلی با مسئولان هواپیمایی امارات برای اسپانسر شدن هواپیمایی امارات برای الاهلی صحبت کرده اند و به توافق رسیدن برای مدت سه سال و حدود 38میلیون ریال (بیش از 38 میلیارد تومان)از این اسپانسر عربی که اسپانسر تیم رئال مادرید بود دریافت کردند

تیم الاهلی عربستان رقیب یک چهارم نهایی پرسپولیس می باشد

شاهین پرواز سماء

www.shahinparvaz.com