لوگو شاهین پرواز
مدت اعتبار ویزا 15روز,
شرکت اقدام کننده شاهین پرواز,
مدارک اصل گذرنامه با حداقل 6 ماه اعتبار , عکس رنگی تمام رخ , ترجمه شناسنامه , سند مالکیت , ترجمه سند مالکیت , گزارش گردش حساب بانکی , چک ضمانت, اصل و کپی دعوتنامه رسمی, فرم پر شده مخصوص سفارت, اصل بلیط رفت و برگشت ,
نام ویزا ویزای شنگن,
توضیحات ترجمه کلیه مدارک برای کشور اسپانیایی و برای کشور پرتغال و مجارستان و فرانسه به زبان انگلیسی و کشور اتریش به زبان آلمانی یا انگلیسی و برای کشور فنلاند به زبان فنلاندی یا سوئدی یا انگلیسی می باشد. پرینت بانکی برای کلیه سفارت ها به زبان انگلیسی و در برگه a4 باید باشد. 1- گذرنامه: اصل و کپی گذرنامه با امضا به همراه گذرنامه های قبلی. الف) ارایه گذرنامه جداگانه برای هر نفر الزامیست.ب) مدت اعتبار حداقل 7 ماه از تاریخ سفر ج) اصل و فتوکپی از کلیه صفحات گذرنامه های قبلی و ویزاهای 5 سال گذشته از جمله ویزاهای شنگن و مهرهای ورود و خروج -د) دارای حداقل دو صفحه خالی باشد- ه) پاسپورت های باطله جهت ارایه سابقه سفر الزامیست 2- فرم تقاضای ویزا: این فرم در دو نسخه برای هر فرد و بطور جداگانه تکمیل گردد.در فرم نام شهر ها و هنل ها و تعداد روز اقامت ها یا بعباربتی برنامه سفر با دقت ذکر گرددو امضا فراموش نشود. نوع ویزای درخواستی با دقت و با هماهنگی آژانس ثبت نام پر شود 3.عکس: 6 قطعه عکس 3.5 * 4.5 رنگی تمام رخ با زمینه سفید. کاملا از روبرو, بدون لبخند , بدون عینک گردی صور کاملا مشخص باشد. عکس روتوش شده مورد قبول نمیباشد. حداکثر برای 3 ماه اخیر( عکس با پاسپورت و ویزاهای قبلی یکی نباشد) 4. شناسنامه: اصل و ترجمه شناسنامه به همراه کپی از کلیه صفحات آن. اصل و کپی شناسنامه همسر ( برای سفارت مجارستان تاییدیه قوه قضاییه و امور خارجه الزامی نمی باشد و برای سفارت فرانسه الزامی می باشد.) 5- اسناد بانکی و مالی: اصل گواهی حساب بانکی با مهر امضای بانک به زبان انگلیسی( ارایه گردش و گواهی تمکن الزامیست و زمان صدور گواهی حساب بانکی حداکثر 7 روز قبل از تاریخ تحویل مدارک به سفارت باشد و سایز پرینت بانکی a4 باشد.- الف) حساب های کوتاه مدت یا جاری: گردش 6 ماه اخیر به همراه گواهی تمکن مالی به زبان انگلیسی بر روی سر برگ انگلیسی بانک با مهر( برای پرتغال و یونان و فرانسه و مجارستان 3 ماه )- ب) سپرده های بلند مدت مدت بانکی: کارت حساب سپرده به همراه گواهی تمکن و پرینت سود سحساب شش ماه اخیر ( برای پرتغال و یونان و فرانسه و مجارستان 3 ماه)- ج) زمان صدور گواهی حساب بانکی حداکثر 7 روز قبل ار تاریخ تحویل مدارک به سفارت باشد- د) ارایه گردش حساب سود سپرده بلند مدت به زبان انگلیسی از طرف بانک همراه با مهر شعبه و امضا بانک- ه) باید حداقل موجودی حساب یا سپرده برای هر نفر مغادل ریالی 10000 یورو باشد. و)چنانچه بصورت خانوادگی اقدام می شود توصیه میکنیم سرپرست خانواده موجودی حساب یا سپرده بیشتری معادل با جمع کل اعضای خانواده ارایه می دهد.ز) توصیه می کنیم از واریز و برداشت های آنی پول به حساب جهت ایجاد گردش در روزهای نزدیک به وقت سفغارت اکیدا خودداری نمایید. ح) موجودی حسابهای ارایه شده به سفارت تا قبل از اعلام نتیجه ویزابه هیچ عنوان کاهش پیدا نکند.