لوگو شاهین پرواز
نام هتل درجه هتل خدمات هتل
هر نفر در اتاق دوتخته هر نفر در اتاق یک تخته 6 تا 12 سال با تخت 2 تا 6 سال بدون تخت موقعیت توضیحات
10190000 تومان
11490000 تومان
10190000 تومان
9690000 تومان
10590000 تومان
11940000 تومان
10590000 تومان
9750000 تومان
ARENA
4
B.B
10450000 تومان
11650000 تومان
10450000 تومان
6960000 تومان
11350000 تومان
13490000 تومان
11350000 تومان
9890000 تومان
10990000 تومان
12750000 تومان
10990000 تومان
9790000 تومان
11590000 تومان
14050000 تومان
11590000 تومان
9950000 تومان
11590000 تومان
14050000 تومان

9950000 تومان
Corus
4
B.B
11870000 تومان
14590000 تومان
11870000 تومان
9990000 تومان
mercure
5
B.B
11730000 تومان
14350000 تومان
11730000 تومان
9990000 تومان
Concorde
4
B.B
11790000 تومان
14450000 تومان
11790000 تومان
9990000 تومان
maya
5
B.B
11950000 تومان
14890000 تومان
11950000 تومان
10090000 تومان
12150000 تومان
15150000 تومان
12150000 تومان
10090000 تومان
berjaya
5
B.B
12250000 تومان
15350000 تومان

10090000 تومان
freaser
5
B.B
12640000 تومان
15990000 تومان
12640000 تومان
10150000 تومان
13190000 تومان
17390000 تومان
13190000 تومان
10250000 تومان
13190000 تومان
17390000 تومان
13190000 تومان
10250000 تومان
13650000 تومان
18250000 تومان
13650000 تومان
10350000 تومان
shangrila
5
B.B
13690000 تومان
18250000 تومان
13690000 تومان
10350000 تومان
13890000 تومان
19350000 تومان
13890000 تومان
10390000 تومان
pavilion
5
B.B
14350000 تومان
19450000 تومان
143500000 تومان
1045000 تومان
14890000 تومان
20750000 تومان
14890000 تومان
10490000 تومان
درجه هتل
3
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

10190000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

11490000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

10190000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

9690000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

10590000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

11940000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

10590000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

9750000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

10450000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

11650000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

10450000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

6960000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

11350000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

13490000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

11350000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

9890000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

10990000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

12750000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

10990000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

9790000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

11590000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

14050000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

11590000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

9950000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

11590000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

14050000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

نرخ کودک 2 تا 6 سال

9950000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

11870000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

14590000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

11870000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

9990000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

11730000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

14350000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

11730000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

9990000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

11790000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

14450000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

11790000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

9990000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

11950000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

14890000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

11950000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

10090000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

12150000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

15150000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

12150000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

10090000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

12250000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

15350000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

نرخ کودک 2 تا 6 سال

10090000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

12640000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

15990000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

12640000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

10150000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

13190000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

17390000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

13190000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

10250000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

13190000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

17390000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

13190000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

10250000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

13650000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

18250000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

13650000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

10350000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

13690000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

18250000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

13690000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

10350000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

13890000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

19350000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

13890000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

10390000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

14350000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

19450000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

143500000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

1045000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

14890000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

20750000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

14890000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

10490000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات

نام تور برنامه ریزی شده

تور مالزی نوروز 99

نوع تور

ساحل هنر و فرهنگ شهر و خرید

مدت اقامت

7 شب و 8 روز

تاریخ اعتبار

فروردین 99

مناسب برای

خانواده همراه با کودکان زوج ها سالخوردگان معلولین افراد مجرد جوانان متخصصان

هزینه

اقتصادی

خدمات

صبحانه گشت شهری با نهار

سطح سختی

آسان

محل اقامت

هتل

حمل و نقل

هواپیما

نوع پرواز

پرواز قابل استرداد چارتر

کلاس پرواز

کلاس اقتصادی

نوع بلیط

بلیط رفت و برگشت

شروع قیمت ها از

10190000تومان

کشور مقصد

مالزی

شهر مقصد

کوالالامپور

خط هوایی

Mahan Air


پرواز با ماهان- اقامت هتل با صبحانه- ترنسفر فرودگاهی- 1 گشت شهری در کوالا- راهنمای فارسی زبان و سیم کارت


نرخ کودک زیر دو سال 950000 تومان و بدون کمیسین می باشد.

: Air Line

Mahan Air