09904548723 : پشتیبانی

021-88507575

پوکت و مناظر شگفت انگیزش

پوکت و مناظر شگفت انگیزش

پوکت، یک جزیره کوهستانی به همراه جنگل های استوایی واقع در بخش جنوبی تایلند و در دریای آندامان است که مشهورترین سواحل شنی تایلند را در بر دارد.

Copyright © 2015 . shahinparvaz.com . All Rights Reserved