-ط) میزان در آمد شخصی در حساب بانکی مشخص باشد-ی) موجودی نهایی گردش حساب متناسب گردش 3 یا 6 ماه گذشته باشد. در صورتی که که مبالغ بزرگ و غیر متعارفی وارد حساب شده اند, مدارک مبتنی بر اثبات آن ارایه شود( فروش ملک, خودرو) 6- تکمیل فرم مشخصات فردی- 7- اصل و ترجمه سند مالکیت8- اصل و ترجمه مدارک شغلی: الف) پزشکان: پروانه مطب, پروانه دایم پزشکی, کارت نظام پزشکی, در صورت اشتغال در بیمارستان حکم کارگزینی از بیمارستان, سه فیش حقوقی آخر, سابقه بیمه -ب) وکلا: پروانه وکالت و کارت وکالت - ج) مشاغل دولتی: حکم کار گزینی یا گواهی اشتغال به کار در سربرگ یا نامه از سازمان مربوطه خطاب به سفارت مربوطه با ذکر تاریخ شروع به کار سمت و میزان حقوق دریافتی و تاییدیه مرخصی مطابق با تاریخ سفر, سابقه بیمه تامین اجتماعی با مهر سازمان تامین اجتماعی - آخرین 3 فیش حقوقی-د) بازنشسته ها: ارایه ترجمه حکم بازنشستگی, کارت بازنشستگی, و ارایه آخرین فی های حقوقی یا گواهی دریافت مستمری بازنشستگی در 3 ماه اخیر- ه) مشاغل غیر دولتی:ترجمه گواهی اشتغال به کار از شرکت مربوط با امضا مدیر عامل خطاب به سفارت مربوطه و ذکر تاریخ شروع به کار, سمت و میزان حقوق دریافتی و تاییدیه مرخصی مطابق با تاریخ سفر, به همراه زوزنامه رسمی شرکت( آگهی تاسیس و تغییرات) و 3 فیش حقوق اخیر و سابقه اخیر بیمه تامین اجتماعی با مهر سازمان تامین اجتماعی.(در گواهی اشتغال بکار باید نام و سمت مسافر تاریخ شروع به کار, میزان در آمد و تاریخ مرخصی مطابق با تاریخ تور ذکر شده باشد( همراه با مهر و امضا توسط شخصی غیر از مسافر بر روی سر برگ شرکت) ( کسانی که فقط گواهی اشتغال بخش خصوصی ارایه می دهند لیست یکساله گذشته بیمه تامین اجتماعی( سوابق 12 ماه آخر قبل درخواست ویزا) با مهر و امضا الزامی است. و) در صورت خویش فرما بودن:( مشاغل آزاد) جاز یا پروانه کسب یا کارت مباشرت( در صورت ارایه کارت مباشرت اصل جواز یا پروانه کسب ارایه شود) از تاییدیه پروانه کسب از اتحادیه یا صنف مربوطه خطاب به سفارت مربوطه, روزنامه رسمی شرکت و یا کارت بازرگانی, سابقه بیمه پرسنل( 3 ماه آخر) مفاسا حساب مالیاتی اخیر. اجاره نامه یا سند محل کسب.- ز) معلمان, اساتید و اعضاء هییت علمی دانشگاه: اصل حکم کارگزینی بهمراه اشتغال به کار به همراه 3 فیش حقوقی و سابقه بیمه تامین اجتماعی با مهر و امضا سازمان تامین اجتماعی( سوابق 12 ماه آخر قبل درخواست ویزا)- ح) دانش آموزان, دانشجویان: اصل و ترجمه نامه اشتغال به تحصیل یا ثبت نام سال آینده- معرفی نامه از مدرسه یا دانشگاه با قید مدت زمان مرخصی داده شده و تایید ثبت نام در ترم و یا سال تحصیلی بعد الزامی است.- ط) صاحبان شرکت های خصوصی( مدیر عامل رئیس هیئت مدیره, عضو هیئت مدیره و سهام دار...): ترجمه روزنامه رسمی شرکت(آگهی تاسیس و تغییرات) بهمراه رزومه ی شرکت, ترجمه گواهی اشتغال به کار( معرفی نامه) از شرکت مربوطه با امضا مدیر عامل( یا رئیس هیئت مدیره یا معاون) خطاب به سفارت مربوطه و ذکر تاریخ شروع به کار, سمت و میزان حقوق دریافتی و تاییدیه مرخصی مطابق با تاریخ سفر- 3 عدد فیش حقوقی آخر, سابقه بیمه تامین اجتماعی, لیست بیمه پرسنل برای سه ماه آخر , آخرین مفاسا حساب مالیاتی.