09904548723 : پشتیبانی

021-88507575

پاتایا و جذابیت هایش

پاتایا و جذابیت هایش

پاتایا یکی از شهرهای بخش شرقی سواحل خلیج تایلند است که به سواحل خاص خود شهرت بسیار دارد، چرا که سواحلی از شن های سفید و یا روشن دارد.

Copyright © 2015 . shahinparvaz.com . All Rights Reserved