لوگو شاهین پرواز
پوکت و مناظر شگفت انگیزش

پوکت و مناظر شگفت انگیزش

پوکت، یک جزیره کوهستانی به همراه جنگل های استوایی واقع در بخش جنوبی تایلند و در دریای آندامان است که مشهورترین سواحل شنی تایلند را در بر دارد.

مشاهده مقاله