لوگو شاهین پرواز
  • FBGH.jpg FBGH.jpg

رنگ آمیری هواپیمای ATR ایران ایر

با گزارش خبر آمریکایی ایرلاینرز لوگوی هما برروی هواپیما ATR ایران ایر منتشر شد

1396/2/3

در هفته گذشته ایران ایر با شرکت (ایتالیایی-فرانسوی)برای دریافت 20 فروند هواپیما ATR-600 قرار داد امضا کرد

امروز شرکت آمریکایی ایرلاینرز عکسی از این هواپیما با لوگو و طرح ایران ایر منتشر کرده است و این اولین بار است که هواپیمایی ایران ایر هواپیمای کوچکی با ظرفیت 70 نفر مسافر را خربداری کرده و هدف از خرید این هواپیماها برای فرودگاه های کوچک و محلی می باشد

WWW.SHAHINPARVAZ.COM

شاهین پرواز سما

هواپیما ATR،ایران ایر،هما،شاهین پرواز