09904548723 : پشتیبانی

021-88507575

نام هتل درجه هتل خدمات
نرخ اتاق
(2 تخته)
نرخ اتاق
(1 تخته)
نرخ کودک
(با تخت)
نرخ کودک
(بدون تخت)
موقعیت مکانی توضیحات
OZKAYMAK FALEZ درجه هتل U.ALL

2595000 تومان

2825000 تومان

2195000 تومان

1895000 تومان

FAME RESIDENCE KEMER درجه هتل U.ALL

2695000 تومان

3095000 تومان

2395000 تومان

1895000 تومان

FAME RESIDENCE درجه هتل U.ALL

2895000 تومان

3495000 تومان

2545000 تومان

1895000 تومان

KERVANSARAY LARA درجه هتل U.ALL

3145000 تومان

3745000 تومان

2595000 تومان

1895000 تومان

PAPILION ZEUGMA درجه هتل U.ALL

3195000 تومان

3695000 تومان

2695000 تومان

1895000 تومان

WOW KREWMLIN درجه هتل U.ALL

3260000 تومان

3895000 تومان

2690000 تومان

1895000 تومان

BEILIS DELUXE درجه هتل U.ALL

3295000 تومان

3895000 تومان

2695000 تومان

1895000 تومان

AKSA LARA درجه هتل U.ALL

3395000 تومان

3995000 تومان

2745000 تومان

1895000 تومان

RIXOS DOWN TOWN درجه هتل U.ALL

3395000 تومان

3995000 تومان

2745000 تومان

1895000 تومان

RIXOS SUN GATE درجه هتل U.ALL

3795000 تومان

4695000 تومان

2945000 تومان

1895000 تومان

RIU KAYA PALAZZO درجه هتل U.ALL

3795000 تومان

4795000 تومان

2945000 تومان

1895000 تومان

DELPHIN DIVA درجه هتل U.ALL

3890000 تومان

4890000 تومان

2890000 تومان

1895000 تومان

TITANIC درجه هتل U.ALL

3890000 تومان

4890000 تومان

2890000 تومان

1895000 تومان

SUENO DELUXE BELEK درجه هتل U.ALL

4095000 تومان

5145000 تومان

3045000 تومان

1895000 تومان

ROYAL HOLIDAY درجه هتل U.ALL

4295000 تومان

5495000 تومان

3195000 تومان

1895000 تومان

TITANIC DELUXE درجه هتل U.ALL

4295000 تومان

5495000 تومان

3195000 تومان

1895000 تومان

RIXOS PREMIUM درجه هتل U.ALL

4595000 تومان

5895000 تومان

3345000 تومان

1895000 تومان

MARDAN PALACE درجه هتل U.ALL

4695000 تومان

5995000 تومان

3395000 تومان

1895000 تومان

DELPHIN IMPERIAL درجه هتل U.ALL

4765000 تومان

6365000 تومان

3590000 تومان

1895000 تومان

REGNUM CARYA درجه هتل U.ALL

4945000 تومان

6595000 تومان

3495000 تومان

1895000 تومان

OZKAYMAK FALEZ
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته

2595000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

2825000 تومان

کودک با تخت

2195000 تومان

کودک بدون تخت

1895000 تومان

موقعیت
توضیحات
FAME RESIDENCE KEMER
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته

2695000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

3095000 تومان

کودک با تخت

2395000 تومان

کودک بدون تخت

1895000 تومان

موقعیت
توضیحات
FAME RESIDENCE
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته

2895000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

3495000 تومان

کودک با تخت

2545000 تومان

کودک بدون تخت

1895000 تومان

موقعیت
توضیحات
KERVANSARAY LARA
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته

3145000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

3745000 تومان

کودک با تخت

2595000 تومان

کودک بدون تخت

1895000 تومان

موقعیت
توضیحات
PAPILION ZEUGMA
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته

3195000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

3695000 تومان

کودک با تخت

2695000 تومان

کودک بدون تخت

1895000 تومان

موقعیت
توضیحات
WOW KREWMLIN
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته

3260000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

3895000 تومان

کودک با تخت

2690000 تومان

کودک بدون تخت

1895000 تومان

موقعیت
توضیحات
BEILIS DELUXE
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته

3295000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

3895000 تومان

کودک با تخت

2695000 تومان

کودک بدون تخت

1895000 تومان

موقعیت
توضیحات
AKSA LARA
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته

3395000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

3995000 تومان

کودک با تخت

2745000 تومان

کودک بدون تخت

1895000 تومان

موقعیت
توضیحات
RIXOS DOWN TOWN
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته

3395000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

3995000 تومان

کودک با تخت

2745000 تومان

کودک بدون تخت

1895000 تومان

موقعیت
توضیحات
RIXOS SUN GATE
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته

3795000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

4695000 تومان

کودک با تخت

2945000 تومان

کودک بدون تخت

1895000 تومان

موقعیت
توضیحات
RIU KAYA PALAZZO
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته

3795000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

4795000 تومان

کودک با تخت

2945000 تومان

کودک بدون تخت

1895000 تومان

موقعیت
توضیحات
DELPHIN DIVA
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته

3890000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

4890000 تومان

کودک با تخت

2890000 تومان

کودک بدون تخت

1895000 تومان

موقعیت
توضیحات
TITANIC
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته

3890000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

4890000 تومان

کودک با تخت

2890000 تومان

کودک بدون تخت

1895000 تومان

موقعیت
توضیحات
SUENO DELUXE BELEK
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته

4095000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

5145000 تومان

کودک با تخت

3045000 تومان

کودک بدون تخت

1895000 تومان

موقعیت
توضیحات
ROYAL HOLIDAY
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته

4295000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

5495000 تومان

کودک با تخت

3195000 تومان

کودک بدون تخت

1895000 تومان

موقعیت
توضیحات
TITANIC DELUXE
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته

4295000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

5495000 تومان

کودک با تخت

3195000 تومان

کودک بدون تخت

1895000 تومان

موقعیت
توضیحات
RIXOS PREMIUM
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته

4595000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

5895000 تومان

کودک با تخت

3345000 تومان

کودک بدون تخت

1895000 تومان

موقعیت
توضیحات
MARDAN PALACE
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته

4695000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

5995000 تومان

کودک با تخت

3395000 تومان

کودک بدون تخت

1895000 تومان

موقعیت
توضیحات
DELPHIN IMPERIAL
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته

4765000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

6365000 تومان

کودک با تخت

3590000 تومان

کودک بدون تخت

1895000 تومان

موقعیت
توضیحات
REGNUM CARYA
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته

4945000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

6595000 تومان

کودک با تخت

3495000 تومان

کودک بدون تخت

1895000 تومان

موقعیت
توضیحات

نام تور برنامه ریزی شده

تور آفری آنتالیا ویژه نوروز

نوع تور

ساحل هنر و فرهنگ شهر و خرید

مدت اقامت

6 شب و 7 روز

تاریخ اعتبار

29 اسفند تا 7 فروردین

مناسب برای

خانواده همراه با کودکان زوج ها سالخوردگان معلولین افراد مجرد جوانان متخصصان

هزینه

اقتصادی

خدمات

صبحانه نهار شام سه وعده غذایی و خدمات ترانسفر فرودگاهی

سطح سختی

آسان

محل اقامت

هتل

حمل و نقل

هواپیما

نوع پرواز

چارتر

کلاس پرواز

کلاس اقتصادی

نوع بلیط

بلیط رفت و برگشت

شروع قیمت ها از

2595000تومان

کشور مقصد

ترکیه

شهر مقصد

آنتالیا

خط هوایی

Atlasglobal Airlines


بلیط رفت وبرگشت پرواز ترک اطلس و پگاسوس - ترانسفرفرودگاهی - 6 شب و7روز اقامت درهتل - راهنما- بیمه مسافرتی
@value

: Air Line

Atlasglobal Airlines
 • تور آنتالیا ویژه نوروز 95

  ,6شب و 7 روز

  7و9 فروردین

  قیمت : ,1990000تومان

  Corendon Airlines
 • تور آنتالیا نوروز 95

  ,9 شب و 10 روز

  1395/01/04 الی 1395/01/13

  قیمت : ,4.490.000تومان

  Pegasus Airlines
 • تور آنتالیا ویژه نوروز 95

  ,6 شب و 7 روز

  26 اسفند الی 8 فروردین

  قیمت : ,2730000تومان

  Atlasglobal Airlines
 • تور آنتالیا ویژه نوروز95

  ,6 شب و 7 روز

  26 اسفند الی 8 فروردین

  قیمت : ,1.945.000تومان

  Qeshm Airlines

Copyright © 2015 . shahinparvaz.com . All Rights Reserved