لوگو شاهین پرواز
  • 963.jpg 963.jpg

وزير حمل و نقل فرانسه با اولين پرواز اير فرانس فردا در تهران

رضا جعفرزاده مدير روابط عمومي سازمان هواپيمايي كشوري با اعلام اين خبر گفت: پس از امضاي توافقنامه از سرگيري پروازهاي پاريس- تهران مقامات حمل و نقل هوايي فرانسه با مقامات سازمان هواپيماي كشوري و وزير حمل و نقل فرانسه فردا مسافر ويژه اولين پرواز پاريس- تهران خواهند بود.

1395/1/28

رضا جعفرزاده مدير روابط عمومي سازمان هواپيمايي كشوري با اعلام اين خبر گفت: پس از امضاي توافقنامه از سرگيري پروازهاي پاريس- تهران مقامات حمل و نقل هوايي فرانسه با مقامات سازمان هواپيماي كشوري و وزير حمل و نقل فرانسه فردا مسافر ويژه اولين پرواز پاريس- تهران خواهند بود.

جعفرزاده با بيان اينكه خبرگزاري فرانسه نيز از روند رو به افزايش متقاضيان مسافران فرانسوي در سال 2016 براي بازديد از مراكز تاريخي و تفريحي ايران مطالبي را منتشر كرده اند، گفت: جزاير قشم و كيش، شهرهايي چون تهران، شيراز، اصفهان، اردبيل، يزد، كاشان، همدان، تبريز، رشت، گرگان و منطقه باستاني شوش از جمله مقاصد گردشگران فرانسوي به شمار آمده است.

مدير روابط عمومي سازمان هواپيمايي كشوري با بيان اينكه پروازهاي ايرفرانس از سال 2008 به ايران قطع شده بود اظهارداشت: براساس برنامه تعيين شده پروازهاي برنامه اي ايرفرانس از فردا 29/1/95 از سر گرفته خواهد شد و چهار پرواز در هفته انجام خواهد داد.

وي، ورود اين هواپيما به فرودگاه حضرت امام (ره) را در ساعت 20 :20 دقيقه اعلام كرد.

وزير حمل و نقل فرانسه با اولين پرواز اير فرانس فردا در تهران

www.shahinparvaz.com