- ی) مهندسان: اصل پروانه مهندسی , اصل کارت نظام مهندسی, در صورت اشتغال در شرکت میبایست مدارک مربوط به آن از قبیل ترجمه گواهی اشتغال به کار( معرفی نامه) از شرکت مربوطه با امضا مدیر عامل یا رئیس هیئت مدیره یا معاون خطاب به سفارت مربوطه و ذکر تاریخ شروع به کار, سمت و میزان حقوق دریافتی و تاییدیه مرخصی مطابق با تاریخ سفر- سه عدد فیش حقوقی آخر, سابقه بیمه تامین اجتماعی ک) سازندگان ساختمان: پروانه ساختمان یا پایان کار.- ل) موجر: اجاره نامه معتبر با کد رهگیری, سند املاک مربوطه. 9- افراد زیر 18 سال: در صورتی که متقاضی زیر سن قانونی 18 باشد و به تنهایی یا با یکی از والدین سفر می کند. رضایت نامه محضری والدین یا قیم قانونی( افراد تک والد می بایستی گواهی قیمومیت رسمی ارایه نمایند) مدارک شغلی و مالی و ملکی, والدین می بایستی فرم تقاضای ویزا را امضا نمایند( برای افراد تک والد این بند مورد نیاز نمی باشد.) حضور والدین در روز مصاحبه الزامیست.- رضایتنامه محضری با ذکر 1 اجازه خروج از کشور2. متقبل شدن کلیه هزینه های سفر فرزندالزامی است و علاوه بر ترجمه نیاز به مهر و تایید قوه قضائیه و وزارت امور خارجه دارد) 10- برای خانم های خانه دار : اصل ترجمه مدارک شغلی همسر و مالی همسر و ملکی همسر الزامی است. به همراه گواهی مالی محضری همسر که کلیه هزینه ای ایشان را متقبل میشود.11) بلیط پرواز: بلیط رفت و برگشت به کشور مقصد و کلیه بلیط های داخلی دوره سفر - 12) بیمه مسافرتی: برای کل مدت زمان سفر که باید حداقل هزینه 50 هزار یورو را برای هر مسافر پوشش دهد. متقاضیان روادید باید بیمه مسافرت فردییا جمعی داشته باشند. در بر گیرنده درمان اورژانس و بازگرداندن جسد در صورت فوت در مدت زمان سفر باشد. 13- برنامه سفر بهمراه مدارک رزرو بلیط و هتل: ووچر هتل های کل مدت اقامت و مطابق با تاریخ بلیط رفت و برگشت- 14. ترجمه آخرین مدرک تحصیلی: اصل 15) سند ملکی: سند ملکی یا به نام خود مسافر یشد یا به نام شخص دیگری است که وکالت نامه فروشی یا انتقال به نام مسافر است,سند زمین مغازه, کارگاه و... هم مورد قبول است.( سند بازداشتی مورد قبول نمیباشد) 16) ضمانتنامه: ضمانتنامه بانکی برای خانواده به ازای هر نفر پس از بررسی مدارک اعلام و وجه شرکت مجری جهت ضمانت بازگشت از حوزه اتحادیه شینگن و حسن اجرای تعهدات لازم بذکر است که پس از بررسی مدارک فوق در صورت نیاز به ضمانتهای بیشتر موارد متعاقبا اعلام می گردد.در مورد افرادی که انفرادی قصد سفر دارند حداقل ضمانتنامه بانکی یک میلیارد ریال در نظر گرفته می شود که پس از بررسی مدارک در صورت نیاز امکان افزایش مبلغ ضمانتنامه وجود دارد. مدت اعتبار ویزا: مدت زمان بررسی اولیه مدارک برای وقت مصاحبه و ورود به سفارت, بعد از تحویل آن به شرکت مجری معمولا بین 3 تا 4 هفته به طول می انجامد.* هزینه ورودی سفارتها متفاوت میباشد و این هزینه از جانب مسافر در روز مصاحبه سفارت به صورت حضوری باید پرداخت شود. * مدت اعتبار ویزا: مدت اعتبار ویزا زیر 15 روز میباشد. و مسافر طبق برنامه سفر اعلامی به سفارت باید عمل نماید.* حضور کلیه مسافرین جهت انگشت نگاری در سفارت الزامی میباشد.( حضور والدینی که با فرزندانشان سفر نمیکنند در روز مصاحبه الزامی میباشد)* اصل مدارک تا زمان باز گشت مسافر از سفر نزد شرکت مجری باقی می ماند.* کلیه مدارک نیاز به 2 سری کپی در برگه a4 دارند. *ارائه ضمانت بازگشت الزامی است.
کشور مقصد اتریش, فرانسه, هلند, ایتالیا, سوئیس,

:visa