لوگو شاهین پرواز
  • 433982_579.jpg 433982_579.jpg

پهپاد ناشناس در چین بیش از 200 هواپیما را زمین گیر کرد

یک پهپاد ناشناس با پرواز برروی جنوب غربی چین پرواز های ورودی و. خروجی فرودگاه چونگ کینگ را مختل کرد

1396/2/24

پرواز کردن غیر قانونی پهپاد ناشناس برروی فرودگاه بین المللی چونگ کینگ بیش از 40 پرواز را با تاخیر و چند هواپیما را به باند فرودگاه و چندین هواپیما دیگر را به فرود اضطراری مجبور کرد که باعث شد که حدود 10 هزار مسافر در فرودگاه سرگردان بشوند

گروه تحقیق و توسعه شاهین پرواز سماء

www.shahinparvaz.com