لوگو شاهین پرواز
  • 40771e86-e5ec-495a-b0e9-9fe005c081b5.jpg 40771e86-e5ec-495a-b0e9-9fe005c081b5.jpg
  • 57489081.jpg 57489081.jpg
  • b4cedff9-3ad5-438d-ad31-7b87e5dfdc49.jpg b4cedff9-3ad5-438d-ad31-7b87e5dfdc49.jpg

ورود چهارفروند هواپیما ATR ایران ایر به داخل ایران

چهار فروند هواپیما توربوپراپ ATR امروز وارد ایران شد

1396/2/27

روز سه شنبه هواپیماهای خریداری شده ایران ایر در تولوز فرانسه در قسمت ATR تحویل داده شد و امروز صبح این هواپیماهای 70 نفر کوتاه برد که برای مسیرهای کوتاه و فرودگاه های کوچک ساخته شده است وارد ایران شد

امروز ساعت 9:44 دقیقه صبح اولین هواپیما وارد خاک ایران شد

تحویل هواپیمابه ایران

شاهین پرواز سما

WWW.SHAHINPARVAZ.COM